Att tänka på i de lokala migreringsprojekten - PowerPoint PPT Presentation

Att t nka p i de lokala migreringsprojekten
Download
1 / 26

 • 229 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Att tänka på i de lokala migreringsprojekten. Presentation på NUAK 2012-09-24 Lars Cronfalk Projektledare - Införandestöd. Att tänka på i de lokala införandeprojekten. Presentation på NUAK 2012-09-24 Lars Cronfalk Projektledare - Införandestöd. Detta kommer att tas upp.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Att tänka på i de lokala migreringsprojekten

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Att t nka p i de lokala migreringsprojekten

Att tänka på i de lokala migreringsprojekten

 • Presentation på NUAK 2012-09-24

 • Lars Cronfalk

 • Projektledare - Införandestöd


Att t nka p i de lokala inf randeprojekten

Att tänka på i de lokala införandeprojekten

 • Presentation på NUAK 2012-09-24

 • Lars Cronfalk

 • Projektledare - Införandestöd


Detta kommer att tas upp

Detta kommer att tas upp

 • Stegvis införande av nya Ladok

 • Ansvarsfördelning i det kommande arbete

 • Ladok3:s stöd till lärosätets införandeprojekt

 • Vad kan lärosätet påbörja redan nu?

 • Tidplan, samt lite om pågående remiss


Pm om migrering till samtliga l ros ten

PM om migrering till samtliga lärosäten

 • PM om Migrering skickades till lärosäten i slutet av april

 • Ladok3 önskade lärosätenas synpunkter

 • 25 av 39 lärosäten återkom med kommentarer

NEJ!


Fr n synpunktsutskick till remiss av dokumentet inf rande av ladok3

Från synpunktsutskick till remiss av dokumentet – Införande av Ladok3

Tidigare utskick

(27/4-12)

Nytt

pm

Lärosätenas kommentarer

Genomförda förändringar

Från 5 till 4 införandesteg

Tydligare lärosätesperspektiv

Synpunkter på migreringskonceptet(ca50%)

Frågor av typen – ”vi behöver mer detaljerad information”(ca 50%)

Leveransplan


Fr n fem till fyra inf randesteg

Från fem till fyra införandesteg

Flertalet användare kommer inte att behöva jobba i två system parallellt

Utbildnings-information och grundläggande katalog-information

Examen + Resultat + Studiedeltagande

Årsredovisning

Uppföljning

Studieadministrativa processen

Metod – Backa in preparerad


Att t nka p i de lokala migreringsprojekten

Ansvarsfördelning mellan

Lärosätet och Ladok3-projektet


Uppgift inf r ny version av ladok

Uppgift – Inför ny version av Ladok!

Skall överföras!

Lärosätets

register

Lärosätets

register

Förändring

Skall utvecklas!

Nuvarande Ladok

Nytt Ladok

Nytt integrationsgränssnitt

lokala integrationer

….

….

Kopplade system

Kopplade system

Skall anpassas till!

Inför Nya Ladok i verksamhetenoch utbilda användare!


Ansvarsf rdelning

Ansvarsfördelning

Lärosätets förändringsprojekt

Lärosätets förändringsprojekt

Lärosätets

register

Lärosätets förändringsprojekt

Lärosätets

register

Lärosätets förändringsprojekt

Lärosätets förändringsarbete

Nuvarande Ladok

Nytt Ladok

….

….

Nytt system och gränssnitt

Stöd för lärosätenas

förändringsarbete

Ladok3-projektet


Att t nka p i de lokala migreringsprojekten

Ladok3:s stöd till lärosätets införandeprojekt


L ros tets huvudaktiviteter

Lärosätets huvudaktiviteter

Lärosätets förändringsarbete

Informationsmigrering

Anpassning av befintliga systemintegrationer

Införande i verksamheten

1 - Förberedelser

2 - Genomförande

Ladok3 levererar stöd

för lärosätets förändringsarbete

Ladok3-projektet


L ros tets huvudaktiviteter1

Lärosätets huvudaktiviteter

Lärosätets förändringsarbete

Informationsmigrering

Anpassning av befintliga systemintegrationer

Införande i verksamheten

1 - Förberedelser

2 - Genomförande

Stödet beskrivs i en Leveransplan

Ladok3-projektet

Första versionen av leveransplanen planeras till

månadsskiftet oktober/november 2012


Exempel p leverabler som beskrivs i leveransplanen

Exempel på leverabler som beskrivs i Leveransplanen

 • tekniska miljöer för test och verifiering

 • specifikationer för nytt integrationsgränssnitt

 • informations- och utbildningsmaterial

 • utbildning av nyckelroller på lärosätet

 • supporttjänster

 • mm, mm

Leveransplanen tas fram gemensamt av

projekten Ladok 3 och Förnyad förvaltning


Att t nka p i de lokala migreringsprojekten

Vad kan lärosätet påbörja redan nu?


