Z klady ekonometrie 10 cvi en neline rn funkce
Download
1 / 28

ZÁKLADY EKONOMETRIE 10. cvičení Nelineární funkce - PowerPoint PPT Presentation


 • 311 Views
 • Uploaded on

ZÁKLADY EKONOMETRIE 10. cvičení Nelineární funkce. Nelineární funkce . tj. nelineární v parametrech (nikoliv v proměnných). Pozn.: užívá se přirozený logaritmus, i když software píše „log“. Linearizace. Semi-logaritmická transformace logaritmus je pouze na jedné straně rovnice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZÁKLADY EKONOMETRIE 10. cvičení Nelineární funkce' - aphrodite-stathos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z klady ekonometrie 10 cvi en neline rn funkce

ZÁKLADY EKONOMETRIE10. cvičeníNelineární funkce


Neline rn funkce
Nelineární funkce

 • tj. nelineární v parametrech (nikoliv v proměnných)

Pozn.: užívá se přirozený logaritmus, i když software píše „log“


Linearizace
Linearizace

 • Semi-logaritmická transformace

  • logaritmus je pouze na jedné straně rovnice

  • např. logistická křivka

 • Logaritmická transformace

  • logaritmus na obou stranách rovnice

  • např. Cobb-Douglasova produkční funkce


POPTÁVKOVÉ FUNKCE

(Logistická křivka)


Popt vkov funkce
Poptávkové funkce

 • Klasické

  • D = f (příjem, cenový index,…) + u

 • Po předmětech dlouhodobé spotřeby (PDS)

  • závisí na čase, příp. příjmu apod.

  • dynamický model analýzy poptávky

  • logistická křivka


P edm ty dlouhodob spot eby
Předměty dlouhodobé spotřeby

 • Vybavenost PDS roste s růstem reálných příjmů

 • Nákupy PDS hrazeny zejména z úspor

 • Nasycenost PDS časem dosáhne hladiny, kdy se poptávka omezí na nahrazení opotřebovaných exemplářů

 • Zajímáme se o:

  • Současnou vybavenost PDS – kolik se v současnosti používá

  • Dlouhodobý trend


Logistick k ivka postup
Logistická křivka - postup

Výrobek je nově uveden na trh

může si jej koupit potenciální domácnost

Poptávka po výrobku rychle akceleruje

s rostoucí informovaností o výrobku roste i vybavenost výrobkem

Pokles nákupů

většina domácností již výrobek má

objevuje se renovační poptávka

tzv. brzdící faktor – tempo růstu vybavenosti v sobě nese zárodek zániku

7


Popt vka
Poptávka

Čistá poptávka

nákupy, které zvyšují vybavenost

tj. nákupy na tzv. první vybavení

Renovační poptávka

nákupy PDS za účelem nahrazení vyřazených PDS z používání

nezvyšují vybavenost

zajišťují prostou reprodukci

8


P edm ty dlouhodob spot eby1
Předměty dlouhodobé spotřeby

 • Úroveň vybavenosti se asymptoticky blíží k horní hranici – tzv. hladině nasycení (resp. saturace)

Hladina Saturace - S


Hladina saturace
Hladina saturace

 • Po jejím dosažení již poptávka nereaguje na změny

 • Absolutní vybavenost

  • měřená celkovým počtem PDS v používání

 • Relativní vybavenost

  • množství PDS připadající na 100 (1 000…) obyvatel či domácností


Logistick k ivka
Logistická křivka

 • Logistický růstový model

 • Čas – jediná vysvětlující proměnná

 • Abstrahujeme od čisté poptávky na druhé a další vybavení


Logistick k ivka1
Logistická křivka

 • Vybavenost v čase t … Vt

 • Extrémní hodnoty vybavenosti:

  • nula

  • hladina saturace S (každá domácnost výrobek vlastní)

   • buď zadána také jako funkce času – tj. St

   • nebo jako fixní hodnota (bude náš případ)

