Mobilno poslovanje
Download
1 / 42

Mobilno poslovanje - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mobilno poslovanje. Jovana Spasojevic 332/10 Vladimir Milutinovic 302/10. Istorijat. 1997 Početak mobilne trgovine, omogu ć eno da se kupe sokovi iz koka kolinih aparata u Helsinkiju, Finska Mašine su dozvoljavale plaćanje preko SMS-a.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Mobilno poslovanje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mobilno poslovanje
Mobilnoposlovanje

Jovana Spasojevic 332/10

Vladimir Milutinovic 302/10


Istorijat
Istorijat

 • 1997 Početak mobilne trgovine, omogućeno da se kupe sokovi iz koka kolinih aparata u Helsinkiju, Finska

 • Mašine su

  dozvoljavale

  plaćanje

  preko SMS-a


Mobilno poslovanje

 • Omogućena je iprvabankovnauslugaprekomobilnogtelefonaodstranejedneFinskebanke

 • 2000 Norveškauvodiplaćanjeparkingaprekomobilnoguređaja, Austrijakartezavoz, a Japan avionskihkarata


Mobilno poslovanje

 • 2002. Pojavljuje se BlackBerry koji značajno ubrzava popularnost pametnih telefona na tržištu

 • On je otkolinio prepreke koje su kočile mobilno poslovanje. Uveo je wireless e-mail i veće ekrene, posle BlackBerry-ja kreću i druge kompanije sa ciljem da omoguće:

 • 1) da možemo lako pristupiti i koristiti internet kao i na desktop računarima

 • 2)stvaranje aplikacija isključivo za mobilne uređaje


Mobilno poslovanje

 • Pametni popularnost pametnih telefona na tržištutelefoninaameričkomtržištu


Mobilno poslovanje

 • Pojavljivanjem Iphone-a na tržištu mobilno poslovanje je unapređeno, Apple je izdao novi SDK za programere koji je omogoućio pravljenje aplikacija direktno za Iphone, koje nisu morale biti bazirane na Safari-ju.

 • Ovim je mobilno poslovanje počelo da se pomera sa SMS sistema ka aplikacijama.


Mobilno poslovanje


Mobilno poslovanje

 • Mobilno telefona do sada izvršilo kupovinu.poslovanjeima trend rastaisvakidaljirazvojpametnihtelefonaomogućavadamobilnoposlovanjebudeefikasnijeijednostavnije.


Mobilno poslovanje

 • Mobilno telefona do sada izvršilo kupovinu.poslovanjepredstavljaprocesprimenemobilnihtehnologija u poslovnesvrhe, zapružanjeusluga, trgovineivršenjeplaćanja, u ciljuštoboljeposlovneefikasnosti.

 • Efikasnost se odnosinanižetroškoveposlovanjaiboljukonkurentskupozicijunatržištu.


Mobilno poslovanje

 • Razvitkom telefona do sada izvršilo kupovinu.trećegeneracijemobilnihtelefonaomogućena je boljiprotokolraspoloživihpodatakainovispektaruslugakojesuraslojenena tri pravca, to su:


1 usluge mre e network services
1.Usluge telefona do sada izvršilo kupovinu.mreže (network services)

 • obuhvatajuuslugetelefonijekrozodržavanjemreže


2 dodatne usluge
2. Dodatne usluge telefona do sada izvršilo kupovinu.

 • Vezanesuzamrežu, kaoštosu SMS, MMS poruke, glasovnapošta,audio-video konferencijei sl.


3 usluge vezane za u e e tre e strane
3.Usluge telefona do sada izvršilo kupovinu.vezanezaučešćetrećestrane

 • Npr. procesvršenja

  mobilnihfinansijauz

  učešćepreduzeća

  ibanaka.


Mobilno poslovanje

 • Prednost telefona do sada izvršilo kupovinu.mobilnogposlovanja je u tome što se onomožeodvijatibilogdeibilokadauzprimenu Internet tehnologije.


Mobilno poslovanje

 • Zbog telefona do sada izvršilo kupovinu.svojihvelikihpotencijala, mobilnatelefonija je vrlobrzouočenakaotehnologijakojamožeznačajnodoprinetipopularnostiirazvojuinterneta. Iztihrazlogaizazivasvevećupažnju.


Mobilno poslovanje

 • Javljaju telefona do sada izvršilo kupovinu. se razlike između ove dve tehnologije, a moguće ih je premostiti samo preko odgovarajućih standarda. Takav jedan standard osmišljen je od strane WAP Foruma osnovanog 1997.godine od strane vodećih kompanija u mobilnoj tehnologiji (Ericsson, Motorola, Nokia, itd.) pod nazivom WAP (Wireless Application Protocol) 27.


Mobilno poslovanje

 • Početkom telefona do sada izvršilo kupovinu. 1998.godine nastala je verzija WAP 1.0 , a neštokasnijeidrugeverzije. Danas je u upotrebi standard WAP 2.0 čijomprimenom je omogućenoda se putemmobilnogtelefonamoguotvaratizahtevnije internet stranice.


Mobilno poslovanje

 • Zbog nepostojanja opšteprihvaćenih standarda razni operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijama.


Mobilno poslovanje

 • Kod operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijamamobilnogposlovanjarazlikuju se sledećeoblasti:

  1. mobilnaposlovnakomunikacija

  2. mobilnatrgovina

  3. mobilnaplaćanja


Mobilna poslovna komunikacija
Mobilna poslovna komunikacija operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijama

 • Mobilnaposlovnakomunikacijapodrazumevaodnos preduzeća i komunikaciju između zaposlenih unutar samog preduzeća.