Finns aktiviteter som kan startas redan nu

Finns aktiviteter som kan startas redan nu?

Lärosätets förändringsarbete

?

Informationsmigrering

?

Anpassning av befintliga systemintegrationer

?

Införande i verksamheten

1 - Förberedelser

2 - Genomförande

Ladok3-projektet


Detta kan l ros tet b rja med redan nu

Detta kan lärosätet börja med redan nu

….i väntan på de första leveranserna

Registervård

Vägledning för lärosätenas inledande registervård presenteras på NUAK

Pass 2D - Inför migrering till Ladok3 - registervård

Informationen kommer att sammanställas i en ”datatvättanvisning” som kommer att levereras till lärosätena.

Genom att börja redan nu blir arbetet i testmiljön mycket enklare!


Detta kan l ros tet b rja med redan nu1

Detta kan lärosätet börja med redan nu

….i väntan på de första leveranserna

Lokala integrationer

 • Bearbeta frågorna:

 • Vilka lokala integrationer till Ladok har vi på lärosätet och hur är dessa kopplade till Ladok?

 • Kan vi löskoppla våra kopplingar till befintlig Ladokdatabas innan anpassningsarbetet påbörjas?

 • Kan vi göra oss av med några integrationer?

 • Behövs några nya integrationer?

 • Vilken strategi vill vi ha vad gäller lokala integrationer i framtiden?

från pm - Införande av Ladok3


Detta kan l ros tet b rja med redan nu2

Detta kan lärosätet börja med redan nu

….i väntan på de första leveranserna

Införande i verksamheten

 • Bearbeta frågorna:

 • Vilka processer har vi idag?

 • Diskutera hur väl dessa fungerar och om det finns möjlighet till förbättringar?

 • Informera och förbered för kommande förändring!


Detta b r l ros tet g ra redan nu

Detta bör lärosätet göra redan nu

Lärosätets förändringsarbete

!

Informationsmigrering

!

Anpassning av befintliga systemintegrationer

!

Införande i verksamheten

1 - Förberedelser

2 - Genomförande

Utse en lokal projektledare för lärosätets lokala införandeprojekt


Finns n t som du kan g ra redan nu

Finns nåt som Du kan göra redan nu?

?

Lärosätets förändringsarbete

!

Informationsmigrering

!

Anpassning av befintliga systemintegrationer

!

Införande i verksamheten

1 - Förberedelser

2 - Genomförande

Ladok3-projektet


Att t nka p i de lokala migreringsprojekten

Om tidplan

och pågående remiss


Tidsplan

Tidsplan

2013

2014

2015

2016

2017

april -13

Leveranssteg 1

2

3&4

Successivt ökad funktionalitet

i testmiljön (MIT-miljön)

steg1

steg 2

Tillgång till acceptans-

testmiljö

steg 3

steg 4

steg 1

steg 2

Produktionssättning

steg 3

steg 4

OBS! Tidplanen är inte formellt beslutad av projektets styrgrupp


Tidsplan f r p g ende remiss om inf randet

Tidsplan för pågående remiss om införandet

Dokumenten, inklusive refererade dokument, finns på Ladokkonsortiets webbplats www.ladok.se , under innehållsfliken Ladok3.

Hearingen finns inspelad och tillgänglig på www.ladok.se.


Att t nka p i de lokala migreringsprojekten

Frågor ?


Tekniska milj er

Tekniska miljöer

Lärosätet

Lärosätets förändringsarbete

 • Iterativa tester av:

 • Informationsöverföring

 • Systemintegrationer

Driftorganisationens

beslut om driftsättning

Verifiering

Drift-sättning

Testmiljö

”MIT-miljö”

Acceptans-testmiljö

Produktions-miljö

1

2

Successiva systemleveranser

4 Införandesteg

3

4

Ladok3-projektet


 • Login