SA KredEx Toetused kortermajadele - PowerPoint PPT Presentation

SA KredEx
Download
1 / 23

 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SA KredEx Toetused kortermajadele. Heikki Parve SA KredEx. KredEx on Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi haldusalas tegutsev isemajandav sihtasutus. Loodud 2001. aastal, kokku 27 töötajat, eluasemetoodete divisjonis 7 töötajat. KredExi tootegrupid: - ekspordigarantii

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SA KredEx Toetused kortermajadele

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sa kredex toetused kortermajadele

SA KredEx

Toetused kortermajadele

 • Heikki Parve

 • SA KredEx


Sa kredex toetused kortermajadele

 • KredEx on Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi haldusalas tegutsev isemajandav sihtasutus. Loodud 2001. aastal, kokku 27 töötajat, eluasemetoodete divisjonis 7 töötajat.

 • KredExi tootegrupid:

  - ekspordigarantii

  - ettevõtluslaenukäendus

  - eluasemelaenu käendus

  - korterelamu laenukäendus

 • Riigi eelarvest:

  - toetus kortermajadele

  - toetus sundüürnikele

  - toetus munitsipaal - üürielamufondile

  - energiasäästu kompetentsikeskus


Sa kredex toetused kortermajadele

 • Munitsipaal-üürielamufondi suurendamise toetus

 • Renoveerimistööde ja tehnilise ülevaatuse toetus

 • Eluasemelaenu käendus

 • Korterelamu laenukäendus

 • Energiasäästu kompetentsikeskus


Sa kredex toetused kortermajadele

Toetus korterelamute rekonstrueerimistöödele ja tehnilise ülevaatusele

Eluasemefondi säilitamise eesmärgil toetab riik korterelamute:

 • rekonstrueerimist/renoveerimist

 • ekspertiis / energiaaudit / projekt

 • teavitamist ja koolitust – tasuta või

  osalise tasuga seminarid


Sa kredex toetused kortermajadele

Toetuse saamise eeldused

 • Korteri- ja hoone(elamu)ühistu, korteriomanike ühisus

 • Korterelamu ehitatud enne 1990 (kaasa arvatud)

 • Aktid, projektid, tööd teostatud peale 11.02.2003

 • Teostatud korterelamu tehniline ülevaatus

 • Ehitusloa/kirjaliku nõusoleku olemasolu


Rekonstrueerimist de toetus

Rekonstrueerimistööde toetus

 • Korterelamu põhikonstruktsioonide (kande- ja piirdekonstruktsioonide) rekonstrueerimine ja renoveerimine (nt. katusekate, fassaad jne)

 • Elektrisüsteemide rekonstrueerimine ja renoveerimine

 • Gaasipaigaldiste rekonstrueerimine ja renoveerimine

  10% tööde maksumusest, aga mitte rohkem kui 200 kr/m² (suletud netopind) kokku aastatel 2003-2008


Sa kredex toetused kortermajadele

Tehnilise ülevaatuse (TÜV) toetus

 • TÜV on ehitise ekspertiis või ehitusprojekt või energiaaudit

 • TÜV teostajaks pädevust omavad isikud (MTR-s registreeritud)

 • Toetust antakse 50% ulatuses TÜV maksumusest, aga mitte rohkem

  kui 7 000 krooni ühe korterelamu kohta


2003 2007 aprill eraldatud toetused

2003-2007(aprill) eraldatud toetused

 • Rekonstrueerimistööde toetus:

  • 77 miljonit

  • rahuldatud 2190 taotlust

  • välja makstud 1496 kortermajale

  • vahendid puudu 133 taotlusele (ca 8,8 miljonit)

 • Tehnilise ülevaatuse toetus:

  • 8 miljonit

  • 3 057 taotlust, 2 849 maja

  • 4 miljonit toetusraha jagamiseks


Sa kredex toetused kortermajadele

Korterelamu laenukäendus

 • Laenusaajaks on korteriühistu või elamuühistu või korteriomanike ühisuses osalevad korteriomanikud.

 • Korteriomanike ühisuse puhul võib laenusaajaid esindada lihtkirjaliku volituse alusel valitseja.

 • Ühistu või ühisus peab olema krediidivõimeline.

 • Laenusaajal on pädev üldkoosoleku otsus renoveerimistööde teostamise, laenuvõtmise ja käenduslepingu sõlmimise kohta.


