rok szkolny 2007 / 2008 - PowerPoint PPT Presentation

Gimnazjum nr 39
Download
1 / 20

  • 92 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Gimnazjum nr 39 im. Józefa Dietla w Krakowie. OPRACOWANIE WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM. rok szkolny 2007 / 2008.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

rok szkolny 2007 / 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rok szkolny 2007 2008

Gimnazjum nr 39im. Józefa Dietla w Krakowie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM

rok szkolny 2007 / 2008


Rok szkolny 2007 2008

Materiały do analizy po klasie szóstej:

Łączna liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie

Liczba punktów uzyskanych przez każdego

ucznia za poszczególne kategorie umiejętności


Rok szkolny 2007 2008

ANALIZA WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU:

Analiza wyników

dla szkoły

Analiza wyników

dla klas

Analiza wyników

dla poszczególnych uczniów


Rok szkolny 2007 2008

Procent wykonania zadań z poszczególnych

kategorii umiejętności

Zestawienie łatwości sprawdzanych umiejętności

Porównanie wykonania sprawdzianu

w poszczególnych klasach

Rozkłady staninowe w klasach pierwszych

Procentowe porównanie ilości uczniów pod kątem

wyniku staninowego


Rok szkolny 2007 2008

Procent wykonania zadań z poszczególnych

kategorii umiejętności


Rok szkolny 2007 2008

Procent wykonania zadań z poszczególnych

kategorii umiejętności


Rok szkolny 2007 2008

Procent wykonania zadań z poszczególnych

kategorii umiejętności


Rok szkolny 2007 2008

Procent wykonania zadań z poszczególnych

kategorii umiejętności


Rok szkolny 2007 2008

Procent wykonania zadań z poszczególnych

kategorii umiejętności


Rok szkolny 2007 2008

Rozkład stanin w klasach


Rok szkolny 2007 2008

Rozkład stanin w szkole


Rok szkolny 2007 2008

Zestawienie wyników ze sprawdzianu dla każdego ucznia:

Stanin według punktacji podanej przez OKE

Procent opanowania poszczególnych kategorii umiejętności

Procent wykonania zadań ze sprawdzianu


Rok szkolny 2007 2008

Zestawienie wyników sprawdzianu

dla każdego ucznia


Rok szkolny 2007 2008

Wnioski do pracy z uczniem:

Uzyskany stanin oraz procent wykonania zadań ze sprawdzianu pozwala określić ogólne umiejętności ucznia

Procent opanowania poszczególnych standardów umożliwia wskazanie tych obszarów na których należy się skupić w trakcie indywidualnej pracy z uczniem


Rok szkolny 2007 2008

Opis wyniku sprawdzianu dla każdego ucznia:

stanin

opanowane kategorie umiejętności

nieopanowane kategorie umiejętności

procent wykonania sprawdzianu

porównanie ze średnią liczbą punktów uzyskanych w województwie


Rok szkolny 2007 2008

Czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu progu procentowego dla poszczególnych kategorii umiejętności:

Średnia liczba punktów - wyniki podawane przez OKE

1.

Łatwość poszczególnych kategorii umiejętności - dane z OKE

2.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia

3.

Średnia liczba punktówdla wszystkich uczniów szkoły

4.


Rok szkolny 2007 2008

Jakie umiejętności sprawdzano na sprawdzianie?

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia

10pkt

1

Czytanie

2

10pkt

Pisanie

3

8pkt

Rozumowanie

4

4pkt

Korzystanie z informacji

5

8pkt

Wykorzystanie wiedzy w praktyce


Rok szkolny 2007 2008

Ustalony próg procentowy dla badanych umiejętności

1

Czytanie

2

Pisanie

3

Rozumowanie

4

Korzystanie z informacji

5

Wykorzystaniewiedzy w praktyce

79%

76%

66%

51%

51%


Rok szkolny 2007 2008

Opis wyniku ze sprawdzianu dla każdego ucznia danej klasy


Kolejny etap opracowywania wynik w

¥

Kolejny etap opracowywania wyników

Zespół nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Zespół nauczycieli uczących przedmiotów humanistycznych

Zespoły nauczycieli uczących w klasach pod przewodnictwem wychowawców


  • Login