slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı - PowerPoint PPT Presentation


 • 406 Views
 • Uploaded on

Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı. Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü. Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü. Kurumsal Kimlik. 16/12/2010. 19/07/2011 tarih ve 27 No’lu Bakanlık OLUR’u İşletme ve Pazarlama Daire Başkanlığı yeniden yapılandı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı' - aphrodite-charles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Orman Genel Müdürlüğü

İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

slide2

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • 19/07/2011 tarih ve 27 No’lu Bakanlık OLUR’u
 • İşletme ve Pazarlama Daire Başkanlığı yeniden yapılandı
 • 6 adet Şube Müdürlüğü;
  • Üretim Şube Müdürlüğü (OGM0090100)
  • Pazarlama Şube Müdürlüğü (OGM0090200)
  • Kanuni Haklar Şube Müdürlüğü (OGM0090300)
  • Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü (OGM0090400)
  • Piyasa Araştırma Şube Müdürlüğü (OGM0090500)
  • Belgelendirme Şube Müdürlüğü (OGM0090600)
slide3

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
 • Standartların oluşturulması & model uygulamalar yapılması
 • Orman ürünleri kullanımında farkındalık oluşturma
 • Tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışma & koordine etme
 • Kazanılan deneyimlerin yurt içi & yurt dışında paylaşılması
 • Sektörün rekabet gücünü arttırıcı projelerin geliştirilmesi
 • İş yapış şekillerindeki yeniliklerin takip edilmesi
 • “Yeşil Ekonomi” uygulamalarının koordinasyonu
 • Kurumsal kapasite & mevzuatın geliştirilmesi
 • İş teknikleri & verimli çalışma yöntemlerinde kapasite geliştirme
slide4

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • “Standart Geliştirme”;
  • Standart; imalatta, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örneklik (ISO), uluslararası ticaretin ortak dili
  • Standardizasyon; belli bir faaliyetle ilgili ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemi (ISO)
  • Belgelendirme; bir mal, proses veya hizmetin belirlenmiş bir standart veya ayrı bir dokümana uygunluğunun tarafsız bir kuruluş marifetiyle tescil edilmesi
  • Öncelikli hedef can ve mal güvenliği ile kalitenin alt sınırının tespiti
slide5

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • Standartlar, standardizasyon uygulamalarında temel doküman
 • Standart hazırlama görevi 132 Sayılı Kanun ile TSE’de
 • TSE tarafından hazırlanan standartlara “Türk Standardı” denir
 • “İhtisas Kurulları”nda hazırlanır, “Teknik Kurul”da kabul edilir
 • “TSE - Orman ve Orman Ürünleri İhtisas Grubu”
slide6

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • “İş Geliştirme”;
  • İşletmelerin rekabet gücünün arttırmak üzere yaptıkları sistematik faaliyetler,
  • Fırsat ve tehditlerin farkındalığı, “İşletme Körlüğü”,
  • Yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılması
  • Yeni bir ürün veya iş yapış şeklinde değişiklik
slide7

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • “Yeşil Ekonomi”; çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları önemli derecede azaltırken aynı zamanda insan refahı ve sosyal eşitliğin geliştirilmesiyle sonuçlanan ekonomidir
  • Düşük karbon
  • Kaynak verimliliği
  • Sosyal kapsayıcılık
 • Ormancılığın Yeşil Ekonomiye katkısı;
  • Biyokütle enerjisi
  • Yeşil altyapı ve binalar
  • Karbon yutakları
slide8

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • “Yeşil Ekonomi” uygulamaları;
  • Sürdürülebilir odun üretimi ve tüketimi
   • Uluslararası standartların takibi
   • Kamu tedarik uygulamaları
   • Innovasyon ve odunun yeni kullanım alanları
slide9

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • “Yeşil Ekonomi” uygulamaları;
  • Düşük karbonlu ormancılık sektörü
   • Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD)
   • Odunun verimli kullanımı (geri dönüşüm, artıklar)
   • Odun ürünleri kullanımının farkındalığını arttırma
slide10

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • “Yeşil Ekonomi” uygulamaları;
  • “Yeşil Meslekler”
   • Sürdürülebilir iş gücü ve eğitimi
   • İş gücü güvenliği ve sağlığı araştırmaları
   • Doğaya dost üretim tekniklerinin geliştirilmesi
slide11

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • Yeşil Ekonomi kapsamında BM’nin Antalya’da gerçekleştirilen “Orman 2011: Yeşil Ekonomi Kapsamında Ormanlar” toplantısı delegasyonu
 • Yeşil Ekonomi Kitapçığı ve Haberler
slide12

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • Ulusal Orman Belgelendirme Standardı
 • Halihazırda 30 ülkenin ulusal standardı mevcut
 • Ülkemizde sadece OGM bu süreci başlatabilir
 • Forum oluşturulacak, standart dokümante edilecek, duyuru ve geri dönüşler, pilot uygulama, resmi onay
slide13

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • 279 Sayılı Tebliğ - “Orman Emvalinin Standardizasyonu ve Satış Esasları” - 13/07/1987
 • Orman ürünlerinin standart esaslarına uygun olarak hazırlanması ve piyasaya arzına 1956 yılında başlandı
 • Orman emvali standartları 1963 yılında yürürlüğe girdi
 • Orman ürünleri standartlarının TSE tarafından hazırlanan ve güncellenen standartlar uyarınca gözden geçirilmesi
 • Standartların uygulayıcılar tarafından rahat bir şekilde anlaşılabilirliğinin ve ulaşılabilirliğinin sağlanması
slide14

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • Leonardo da Vinci Programı kapsamında “Avrupa Ormancılık ve Çevresel Beceriler Konseyi kurulmuştur
 • “Avrupa Zincirli Testere Standartları ve Sertifikası”
 • Eğitim merkezlerinde operatörlere uzmanlarca sertifika verilecek, Avrupa veri tabanına kaydedilecek
 • Kamu hizmet alımlarında ön şart olması bekleniyor
 • İş kazalarının azaltılması, verimlilik artışı, yeni iş imkanları
slide15

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

 • Çok katlı ahşap bina yapım teknikleri hızla gelişmekte
 • 9 kat (Stadthaus - Londra) mümkün; 30 kat çalışılıyor
 • UNECE ve FAO odun ürünlerinin kullanımını teşvik eden yapı standartları tavsiye etmekte
 • Dünyada kamu sektörü öncü; TOKİ ile işbirliği
slide16

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

Kurumsal Kimlik

16/12/2010

“1 m3 kereste, 0,8 ton CO2 tutmaktadır”

slide17

Saygılarımla

Dr. Kenan KILIÇ

Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürü

[email protected]

ad