Vzdelvanie
Download
1 / 12

Vzdelávanie - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Vzdelávanie. tretieho. sveta. Autor : Eliška Tóthová, 9.B ZŠ Užhorodská 39, Košice. Vzdelanie. DOBROVOĽNÍ UČITELIA. Na čom stojí. vzdelanie ?. ŠTÁTNE ŠKOLY. MISIJNÉ ŠKOLY. UNESCO - UNICEF. Tretí svet. Gramotnosť.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Vzdelávanie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vzdelvanie

tretieho

sveta

Autor : Elika Tthov, 9.B

Z Uhorodsk 39, Koice


Vzdelanie

DOBROVON UITELIA

Na om stoj

vzdelanie ?

TTNE KOLY

MISIJN KOLY

UNESCO - UNICEF


Tret svet


Gramotnos

Vzdelanie o najvieho potu ud sa stalo veobecne platnou zsadou, ktorej sa neme vyhn iadna krajina, ak sa chce rozvja. Km vo vine rozvinutch krajn je 95% obyvatestva gramotnch, vmnohch chudobnch krajinch, najm africkch, je viac ako 60% obyvateov negramotnch. UNESCO definovalo gramotnos ako schopnos napsa, preta aporozumie jednoduch vklad faktov vo vzahu kvlastnmu kadodennmu ivotu.


ivot bez detstva

Vkrajinch tretieho sveta opa zkladn alebo stredn koly tristo milinov det. Vea sa ich do koly nikdy nedostane, in sa musia mylienky na vzdelanie vzda, pretoe ich rodiny u nemaj dos prostriedkov na to, aby ich uivili. Tieto deti, ktor spravidla pochdzaj znajchudobnejch anajmenej vzdelanch rodn, ntia ich rodiia ( pokia to nie s siroty alebo opusten deti) vykonva drobn prce, aby si na seba zarobili, alebo aby prispeli na obivu svojej poetnej rodiny.


Paleta tchto detskch remesiel je vemi pestr: detsk handrri zKhiry vEgypte, mal pomocnci vdielach atovrach, ako napr. vIndii, kde vyrbaj koberce a zpalky. Ale aj umvaj dlky, pracuj ako nosii, predvaj noviny, istia topnky... acelm ich svetom je ulica. Vea znich prepadne zloinnosti, drogm aprostitcii. Budcnos tchto mladch ud znepokojuje miestne rady, ktor vidia vich neinnosti kvasi nsilie aodpor.


Prprava na ivot

Deti na mexickom vidieku nemaj asto prstup kvzdelaniu. Preto do niektorch oblast chodia tudenti zuniverzt a pripravuj vidiecke deti pre praktick ivot. Na mexickom vidieku,kde nieje dostatok vody, nieje zaveden elektrick energia, je vtakch prpadoch predvdzanie chemickch pokusov i fyziklnych javov obzvl ak. Napriek tomu je zujem rodiov i det o vysvetovanie prrodnch javov a prpravu pre praktick ivot ozaj vek.


Negramotnos

Ke maj negramotn v chudobnch krajinch vyplni nejak radn dokumenty,alebo napsa list, obracaj sa asto na verejnch pisrov.Negramotnos vak existuje aj v bohatch krajinch. Tento plagt alarmujco pripomna: Takto sa podpisuje 27 milinov Amerianov!


kola a dievat

Z rznych socilnych prin existuje medzi chlapcami a dievatami krajn tretieho sveta v prstupe ku vzdelvaniu vek nerovnos.Dievat nemaj teda rovnak ance vykonva niektor povolania alebo zastva urit funkcie.Tto nerovnos sa v ovea tlmenejej podobe vyskytuje aj v priemyselne rozvinutch krajinch.


UNESCO

Nzov organizcie : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Skrten nzov :UNESCO

Slovensk nzov : Organizcia Spojench nrodov pre vzdelvanie, vedu a kultru

Sdlo organizcie : Par

Vznik organizcie : 1945

Najvy predstavite : generlny riadite Koichiro Matsuura (od r. 1999)

lensk krajiny (poet) : 190

radn jazyky : anglitina, francztina, panielina, rutina, arabina, ntina

truktra (hlavn orgny) : Generlna konferencia, Vkonn rada, Sekretarit, nrodn komisie v lenskch krajinch


UNICEF

Vedenie UNICEF - vkonn rada - pozostva z 36 reprezentantov krajn celho sveta, Centrla UNICEF sdli v New Yorku a pracuje prostrednctvom siedmych regionlnych a 126 zemnch kancelri (country offices) v 158 krajinch a oblastiach sveta. V 36 rozvinutch krajinch, medzi ktor patr aj Slovensko, psobia nrodn vbory. Ich lohou je najm sstreovanie fondov a popularizcia prv det. UNICEFu pomha mnostvo dobrovonkov zskava fondy na pomoc deom, nakoko ako jedin z agentr OSN nie je financovan z jej zdrojov.


Ak sa lovek m sta lovekom mus sa vzdelva.(Komensk)

lovek bez vedomost svet vtemnote.(Gracian)


ad
  • Login