Visnow struktury danych
Download
1 / 17

VisNow – struktury danych - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

VisNow – struktury danych. Krzysztof S. Nowiński [email protected] Dane. Wizualizacja danych a wizualizacja informacji Dane: Struktura zadana a priori Geometria zwykle w przestrzeni fizykalnej Wartości głównie liczbowe Informacja Strukturę dopiero tworzymy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VisNow – struktury danych' - apu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Visnow struktury danych

VisNow – struktury danych


Dane

Wizualizacja danych a wizualizacja informacji

 • Dane:

 • Struktura zadana a priori

 • Geometria zwykle w przestrzeni fizykalnej

 • Wartości głównie liczbowe

 • Informacja

 • Strukturę dopiero tworzymy

 • Geometria dopiero do ustalenia

 • Wartości często tekstowe lub obiektowe


Dane geometria i struktura
Dane – geometria i struktura

 • Geometria:

  • Współrzędnepunktów w przestrzeni n-wymiarowej (n=1,2,3,4,...)

   • Zadane w sposóbnaturalnylubobliczone ne podstawiestrukturyczywartości

   • Podaneexplicitelubłatwe do wyliczenia w miarępotrzeby

 • Struktura

  • Określalogicznepowiązaniamiędzypunktami

  • Zazwyczajokreślazakresmożliwejinterpolacji

  • Zależna od problemu:

  • Miasta w Polsce –

   • Punkty (demografia)

   • Węzły grafu (komunikacja)

   • Wierzchołki triangulacji (obserwacje meteo)


Dane struktura
Dane -Struktura

 • Logikapowiązań

  • Przykłady:

   • Wiązaniawyznaczającestrukturęcząsteczki

   • Połączenialotnicze

   • Połączeniatelekomunikacyjne

   • PołączenialogiczneodsyłaczyWWW

 • Interpolacja

  • Jeżeliskończonyzbiórdanych jest wynikiemeksperymentalnegolubnumerycznegopróbkowania continuum

   • Możemyinterpolowaćwedługregułwyznaczonychprzezstrukturę

 • Struktura regularna – tablica 1- 2- lub 3-wymiarowa

 • Struktura nieregularna – powiązania opisywane explicite


Struktura
Struktura

 • Opisformalny - komórki

  • Zerowymiarowa

   • punkt

  • Jednowymiarowa

   • odcinek

  • Dwuwymiarowe

   • trójkąt, czworokąt

  • Trójwymiarowe

   • czworościan, piramida, pryzmat (graniastosłuptrójkątny), sześciościan

 • Zadanelistąwierzchołków

0

1

2

3

4

7

6

5


Siatka struktura geometria
Siatka - struktura+geometria

 • Siatkaregularnarównoległościenna

  • Strukturatablicy 1- 2- lub 3-wymiarowej (komórkisąodpowiednioodcinkami, czworokątamilubsześciościanami)

   • Opisstruktury:

    • {intndim; int dims[ndim]}

  • Geometria: siatkazłożona z odcinków, równoległoboków lub równoległościanów

   • Opisgeometrii:

    • {intnspace; float affine[4][nspace]}

    • affine[3] – początek układu

    • affine[0], affine[1],… - wektory krawędzi komórki

   • Współrzędneilistakomórekniemusząbyćpamiętane


Siatka struktura geometria1
Siatka - struktura+geometria

 • Siatkaregularnaze współrzędnymi

  • Strukturatablicy 1- 2- lub 3-wymiarowej (komórkisąodpowiednioodcinkami, czworokątamilubsześciościanami)

   • Opisstruktury:

    • {intndim; int dims[ndim]}

  • Geometria: punktyumieszczonedowolnie w przestrzeni

   • Opisgeometrii:

    • {intnspace; float coords[N * nspace]}

    • (nspace≥ndims, N – liczbapunktów (iloczynwymiarówsiatki)

  • Listakomórekniemusibyćpamiętana


Struktura1
Struktura

 • Siatkanieregularna

  • Wektor zbiorów komórek (CellSet)

   • CellSet:

    • Tablica cellArrays[8][]

    • cellArrays[i] – tablica węzłów komórek typu i, np. cellArrays[2] ma długość 3*nTriangles

    • Automatycznie tworzone boundaryCellArrays[4][]

  • Listykomórekmusząbyćpamiętane

  • Geometria: punktyumieszczonedowolnie w przestrzeni

   • Opisgeometrii:

    • {intnspace; float coords[N * nspace]}

    • (nspace≥ndims, N – liczbapunktów (iloczynwymiarówsiatki)

0

1

2

3

4

7

6

5


Pole siatka warto ci
Pole:siatka + wartości

 • Wartości są przechowywane w strukturach (klasach) pochodnych odDataArray

 • DataArray:

  • name – nazwa używana przy wyborze komponenty

  • type – typ danych w tablicy - od DataArray.BOOLEAN do DataArray.DOUBLEi DataArray.STRING

  • veclen – 1 gdy dane skalarne, >1 gdy wektorowe

  • nData– liczba elementów danych

  • Dane w tablicy o długości veclen * nData

 • Mogą być określone (typowo) dla punktów (node data) lub dla komórek w przypadku siatek nieregularnych (cell data) – każdy CellSet może mieć własny zestaw danych


Pole siatka warto ci1
Pole:siatka + wartości

 • Pole może zawierać dowolną liczbę danych dowolnych typów, skalarnych lub wektorowych

 • Dodatkowo, pole może zawierać maskę – tablicę danych typu booleanwskazującą, które punkty zawierają dane istotne – przykładowo, model falowania Bałtyku jest liczony na siatce prostokątnej, należy więc użyć maski równej falsedla punktów wewnątrz lądu.

