SAĞLIK NET - PowerPoint PPT Presentation

Sa lik net
Download
1 / 18

 • 242 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SAĞLIK NET . YÖNETİM BİLGİLENDİRME SUNUMU. SAĞLIK NET NEDİR?. Sağlık Net Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programının bileşenlerinden birisi olan Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi projesi kapsamında oluşturulan ortak bir platformdur. SAĞLIK NET’İN ÖNEMİ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SAĞLIK NET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sa lik net

SAĞLIK NET

YÖNETİM BİLGİLENDİRME SUNUMU


Sa lik net ned r

SAĞLIK NET NEDİR?

Sağlık Net Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programının bileşenlerinden birisi olan Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi projesi kapsamında oluşturulan ortak bir platformdur.


Sa lik net n nem

SAĞLIK NET’İN ÖNEMİ

SAĞLIK NET ENTEGRASYONU İÇİN HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİNİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ - Sayfa 2-

“Sağlık Bakanlığı, bu büyük dönüşüm sürecinin başarı ile tamamlanabilmesi için Sağlık-NET Entegrasyonun; Hastane Performans Hesaplamasında bir kriter olarak değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. Söz konusu çalışma tamamlandığı zaman; performans kriterleri ve yerine getirilmesi için gerekli son tarih bilgilerinin duyurusu yapılacaktır.”


Sa lik net n ali ma ekl

SAĞLIK NET’İN ÇALIŞMA ŞEKLİ


Sa lik net n get rd yen kavramlar

SAĞLIK NET’İN GETİRDİĞİ YENİ KAVRAMLAR

 • Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS)

 • Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS)

 • Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü(USVS)

 • HL7 Standardı


Sa l k kodlama referans sunucusu skrs nedir

Sağlık Kodlama Referans Sunucusu(SKRS) Nedir?

 • SKRS sağlık sisteminin izlenebilir, ölçülebilir ve daha kolay bir yapıya kavuşturulması için ihtiyaç duyulan, kodlama ve sınıflama sistemlerini bir araya getirir.

 • SKRS’de Tanımlanmış kodlama ve sınıflama sistemlerinden bazıları.

 • Tanı Sınıflama Sistemi (ICD-10)

 • İlaç Kodları

 • Bütçe Uygulama Talimatı(BUT)

 • Klinik Kodları

 • Gebelik Sonucu

 • Doğum Yöntemi


Skrs ye yak ndan bak

SKRS’ye Yakından Bakış

Gebelik Sonucu

 • Doğum

 • Kendiliğinden Düşük

 • İsteyerek Düşük

 • Sahte Gebelik

 • Doğum Yöntemi

 • Normal Doğum

 • Sezeryan Müdahaleli Doğum

 • Vakum / Forseps Müdahaleli Doğum

 • Diğer

 • Belirtilmesi


M n mum sa lik ver setler msvs

MİNİMUM SAĞLIK VERİ SETLERİ (MSVS)

MSVS’ler Sağlık Bakanlığının sahadan toplayacağı minimum içeriğe sahip veri gruplarını ifade etmektedir.

MSVS’ler ile; şimdiye kadar kağıt ortamda toplanan veriler, gelişen haberleşme ve bilişim teknolojisi altyapısını kullanarak daha hızlı ve doğru bir şekilde doğrudan verinin üretildiği bilgi sisteminden elektronik ortamda Sağlık Bakanlığı’na iletilebilecektir.


Vatanda yabanc kay t msvs

Vatandaş/Yabancı Kayıt MSVS

 • Kurum1Zorunlu

 • Hasta Kimlik Numarası1Zorunlu

 • Ad1Zorunlu

 • Soyad1Zorunlu

 • Cinsiyet(Resmi)1Zorunlu

 • Doğum Tarihi(Resmi)1Zorunlu

 • Uyruk1Zorunlu


Muayene msvs

Muayene MSVS

 • Kurum1Zorunlu

 • Hekim Kimlik Numarası1Zorunlu

 • Protokol Numarası1Zorunlu

 • Müdahale1+Zorunlu

 • Muayene Yapılan (Poli)Klinik1Zorunlu

 • Muayene Başlangıç Zamanı1Zorunlu

 • Muayene Bitiş Zamanı 1Zorunlu

 • Şikayeti1Seçimli

 • Hikayesi1Seçimli

 • Bulgu1Seçimli

 • Tetkik1+Seçimli

 • Tetkik İstenen Kurum1+Koşullu

 • Ana Tanı1Zorunlu

 • Ek Tanı1+Seçimli

 • Rapor Türü1+Seçimli

 • Rapor Tarihi1+Koşullu


Re ete msvs

REÇETE MSVS

 • Reçete veri seti, ilaçla ilgili kullanım analizlerinin yapılabilmesi ve özellikle tanı-ilaç ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla kullanılır. Halen devam etmekte olan elektronik kimlik belgesi ve elektronik imza çalışmaları hayata geçirildiğinde, reçeteyi düzenleyen hekimin elektronik imza kullanması ve ardından ödeyici kuruma bildirmesi söz konusudur.*

  *Sağlık Bakanlığı Yayını-Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (Sayfa-33-)


Ver do rulu unun nem

VERİ DOĞRULUĞUNUN ÖNEMİ

SAĞLIK NET ENTEGRASYONU İÇİN HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİNİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ - Sayfa 21-

“Gelecek verinin doğruluğu, veri gönderme işleminin kendisinden daha önemlidir. Yanlış veri gönderilmesinin Sağlık Sistemi üzerinde oluşturacağı sorunların yanı sıra, bu konu ile ilgili veri gönderen taraf üzerinde oluşacak yaptırımlar / dezavantajlar da söz konusudur. Veri toplama işleminin tam olarak devreye girmesi sonrasında, toplanan veriler ile ilgili önemli plan ve politika kararları alınacağından, veri gönderen kurumları bağlayıcı sonuçlar doğabilecektir. Sözkonusu veriler, en basit anlamda hastanenin performans değerlendirmesinde kullanılacağından, hastane yönetiminin Sağlık NET entegrasyonunu yönetim olarak dikkatle yönetmesi gerekmektedir. Süreçler; gereksinimler ve mantıksal bütünlük gözönüne alınarak tekrar gözden geçirilmeli ve gerekli ise revizyon yapılmalıdır.”


Ulusal sa lik ver s zl usvs

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ (USVS)

USVS sağlık alanındaki bütün aktörlerin aynı kavramdan aynı içeriği anlamalarını sağlayarak bir terminoloji birliği sağlamak üzere hazırlanmış bir sözlüktür.


Usvs de tan ml tan t rleri

USVS’de Tanımlı Tanı Türleri

 • Ön Tanı

 • Ana Tanı

 • Ek Tanı

 • Primer Tanı

 • Sevk Tanısı

 • Dış Etken

 • Komplikasyon Tanısı

 • Ölüm Nedeni


Hl7 health level seven standardi

HL7 (HealthLevel Seven) STANDARDI

 • HL7, 1987 yılında kurulmuş olan bir standart geliştirme organizasyonudur. HL7’nin temel amacı, ‘Klinik hasta bakım süreci ile sağlık bakımının yönetimi ve değerlendirmesinin paylaşımını desteklemek amacıyla verilerin değişim, yönetim ve entegrasyonunu sağlayan standartların oluşturulması’ olarak özetlenebilir.

 • Türkiye’de USBS ile HBYS’nin mesaj trafiklerinde HL7 V.3 standartlarının kullanılması hedeflenmiştir.


Te ekk rler

TEŞEKKÜRLER.


 • Login