мр Добрила Грујић - PowerPoint PPT Presentation

Европска унија
Download
1 / 30

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Европска унија. Посебна брига за посебне потребе. Центар за породични смештај деце и омладине Београд. пројекат. - хранитељство за децу с тешкоћама у развоју -. април 2010. мр Добрила Грујић. Нека деца, неоправдано и дуго бораве у институцији,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

мр Добрила Грујић

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5882716

Европска унија

Посебна брига за посебне потребе

Центар за породични смештај

деце и омладине Београд

пројекат

- хранитељство за децу

с тешкоћама у развоју -

април

2010.

мр Добрила Грујић


5882716

Нека деца, неоправдано и дуго бораве

у институцији,

само зато што су рођени из ризичних трудноћа,

имали прогнозу заостајања у развоју,

болест или неки синдром...

За њих немамо довољно хранитељских породица


5882716

ДЕЦА СУ НАЈРАЊИВИЈА,

А АКО СУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

ПА ЈОШ ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ

БРИГА ДРЖАВЕ О ЊИМА

У СВАКО ВРЕМЕ МОРА БИТИ ПРИОРИТЕТНА.

Одрастање у институцији, посебно на раном узрасту или од рођења,

оставља далекосежне последице на развој деце и њихов живот као

одраслих људи.


5882716

Здраве особе не смеју да забораве да линија

која нас дели

од инвалидности није непромењива.

Свако од нас због различитог стицаја околности

може да се суочи

са преокретом животне ситуације.

Андрејевић (1994)


5882716

ИЗАЗОВИ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ

ХРАНИТЕЉСТВА У СРБИЈИ


5882716

Шта је специјализовано хранитељство?

Смештај У ХП деце која имају додатне потребе

које захтевају интензивну подршку и

посебна знања и вештине хранитеља (као и родитеља)

за задовољавање њихових потреба, као и

решавању других

потреба на нивоу ЛЗ и друштва у погледу олакшавања

функционисања особа са инвалидитетом и сл.


5882716

деца

Слепа, глува или нема,

која пате од менталног поремећаја

било које врсте или су суштински и трајно

хендикепирана

болешћу, повредом или урођеним деформитетом

или неком другом утврђеном ометеношћу.


5882716

РАЗВОЈ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ХРАНИТЕЉСТВА

У СРБИЈИ

►Хранитељство у Србији има дугу традицију

– развија се од 1929.г. - дечје колоније

► Друштвене и политичке околности су мање или

више утицале на развој хранитељства, које се,

у неким периодима потпуно

запоставља и предност даје домском смештају;

► Кризне су 90-те године прошлог века;


5882716

Прекретница у развоју хранитељства – 2003. година

 надлежно министарство започиње процес

реформесистема социјалне заштите;

 реформа заштите деце и примена

породичних облика заштите је

приоритетан задатак државе;

 период успона у развоју хранитељства у

Србији;

 број деце у установама за децу константно

се смањује.


5882716

Кретање броја хранитељских породица и деце у Србији


5882716

АКТИВНОСТИ ДРЖАВЕ

 • Документа којима се утврђује национална политика:

  - Стратегија за смањење сиромаштва,

  - Национални план акција за децу,

  - Стратегија развоја социјалне заштите

 • Донет је Породични закон (2005. г);

 • Измене Закона о социјалној заштити и обезбеђивању

 • социјалне сигурности грађана (2004);

 • Измене подзаконског акта о финансирању;

 • Донет је Правилник о хранитељству као јединствен акт;

 • Донета је Одлука о мрежи установа;


5882716

 • Формиран је Центар за породични смештај деце

 • Планирано формирање још центара за ПС;

 • Извршена обука професионалаца за нове приступе

 • у развоју хранитељства - око 700 из ЦСР и домова;

 • Обучено 150 тренера за Програм припреме за

 • хранитељство

 •  Урађени приручници за тренере и приручник

 • за хранитеље

 • Подстицан развој других програма – акредитовано 6 програма


5882716

ПРИПРЕМЉЕН НАЦРТ ЗАКОНА

О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

ЗАБРАНА СМЕШТАЈА У ДОМ ДЕЦЕ ДО ТРИ ГОДИНЕ

ОБЛИЦИ ХРАНИТЕЉСТВА – УВАЖАВАЊЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ

ПОТРЕБА ДЕЦЕ И ИНТЕНЗИТЕТА ПОДРШКЕ

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО, УРГЕНТНО, ПРЕДАХ ХРАНИТЕЉСТВО

ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ


5882716

УПРКОС

ТОМЕ!

ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ

СУ ПРЕТЕЖНО У ИНСТИТУЦИЈАМА

- Предрасуде и стереотипи;

- Недовољна сензибилисаност

хранитеља;

- Непостојање адекватних сервиса

услуга;

- Губљење хранитеља јер немају подршку;

- Отпори;

- спора промена праксе рада професионалаца.

Проблеми:


5882716

ШТА ТРЕБА ДА ПРОМЕНИМО?

ПРИХВАТАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ, СУЗБИЈАЊЕ ПРЕДРАСУДА,

ПОКУШАЈ ДА СХВАТИМО ЈЕДИНСТВЕНОСТ ПОСТОЈАЊА СВАКОГ ЧОВЕКА

 • ПОТРУДИМО СЕ ДА УПОЗНАМО ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

 • ОНЕ ЋЕ НАМ ОТКРИТИ:

 • БИТИ РОЂЕН СА ИЛИ СТЕЋИ ХЕНДИКЕП

 • НЕ ЗНАЧИ АПРИОРИ БИТИ НЕСРЕЋАН;

 • НИСУ УСКРАЋЕНЕ ЗА ЛЕПОТУ ЖИВЉЕЊА;

 • МОГУ БИТИ УСПЕШНИЈИ У ЛИЧНОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНОЈ СФЕРИ

 • ОД ОСОБА ТИПИЧНЕ ПОПУЛАЦИЈЕ;


5882716

ЦПС

ПИЛОТ ИСТРАЖИВАЊЕ

планирање активности за

специјализовано хранитељство

109 ЦСР -80% од укупног броја

81 центар пријавио децу за СХ

узорак

28 ЦСР се изјаснило да немају децу за специјализовано хранитељство


5882716

Деца за специјализовано хранитељство

25 (9,2%)

здраве деце

52 (19,1%)

лака ретардација

194 (71,5%)

деца са потешкоћама у развоју


5882716

О

Д

А

К

Л

Е

Д

О

Л

А

З

Е


5882716

Слободне хранитељске породице које су спремне

да прихвате децу с тешкоћама у развоју

72 ХП из 24 ЦСР

Ресурси средине

школа, вртић,

дневни боравак,

здравствене установе

сеоска средина –

велика удаљеност од града

делимично


5882716

ХП Заостајања деце


5882716

РЕСУРСИ

Око 1.200

слободних ХП у Србији

Око 15% деце у постојећим хранитељским породицама,

од укупног броја (4.500) су деца са тешкоћама у развоју

Београду недостаје највише ханитељских породица –

Потребно је обезбедити око 100 нових ХП у Београду


5882716

ШТА ЖЕЛИМО ДА ПОСТИГНЕМО ?

 •  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕЦЕ– ПОРОДИЧНО

 • ОКРУЖЕЊЕ УМЕСТО ИНСТИТУЦИЈЕ

 • РАЗВИЈАЊСЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ,

  УРГЕНТНОГ И

  ПРЕДАХ ХРАНИТЕЉСТВА

 • ДЕФИНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ СТРУЧНИХ

  СТАНДАРДА УСЛУГА ПОСЕБНО

  УГРОЖЕНИХ ГРУПА;


5882716

 • ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ МЕТОДА РАДА СА

  ДЕЦОМ, КАО И ПОРОДИЦАМА И ГРУПАМА;

 • ПРИОРИТЕТАН РАЗВОЈ ОБЛИКА ЗАШТИТЕ У

 • ПОРОДИЧНИМ УСЛОВИМА- РАЗВОЈ

 • ХРАНИТЕЉСТВА И УСВОЈЕЊА

 • ПОДИЗАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ

  КОМПЕТЕНТНОСТИ,

 • МОТИВАЦИЈЕ И КРЕАТИВНОСТИ


5882716

КАКО СМО СЕ ПРИПРЕМИЛИ ЗА ПРОМЕНЕ?