 • Wszystkie tablice danych, współrzędne i maska mogą zależeć od czasu:

  • Timestep(krok czasowy) to para {floattime, <type>[] data}

  • Dla zadanego momentu t dostępna jest interpolacja kawałkami liniowa na chwilę t

  • Różne tablice danych mogą mieć różne szeregi chwil i odpowiadających im danych


Klasy danych i ich api
Klasy danych i ich API

 • Field – klasa abstrakcyjna

  • Nazwa (String name)

  • Liczba punktów (intnNodes)

  • Wymiar przestrzeni (intnSpace) – zwykle 3

  • Współrzędne (float[] coords)

   Płaska tablica {(x,y,z)0, (x,y,z)1,…} – może być null dla pola regularnego

  • Opcjonalna maska (boolean[] mask)

  • Wektor obiektów wartości (Vector<DataArray> data)

  • Rozmiary (float[][] extents)

   Zakres i-tej współrzędnej od extents[0][i] do extents[1][i] ustalany automatycznie (z możliwością nadpisania)

 • Podklasy

  • RegularField

  • IrregularField


Podklasy field
Podklasy Field

 • RegularField – siatka regularna

  • Wymiary (int[] dims)

   nNodes= dims[0]*dims[1]… ustawiane automatycznie

   nSpace ≥dims.length

  • Punkt początkowy i wektory komórki elementarnej

   (float[][] affine):

   affine[3] – punkt początkowy odp. Indeksom 0

   affine[0], affine[1], affine[2] – wektory komórki

  • Opcjonalnie współrzędne (float[] coords)

   Kolejność punktów jak pikseli w obrazie MxN (N wierszy po M znaków zapisywanych wierszami

   Reguła obowiązuje we wszystkich obiektach danych


Podklasy field1
Podklasy Field

 • IrregularField– siatka nieregularna

  • Współrzędne (float[] coords) - obowiązkowe

  • Zbiory komórek (ArrayList<CellSets> cellSets)

 • CellSet

  • Liczba komórek (intnCells) – generowana automatycznie

  • Liczba wartości danych (intnDataValues) liczba elementów tablic CellData – może być różna od nCells

  • Tablice komórek (CellArray[] cellArrays) – 8 tablic opisujących komórki różnych typów (point, segment, triangle, quad, tetra, pyramid, prism, hex)

  • Tablice komórek brzegowych

   (CellArray[] boundaryCellArrays) – generowane półautomatycznie tablice ścian komórek trójwymiarowych

  • Wektor obiektów wartości (ArrayList<DataArray> data)


Tablice warto ci
Tablice wartości

 • Abstrakcyjna klasa DataArray

  • Nazwa (String name)

  • Jednostka fizyczna (String unit) – używana w opisie osi, legendy barw etc.

  • Typ danych (int type)– jedna ze stałych DataArray.FIELD_DATA_BYTE … _DOUBLE

  • Długość wektora (intveclen) – rozmiar pojedynczego elementu danych – domyślnie 1 (dane skalarne)

  • Minimumdanych (float minv) używane do ustalenia zakresu suwaków, mapy kolorów etc., zwykle ustawiane na rzeczywiste minimum.; dla danych wektorowych ustawiane na 0

  • Maksimum danych (float maxv) – jak wyżej

  • Liczba danych (intnData)

 • Podklasy <Type>DataArray

  • Tablica danych (<type>[] data)


Field api
Field API

Klonowanie:

cloneBase() – tylko wymiary, geometria i maska – przez referencje

clone() – jw. + DataArrays

cloneDeep()– jak clone, ale poszczególne pola są klonowane

Standardowe akcesory do pól (nie ma setNNodes)

Akcesory do tablic danych:

getData()

setData(ArrayList<DataArray> data)

clearData()

getData(String s)

getData(int i)

addData(DataArraydataArray)


Regularfield api
RegularField API

Konstruktory:

RegularField(int[] dims)

RegularField(int[] dims, float[][] pts)

Klonowanie:

cloneBase() – tylko wymiary, geometria i maska – przez referencje

clone() – jw. + DataArrays

CloneDeep()– jak clone, ale poszczególne pola są klonowane

Standardowe akcesory do pól (nie ma setDims)

Dodatkowo:

getInvAffine()

getCoordsFromAffine() - niezalecanead