..::Nettverksamling 9 -10.mars
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Klimaregnskap for kommunene PowerPoint PPT Presentation


 • 39 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

..::Nettverksamling 9 -10.mars. Klimaregnskap for kommunene. Bodil Motzke10.mars 2009. ..::Nettverksamling 9 -10.mars. Klimaregnskap. Gi en oversikt over kommunens utslipp av klimagasser som virksomhet som geografisk enhet. ..::Nettverksamling 9 -10.mars. Hvorfor klimaregnskap?.

Download Presentation

Klimaregnskap for kommunene

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Klimaregnskap for kommunene

..::Nettverksamling 9 -10.mars

Klimaregnskap for kommunene

Bodil Motzke10.mars 2009


Klimaregnskap for kommunene

..::Nettverksamling 9 -10.mars

Klimaregnskap

 • Gi en oversikt over kommunens utslipp av klimagasser

  • som virksomhet

  • som geografisk enhet


Klimaregnskap for kommunene

..::Nettverksamling 9 -10.mars

Hvorfor klimaregnskap?

 • Vise at kommunene spiller en viktig rolle for å nå nasjonale mål om reduksjon av klimagasser

 • Bidrar til å sette konkrete miljømål

 • Synliggjøre klimaeffekten av tiltak


Klimaregnskap for kommunene

..::Nettverksamling 9 -10.mars

Prinsipper

 • Relevant informasjon

 • Konsekvent

 • Nøyaktighet (definert)

 • Gjennomsiktighet (tilgjengelighet)


Klimaregnskap for kommunene

..::Nettverksamling 9 -10.mars

Klimaregnskap og rapporteringsverktøy

 • Benytte Greenhouse Gas Protocol som rammeverk for rapportering av klimagassutslipp

 • GHG-protokollen forklarer hvordan man kan tallfeste og rapportere klimagassutslipp

 • Protokollen er resultat av et samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og miljøbevegelsen, og var i 2006 grunnlag for ISO-normen 14064-I.

 • Benytte klimaindikatorer tilpasset kommunens behov


Klimaregnskap for kommunene

..::Nettverksamling 9 -10.mars

Rapportering av utslipp – GHG Protocol


Klimaregnskap for kommunene

..::Nettverksamling 9 -10.mars

Rapportering av utslipp – GHG Protocol

 • Scope 1 – Direkte utslipp (obligatorisk rapportering)

  • Egen produsert energi – oljekjeler, fjernvarme, gass

  • Transport – egne kjøretøy

  • Industri

 • Scope 2 – Indirekte utslipp (obligatorisk rapportering)

  • Elektrisk kraft (nordisk energimiks)

 • Scope 3 – Indirekte utslipp (valgfri rapportering)

  • Flyreiser

  • Innkjøpt transporttjenester

  • Avfall/ renovasjon

  • Bruk av produkter

  • Innkjøp

Forbruk og avfall


Klimaregnskap for kommunene

..::Nettverksamling 9 -10.mars

Hvor innhente informasjon?

 • Mye av informasjonen er mulig å innhente fra KOSTRA (KOmmune-STat-Rapportering), SSB.

 • SFTs klimakalkulator for kommuner og fylker, SSB

  • SSBs energiregnskap og industristatistikk

  • SFT

  • Veidatabanken

 • FAD – Klimaregnskap over flyreiser


Klimaregnskap for kommunene

..::Nettverksamling 9 -10.mars

SFTs klimakalkulator


Klimaregnskap for kommunene

..::Nettverksamling 9 -10.mars

Innkjøp og forbruk

 • MiSA har oversiktlig klimaregnskap for alle kommuner, med fokus på innkjøp av produkter og tjenester.


Klimaregnskap for kommunene

..::Nettverksamling 9 -10.mars

Klimanytten av avfallshåndtering

 • Benytte arbeidet Østfoldforskning har nylig utarbeidet for Avfall Norge, ”Klimaregnskap for avfallshåndtering”.


Klimaregnskap for kommunene

..::Nettverksamling 9 -10.mars

Hvordan beregne klimanytten av forbruksmønster?

 • Nei takk til reklame

 • Loop Miljøskole

 • Ombruk

 • Informasjonskampanjer

 • Smart trafikant, smart til jobben

 • Økokjøring

 • Miljøsertifisering


Klimaregnskap for kommunene

..::Nettverksamling 9 -10.mars

Takk for oppmerksomheten!


 • Login