►ИЗРАДИЛИ 4 ПРОГРАМА ОБУКЕ ХРАНИТЕЉА ЗА

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО И УРГЕНТНО ХРАНИТЕЉСТВО;

►ПРИПРЕМИЛИ КАМПАЊУ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО

ХРАНИТЕЉСТВО – плакат, лифлети, обука стучњака;

►СНИМИЛИ ДОМАЋИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ О ДЕЦИ ОМЕТЕНОЈ У РАЗВОЈУ НА ХРАНИЕТЉСТВУ;

►ЕДУКОВАЛИ ПРОФЕСИОНАЛЦЕ у ЦПС ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ХРАНИТЕЉСТВО – 30 САТИ ОБУКЕ ОД БААФ-А ЕНГЛЕСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ХРАНИТЕЉСТВО И УСВОЈЕЊЕ


5882716

“Посена брига

за посебне потребе”

2010. ГОДИНА

– ГОДИНА ИНТЕНЗИВНОГ РАДА

НА РАЗВОЈУ

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ ХРАНИТЕЉСТВА

У СРБИЈИ


5882716

КОРАЦИ У 2010. ГОДИНИ

► КАМПАЊА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ - ЦСР;

►ПРИЈАВЉИВАЊЕ ХРАНИТЕЉА;

► ОБУКА ТРЕНЕРА ЗА ДОПУНСКИ ПРОГРАМ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО;

► ОБУКА ХРАНИТЕЉА – 2 ДАНА;

► ПРИПРЕМА ДЕЦЕ и ХП ЗА СМЕШТАЈ;

► ПОДРШКА ХП И ДЕЦИ: ОПРЕМА ПРОСТОРА, ПОМАГАЛА, ТЕРАПЕУТ,

ЛЕКАР, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ЛОГОПЕД, ДЕФЕКТОЛОГ...

► ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА – ФИНАНСИРАЊЕ СХ И УХ


5882716

СЕЛЕКЦИЈА ХРАНИТЕЉА ЗА

приоритет

 • ПРИХВАТ БЕБА И МАЛЕ ДЕЦЕ ИЗ СТАЦИОНАРА У БЕОГРАДУ;

 • ПРИХВАТ ДЕЦЕ С ДАУН СИНДРОМОМ;

 • ПРИХВАТ ДЕЦЕ УМЕРЕНЕ РЕТАРДАЦИЈЕ;

 • ПРИХВАТ ДЕЦЕ У УРГЕНТНИМ СИТУАЦИЈАМА;


5882716

ПОДРШКА ХРАНИТЕЉИМА

 • Приручници који прате обуку за специјализовано хранитељство:

 • за бебе,

 • за децу с Даун синдромом,

 • за децу умерене ретардације;

 • За ургентно хранитељство

ПОДРШКА СТРУЧЊАКА

+

 • Још 8 брошура – кратких водича за СХ када дете има:

 • Хепатитис Ц,

 • церебралну паралзу,

 • посфетални алколони синдром,

 • поремећај личности,

 • сиду,

 • хиперактивност,

 • астму,

 • поремећај понашања.

ПОМОЋ У ОПРЕМИ

ХРАНИТЕЉА И ДЕЦЕ


5882716

Подршка медија

 • Објављивање јавног позива

 • и информисање грађана;

 • приказивање филма

 • емисије о хранитељству

 • праћење резулата

ЗАШТИТА ПРАВА ДЕТЕТА:

НА ПРИВАТНОСТ,

ОД СТИГМАТИЗАЦИЈЕ


5882716

Шта још може помоћи?

вера

у могућност позитивних промена;

у сопствене снаге и стручњаке

поверење

у спровођењу националне

политике

у социјалној заштити

доследност

одговорност

ЗА ЖИВОТЕ ДЕЦЕ


 • Login