 • Dokmobilnatrgovina I placanjeprezentuju odnose tipične između preduzeća i potrošača, B2C.


Mobilno poslovanje

 • Mobilna operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijamaposlovnakomunikacijapripadanajstarijojoblastimobilnogposlovanja I zbog toga je I najzastupljenija. Obuhvata:

  1.mobilnu poslovnutelefoniju

  2. tekstualneporuke SMS


Mobilno poslovanje

3.multimedijalne operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijamaporuke MMS

4.video konferencije, upotrebom 3G tehnologije

5.internet komunikaciju (uključujućiikorišćenje e-pošte)


Mobilna trgovina
Mobilna trgovina operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijama

 • Imazaciljobavljanjetrgovinskihtransakcijaprimenommobilnogtelefona. Kao pioniri u ovomposlujavilisu se mobilnioperaterikojisunaovajnačinnastojalidaisporučefakturui time ostvarenaplatuzasvojeusluge.


Mobilno poslovanje

 • U operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijamaSrbiji je vladaRepublikeiznelastrategijurazvojatrgovinekoja je definisana u oblikuzakona o elektronskojtrgovini.Takav zakon bi trebao da uredi i standardizuje način poslovanja putem elektronskih sredstava veza (kompjuteri, mobilnih uređaja, internet), kao i da zaštiti korisnike profesionalnih davalaca usluga.


Mobilna pla anja
Mobilna operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijamaplaćanja

 • Mobilnoplaćanje (Mobile payments, M-payments) je noviiveomakorišćeni, alternativninačinplaćanja.


Mobilno poslovanje

 • Umesto operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijamaplaćenjem u gotovomnovcu, čekomilikreditnomkarticomkorisnikmožekorišćenjemmobilnogaparatadaplatiraznuvrstuuslugakaoiraznuvrstuartikala.


Mobilno poslovanje

 • Muzika operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijama, filmova, melodijazamobilneaparte, online igre, slikazapozadineiostaloga

 • Naplatezaprevoz (autobusom, podzemnomželeznicomilivozom), plaćanje parking mestaidrugeusluge

 • Knjige, magazini, karteidrugesličneartikle


Mobilno poslovanje

 • Razvojem operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijama WAP (WirellessAplication Protocol), standardakojiomogućavabrzilakpristup Internet orjentisanimsadržajimaiservisimasveprednostikorišćenja online bankarstvapostalesurealnost. Klijentiuzpomoćmobilnogtelefona, a putemglobalnemreže, imajumogućnostpristupasvomračunu u banci.


Mobilno poslovanje

 • Jedan operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijamaodpogodnihprotokola

  zapodržavanjemobilnih

  plaćanja je ibežični, tj. mobilni

  novčanik (M-wallet), koji

  omogućujekorisnikupogodnost

  plaćanjapritiskomna taster, pošto

  sadržisvepotrebneinformacije u

  memorijičipanakartici.


Mobilno poslovanje

 • Istraživanja operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijamaizsvetagovoreda se „mobilninovčanik“ višekoristi u nerazvijenijimzemljama. Razlozisvakakoleže u tome što je u razvijenijemdelusvetamrežabankarskihfilijala, kaoibankomata, mnogogušćanego u manjerazvijenimsredinama.


Mobilno poslovanje

 • Postoji operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijamaiplaćanjepreko QR( Quick response) bar koda.

 • Master card je razvioaplikacijuQkR, korisnicioveaplikacijemogusamodaskenirajukodda bi obaviliplaćanje.


Mobilno bankarstvo
Mobilno bankarstvo operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijama


Mobilno poslovanje

 • Sve vi operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijamaše se razvija i koriste usluge mobilnog bankasrtva, brokerstva i aukcija

 • U Srbiji nije toliko zastupljeno, ali postoji i polako se razvija


Raiffeisen banka
Raiffeisen banka operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijama

 • Nudisledeceusluge:

 • 1) informacije o stanjuiprometunaračunu

 • 2) plaćanjepredefinisanihračunabezprovizije

 • 3)lociranjesvihekspozitura

 • 4)informacije o kursunadnevnomnivou

 • 5)mogućnostpozivanjakontaktcentra


Mobilno brokestvo
Mobilno brokestvo operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijama

 • Postoje mnogobrojne aplikacije za mobilno brokestvo

 • One omogućavaju razne usluge kao sto npr

 • 1)usluge upravljanja portfoliom

 • 2)informacije o akcijama na berzi

 • 3)personalizovane informacije sa berze za korisnika aplikacije


Mobilne aukcije
Mobilne aukcije operateri mobilnih mreža, proizvođači mobilnih telefona i banke udruživali su se u razne asocijacije za postizanje zajedničkih standarda. Na primer Visa International su razvile EMV standard, koji ima za zadatak obezbeđenje sigurnosti pri transakcijama

 • Razvojem mobilnog poslovanja raste tražnja i za aukcijama kojim se može prisustvovati uz pomoć mobilnog uređaja.

 • To je dovelo da aukcijama se može pristvovati čak i kad korisnik nije za desktop računarom.


Mobilno poslovanje


Mobilno poslovanje

 • Očekuje kupovine biti obavljeno u 2015 i to samo na teritorij se daljaekspanzijamobilnogposlovanja u budućnostiisvevišefirmi se orkećeovomnačinuposlovanja.


Hvala na pa nji
Hvala na pažnji! kupovine biti obavljeno u 2015 i to samo na teritorij


ad
 • Login