 • S – Vt… domácnosti, které ještě PDS nejsou vybaveny – tj. okruh potenciálních zákazníků

 • Tvar

 • Funkce nelineární ve třech parametrech:

  • S

  • a, b


Logistick k ivka2
Logistická křivka

 • Lze zlinearizovat přes semilogaritmickou transformaci

 • Po substituci odhadujeme MNČ tvar

  y* = a – bt + u,

  kde


Logistick k ivka3
Logistická křivka

 • do závěrečného testu znát základní vztahy:

  inflexní bod: t* = a/b, Vt = S/2

  a– úrovňová konstanta ovlivňující výchozí úroveň Vt

  b - vyjadřuje rychlost nasycování trhu (čím vyšší b, tím rychleji se trh nasytí)

  dVt/dt… změna relativní vybavenosti na přírůstku času (tj. dt) v důsledku čisté poptávky po PDS

  přes řešení Bernoulliho diferenciální rovnice


Tvar logistick k ivky
Tvar logistické křivky

 • Parametr a shodný, b různý


Tvar logistick k ivky1
Tvar logistické křivky

 • Parametr b shodný, a různý


P klad lkriv xls
Příklad – lkriv.xls

 • Data představují počet domácností, které vlastní plazmové televizory:

 • Z expertní analýzy víme, že hodnota S je 100.

 • Úkoly:

  • Určete explicitní tvar křivky Vt

  • Určete inflexní bod t*, tj. dobu, kdy je trh nasycen z 50 % hodnoty S

  • Otestuje heteroskedasticitu Whiteovým testemUm l prom nn
Umělé proměnné

 • = proměnné 0-1

 • = dummy proměnné

 • = booleovské proměnné

 • Kvalitativní proměnné

  • dosud – kvantitativní (resp. numerické) proměnné


Um l prom nn1
Umělé proměnné

 • Jde o doplněk ke kvantitativním veličinám

 • Zpřesňují model

  • Růst vícenásobného koeficientu determinace

  • Pokles nevysvětleného rozptylu


Um l prom nn pr ezov data
Umělé proměnné – průřezová data

 • Vyjadřují přítomnost či nepřítomnost dané vlastnosti

  • Přítomnost … obvykle 1

  • Zbytek … obvykle 0

   • např. žena „1“, muž „0“

   • např. vzdělání – základní „0“, střední „1“, vysokoškolské „2“ apod.


Um l prom nn asov ady
Umělé proměnné – časové řady

 • Základní funkce:

  • sezónnost

   • v PcGivu se vyskytnou v nabídce speciálních proměnných, jen pokud jsou data měsíční či čtvrtletní


Um l prom nn postup
Umělé proměnné - postup

 • Pozor: vyvarovat se perfektní multikolinearity

 • Do modelu zahrneme o jednu dummy proměnnou méně než je počet sledovaných vlastností

  • Zbylá dummy proměnná tvoří základ, ke kterému ostatní vlastnosti porovnáváme

  • Dvě pohlaví – jedna dummy

  • Tři stupně vzdělání – dvě dummy


P klad dummy2 xls
Příklad - dummy2.xls

Y – plat učitelů

X– praxe

Roli hraje pohlaví – muž / žena

Odhadněte model Y = f(X, pohlaví)

24P klad rozpocet xls
Příklad - rozpocet.xls

 • R – příjmy státního rozpočtu v miliardách Kč

 • Odhadněte model: R = f (trend)

 • Pokuste se zachytit v modelu vliv posledního čtvrtletí v daném roce (tj. zapojit čtvrtý kvartál do modelu)Mo n ot zka do z v re n ho testu
Možná otázka do závěrečného testu

 • Poptávka po předmětech dlouhodobé spotřeby

  • Podstata

  • Tvar funkce

  • Odhad pomocí MNČ

  • Interpretace koeficientů

 • Dummy proměnné

  • Proč je uvažujeme?

  • Jak s nimi počítáme?

  • Jak je interpretujeme?


ad