P edlo ky
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Předložky PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Předložky. -Předložky jsou neohebné slovní druhy , které samy o sobě nejsou větnými členy. -Plného významu nabývají pouze ve spojení s podstatnými jmény, zájmeny a číslovkami.

Download Presentation

Předložky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P edlo ky

Předložky

-Předložky jsou neohebné slovní druhy, které samy o sobě nejsou větnými členy.

-Plného významu nabývají pouze ve spojení s podstatnými jmény, zájmeny a číslovkami.

-Předložky dělíme navlastní (též primární), které nemohou zastávat funkci jiného slovního druhu (např. do, v, před)

a nevlastní (též sekundární), které mohou být podle souvislosti i jiným slovním druhem (např. během, blízko).


Prim rn p edlo ky

Primární předložky

-Nemohou zastávat funkci jiného slovního druhu.

- V češtině se dělí na:

a/ neslabičné – např. z(2. p.), s(7. p.),

b/ slabičné – např. po, před, na.


Sekund rn p edlo ky

Sekundární předložky

- Mohou být i jiným slovním druhem než jen předložkou

(jel kolem – příslovce, jel kolem domu – předložka).

- Vznikly z jiných slovních druhů a ustálených frází:

-vzniklé z příslovcí, např. skrz

-vzniklé z podstatných jmen

-jednočlenné – např. zásluhou Pavla se nám to podařilo.

-dvojčlenné – v důsledku špatného počasí

-trojčlenné – se zřetelem k těmto událostem

- odvozené od sloves, např. předpisy platí počínaje novým školním rokem, nehledě na závažnou situaci jsme tam šli

– od zájmen, např. co do zkušenosti

– spřežky vznikající z předložek, např. vykoukl zpod stolu


Postaven ve v t

Postavení ve větě

Předložka stojí před podstatným jménem, zájmenem nebočíslovkou, ke kterým se vztahuje.

Je-li podstatné jméno rozvito přívlastky, předložka se klade před celý takto rozvitý větný člen.

Příklady:

o městě, o něm, o pěti

o velmi starém městě


P edlo ky a p dy

Předložky a pády

-České předložky se pojí vždy s určitými pády jmen.

-Nikdy se nepojí s 1. pádem, který se primárně používá k vyjádření podmětu.

-Výjimku tvoří předložky cizího původu (kontra, versus atd.), ty se s 1.pádem pojí. Jejich využití však není časté.

-Žádné předložky se též nepojí s 5. pádem, který se používá k oslovování.

-Naopak 6. pád se na rozdíl od ostatních pádů používá vždy ve spojení s předložkou.

-Některé předložky se pojí s více pády, přičemž se různými pády vyjadřují různé významy – typicky např. rozlišení místa a směru (na stole x na stůl).


Genitiv 2 p d

Genitiv (2. pád)

od – odstup od něj

z – kouř z komínu

do – do bytu, čekat do tří

bez – bez dcerky neodejdu

krom(ě) – kromě něj tam byla i ona

místo – místo tebe hrál náhradník

podle – podle normy

podél/kolem – šel kolem potoka

okolo – tráva okolo studny

u – u stolu

vedle – na té fotce stojí Lucie vedle Moniky

během – během prázdnin

pomocí – pomocí klacku ho dostali z bažiny

stran – domluvit se stran ceny

prostřednictvím – informovat prostřednictvím televizního zpravodajství


Dativ 3 p d

Dativ (3. pád)

k – jdu k tobě

(na)proti – být proti návrhu, je to naproti lékárně

oproti – oproti teoriím věřím faktům

kvůli – udělej to kvůli mě

díky – díky němu máme své peníze zpět


Akuzativ 4 p d

Akuzativ (4. pád)

pro – udělal to pro mne

za – kandidoval za demokraty, 1 porce za 5 korun

před – vynes to před dům

mimo – všichni mimo tebe, mimo terč, mimo provoz

na – dej to na stůl

pod(e) – hodit pod stůl

nad(e) – pověsit nade dveře

mezi – umístit mezi okna

krom(ě) – kromě ostatního

skrz(e) – projít skrze zeď

o – zvýšit o 1 stupeň, zápas o 3. místo

v – věřit v boha


Lok l 6 p d

Lokál (6. pád)

o – mluvit o tom

na – ležet na stole

v – ruka v rukávu

po – po obědě, jdu po schodech

při – při obřadu, stůj při mně


Instrument l 7 p d

Instrumentál (7. pád)

s – s tebou

za – stát za rohem, za hodinu tam budeme, kdo za tím je?

před – přímo před tebou, před mnoha lety, uniknout před pronásledovateli, varovat před ním

pod – ležet pod postelí

nad – viset nad pohovkou

mezi – nacházet se mezi póly


Vyhledejte p edlo ky

Vyhledejte předložky:

 • Zase jsem si zapomněla svačinu doma na stole.

 • Pes ležel pod stolem.

 • Martin přijde v sedm hodin.

 • Často se mi o ní zdá.

 • Dnes přijdu ze školy včas.

 • Těším se na prázdniny.

 • Co dnes bude hezkého v televizi?

 • Do kina půjdu s bratrem.

 • Dáme psům zbytky od oběda.

 • Postavíme stany na louce u lesa.


Dopl s z

Doplň s/z:

 • Jedl chléb _ máslem.

 • Přišel pozdě _ obchodu.

 • Půjdu _ Jirkou do kina.

 • Spadl _ stromu.

 • Petr _ Pavlem jsou hezcí hoši.

 • Pojďte _ námi.

 • Neodcházej _ místa.


Ekni co jsou p edlo ky vlastn a nevlastn a uve 3 p klady

Řekni, co jsou předložky vlastní a nevlastní a uveď 3 příklady:


Vysv tli co jsou p edlo ky prim rn a sekund rn a uve p klad

Vysvětli, co jsou předložky primární a sekundární a uveď příklad:


 • Login