slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI. V RYCHLOSTNÍ KANOISTICE. [email protected] RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI. OBECNÁ DEFINICE. Schopnost vykonávat pohyb maximální možnou rychlostí (do 10-15s). ROZVOJ. Obtížnější (oproti ostatním schopnostem) Dlouhodobá záležitost. GENETICKÁ PODMÍNĚNOST

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI' - april-fernandez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rychlostn schopnosti
RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI

OBECNÁ DEFINICE

Schopnost vykonávat pohyb maximální možnou rychlostí (do 10-15s)

ROZVOJ

 • Obtížnější (oproti ostatním schopnostem)
 • Dlouhodobá záležitost

GENETICKÁ PODMÍNĚNOST

(obecné rychlosti - nikoliv rychlosti v r. kanoistice, která není „rychlostí“)

 • Vysoká (oproti ostatním schopnostem)

uváděno, že až z 80% vrozené

 • Dáno % rychlých sv. vláken (bílá – Fast Glykolitic - FG)
slide3

na sluchový podnět

REAKCE

 • na zrakový podnět
 • na dotek

RYCHLOST

JEDNOTLIVÝ POHYB

 • specifické (pádlovaní)

LOKOMOCE

 • částečně specifické
 • nespecifické
faktory ovliv uj c rychlost
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST

ENERGETICKÉ

REZERVY

VE SVALECH

SÍLA

TECHNIKA

PSYCHIKA

RYCHLOST

POHYBU

MORFOLOGICKÉ,

ANTROPOMETRICKÉ

PŘEPOKLADY

VROZENÉ

FYZIOLOGICKÉ

PŘEDPOKLADY

adapta n zm ny p i rozvoji rychlosti
ADAPTAČNÍ ZMĚNY PŘI ROZVOJI RYCHLOSTI

Vyšší energetické rezervy ATP, CP a glykogenu ve svalech

A

Vyšší rychlost a pohyblivost nervových dějů podráždění a útlumu

B

Vyšší rychlost svalové kontrakce a relaxace

C

Uplatnění silových schopností ve velmi krátkých časových intervalech

D

Lepší koordinace svalových skupin a aktivace většího množství sval. vláken

E

v k za tku c len ho rychlostn ho tr ninku
VĚK ZAČÁTKU CÍLENÉHO RYCHLOSTNÍHO TRÉNINKU

12 -13 LET - ŽACTVO

 • Formuje se nervový základ rychlostních projevů
 • Proto rozvíjet především obratnost a pohyblivost
 • Vhodný rozvoj „čisté“ rychlosti (především frekvence)
 • Vhodné je co nejširší spektrum dovedností souvisejících s rychlostí

(hry, atletika, překážkové dráhy, štafety, šplh na tyči, ručkování na nářadí…)

VYTRVALOST LZE ROZVINOUT DO MAXIMÁLNÍCH HODNOT V POZDĚJŠÍM VĚKU

MOŽNOST ROZVOJE RYCHLOSTI ALE LZE V MLÁDÍ PROMARNIT

KE STIMULACI RYCHLOSTI JE URČITÁ ÚROVEŇ VYTRVALOSTI A SÍLY NICMÉNĚ NUTNÁ

technika x rychlost
TECHNIKA X RYCHLOST

ZÁKLADY správné TECHNIKY pádlování PODMÍNKOU smysluplného rozvoje rychlosti

SNAHA O RYCHLÉ PROVÁDĚNÍ TECHNICKY NEDOSTATEČNĚ OSVOJENÝCH POHYBŮ JE

KONTATRAPRODUKTIVNÍ JAK Z HLEDISKA RYCHLOSTI, TAK TECHNIKY

Jednotlivé druhy rychlostních schopností jsou na sobě relativně málo závislé

Rozvoj rychlosti je efektivní v těch činnostech, ve kterých chceme dosáhnout výkonnosti

Základy techniky pádlování je třeba zvládnout co nejdříve (cca do 12-13 let) *Raue

rychlostn tr nink s rostouc m v kem
RYCHLOSTNÍ TRÉNINK S ROSTOUCÍM VĚKEM

DOROST, JUNIOŘI

ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI LOKOMOCE PŘEDEVŠÍM NA ZÁKLADĚ:

 • Rozvoji silových schopností
 • Zvýšením anaerobní kapacity

MAXIMUM ROZVOJE RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ 18-21 LET

S věkem klesá elasticita vazivových a svalových struktur

Přesto lze systematickým zatěžováním získanou úroveň rychlosti udržet i v pozdějším věku

tr nink rychlosti
TRÉNINK RYCHLOSTI

ZATÍŽENÍ

ODPOČINEK

 • 5-15 úseků

je dáno trénovaností, udržením intenzity

při neudržení intenzity jde o rychl.vytrvalost

možno dělit do sérií, PESTROST

 • Čistě rychlostní – do 10s

alaktátové, bez tuhnutí

 • Rychlostně laktátové - 10-40s

od 20s značné nároky na LA systém

max. intenzitou lze absolvovat méně úseků

 • 2-5min

obnova energetických zdrojů ve svalech

vyrovnání kyslíkového dluhu

zachování dostatečné aktivace CNS

 • lehce aktivní

vyšší rychlost zotavných procesů

udržuje dráždivost nervosvalového systému

rychlostn bari ra
RYCHLOSTNÍ BARIÉRA

FIXACE DOSAŽENÉ ÚROVNĚ RYCHLOSTI - mámo obměňovaný, standardní způsob tréninku

obtížné stupňování síly tréninkového podnětu

PŘEKONÁNÍ BARIÉRY

PŘERUŠENÍ RYCHLOSTNÍHO TRÉNINKU

ZAMĚŘENÍ NA SILOVOU PŘÍPRAVU

ROZVOJ RYCHLOSTNÍ VYTRVALOSTI

PRINCIP RYCHLOSTNÍHO KONTRASTU (OBMĚŇOVANÝ ODPOR)

IDEOMOTORICKÝ TRÉNINK, např. při volné uvolněné procítěné jízdě

POSÁDKY, oproti singlu lehčí dynamičtější záběr, „převzetí“ rytmu

start
START

REAKCE - nejvíce geneticky podmíněná, obtížné zrychlování reakce

Samovolný trénink od mládí, zlepšování řádově setiny, podstatnější je soustředěnost,

taktika, technika, pokyny startéra, význam bloků

POZICE - pádlo před nejúčinnější fází záběru, pootoč., kanoe 20-30, kajak 10-15st, točná ruka

nádech

AKCELERACE - síla klesá, záběr prodlužován, dosažení frekvence, prodluž. bezoporové fáze

UVOLNĚNOST, SÍLA, TECHNIKA, FREKVENCE,

letm start
LETMÝ START

Ne tak vysoké frekvence - odpadá akcelerace z 0, včasnější využití delšího švihového záběru

s relaxací v bezoporové fázi

ÚSEKY Z JÍZDY A Z MÍSTA STŘÍDÁME A KOMBINUJEME

U MLADŠÍCH PREFERUJEME USEKY Z JÍDY - méně silově náročné

UVOLNĚNOST, SÍLA, TECHNIKA, FREKVENCE,

rozcvi en
ROZCVIČENÍ

Nutná podmínka účinné stimulace

Zahřátí zkracuje rychlost vedení nervových vzruchů

NEZBYTNÉ PRO PŘEDEJITÍ ZRANĚNÍM

Stoupající rytmus

Trénink rychlosti X teplotní podmínky

Ideální 25-30, pod 10 nevhodné

Klimatické podmínky v ČR cca březen – listopad, paralelně s TT

psychika x rychlost
PSYCHIKA X RYCHLOST
 • optimální naladění
 • svěžest, chuť
 • dráždivost, vzrušivost
 • maximální úsilí
 • koncentrace
 • soutěživost
 • ÚVANA
 • nechuť, apatie
 • nízká motivace
 • nezájem

RYCHLOST

m en rychlosti p i tr ninku
MĚŘENÍ RYCHLOSTI PŘI TRÉNINKU

ČAS X teplota, vítr, hloubka, proud

A

FREKVENCE PÁDLOVÁNÍ individuální, (TEPOVÁ FREKVENCE – nemá smysl)

B

Motivační efekt

RYCHLOST (GPS)

C

Frekvence pádlování

EFEKTIVNÍ FP, posádky vyšší, 200m - už ne maximální, cca kajak 160, kanoe 90

specifika rychlosti na vod
SPECIFIKA RYCHLOSTI NA VODĚ

Značný odpor vodního prostředí v kanoistice jde o rychlostně silový výkon

Význam tréninku výbušné a rychlé síly a jejich spojení s technikou pádlovaní

Metody rozvoje spec. síly

Jízda se závažím

Jízda na mělčině

Pádlovací bazén

Jízda s brzdou

Rumpály, tahadla

Pádlovací trenažéry

Individuální přístup, především před soutěží, riziko narušení zažité techniky (rytmu)

Nevhodné pro děti, naopak čistou rychlost, malá pádla,…cit

podm nka pohyblivosti a elasticity
PODMÍNKA POHYBLIVOSTI A ELASTICITY

Dostatečná svalová pružnost a kloubní rozsah podmínkou ekonomičnosti pohybu

Systematické kompenzační cvičení, strečink jako prevence

Dysbalance a tuhost limitem rychlostních schopností

rychlostn discipl ny v kanoistice ne zrovna rychlost
Rychlostní disciplíny v kanoistice ne zrovna rychlostí

Závod na 200m 30-40s – krytí převážně anaerobní glykolýzou

Přirovnání – běh 300m do kopce - nejde o rychlost, obzvlášť kanoe (nízká FP)

Nestěžejní zastoupení rychlých vláken, ale síla+technika+frekvence

Anaerobní kapacita, odolnost LA, udržení techniky, rytmu

Rychlostní kanoistika = silově vytrvalostní sport

Rychlost v kanoistice využití především jako rychlostní rezerva, LA

200m na MS až od 1994, specializace až od roku 2010 (zařazení na OH)

rychlostn tr nink na vod ne zrovna rychlost
Rychlostní trénink na vodě ne zrovna rychlostí

Náročný LA trénink není z pohledu ST ani fyziol. rychlostní trénink

Např. po 30s (150-200m) max. intenzitou je třeba mnohonásobně delší pauza než při úseku např. 10-15s (bez zakyselení)

Úmyslné nezotavení – LA trénink, blízký přípravě na 500m, variabilita

CÍLENÝ NÁROČNÝ LA TRÉNINK NEVHODNÝ PRO DĚTI, vhodné do 15s

Enzym, v průběhu dospívání se zvyšuje tolerance na LA

zpomalen sval
ZPOMALENÍ SVALŮ

Trvalejší absence rychlostního zatížení vyvolává zpomalení svalu

Nejde o objem, ale systematičnost, pravidelnost a intenzitu

V RK se absenci rychlosti je třeba vyvarovat hlavně u mládeže

ad