Korterelamu laenuk endus

Korterelamu laenukäendus

 • Renoveerimislaenu sihtotstarve on korterelamu renoveerimise ja elanike elukvaliteedi tõstmisega seotud tööde finantseerimine.

 • Korterelamule on tehtud tehniline ülevaatus ja/või energiaaudit.

 • Käendus on kuni 75% laenu põhiosast ning väheneb proportsionaalselt laenu tagasimaksete arvel.

 • Käendustasu 1,2 – 1,7% (reeglina 1,4%) käenduse summa jäägilt aastas.


Korterelamu laenuk endus1

Korterelamu laenukäendus

 • KredEx võib makseraskuste tekkimisel võtta laenumaksed kuni 12 kuuks enda kanda

 • KredExi poolt korterelamu eest tasutud laenumaksete pealt arvestatakse intressi (½ laenuintressist)

 • Annab probleemide lahendamiseks kuni aasta pikendust

 • Aitab kaasa laenuotsuse tegemisele, andes inimestele kindlustunde:

  • kui laenu ei jõua maksta, ei jää veel kohe kodust ilma

  • kui naaber ei jõua maksta, ei pea mina seda kinni maksma


Energias stu kompetentsikeskus

Energiasäästu kompetentsikeskus

 • Propageerida energiasäästumeetmete rakendumist kortermajades

 • Koguda ja töödelda energiasäästuteemalist informatsiooni

 • Aidata kaasa energiasäästumeetmete rakendamiseks vajaliku keskkonna loomisele Eestis

 • Hallata haldab energiasäästu teemalist kodulehte


Energias stu kompetentsikeskus1

Energiasäästu kompetentsikeskus

 • Energiasäästu teemalised seminarid korterelamutele erinevates linnades

 • Kodulehekülg www.kredex.ee/esk

 • ESK infoleht

 • Konsultatsioonid kontoris

 • Erinevad infobrošüürid

 • Artiklid ajalehtedes, ajakirjades


Kampaania

Kampaania

 • Väireklaam

 • Raadio

 • TV

 • Oktoober-november 2006

 • Veebruar 2007


Eesti elamumajanduse 2007 2013 eesm rgid

Eesti elamumajanduse (2007-2013) eesmärgid

 • muuta eluase kõigile Eesti elanikele kättesaadavaks

 • arendada eluasemefond kvaliteetseks ja jätkusuutlikuks

 • tagada eluasemepiirkondade mitmekesisus, tasakaalustatud ja säästev areng


Eluasemete k ttesaadavus

Eluasemete kättesaadavus

Olulisemad meetmed:

 • Toetus kohalikele omavalitsustele uute elamispindade ehituseks ja olemasolevate renoveerimiseks (50% ulatuses)

 • Riiklik tagatis noorte perede, noorte spetsialistide ja sundüürnike eluasemelaenudele

 • Kolimistoetus sundüürnikele


Eluasemefondi s ilimine

Eluasemefondi säilimine

Olulisemad meetmed:

 • Korterelamute rekonstrueerimistoetus

 • Korterelamute ehitise ekspertiisi toetus

 • Teadlikkuse tõstmine

 • Riiklik tagatis renoveerimislaenudele


Eluasemekeskkond

Eluasemekeskkond

Olulisemad meetmed:

 • Arhitektuurikonkursside toetamine

 • Korterelamupiirkondade korrastamine

 • Miljööväärtuslike alade väärtustamine


Planeeritud toetused struktuurfondidest 2007 2013

Planeeritud toetused struktuurfondidest 2007 – 2013

Sihtgrupp:

 • Korteri- või hoone(elamu)ühistu, korteriomanike ühisus, kes haldab enne 1990. aastat ehitatud korterelamut

  Eelarve jaotus:

 • 50% Harjumaa, s.h. Tallinn

 • 50% muu Eesti


Planeeritud toetused struktuurfondidest 2007 20131

Planeeritud toetused struktuurfondidest 2007-2013

Toetatavad tegevused:

 • Energiaauditi läbiviimine

 • Energiasäästlikkust suurendavad projekteerimis-, rekonstrueerimis- ja renoveerimistööd, mis on teostatud vastavalt energiaauditis toodule


Planeeritud toetused struktuurfondidest 2007 20132

Planeeritud toetused struktuurfondidest 2007-2013

Rekonstrueerimistoetuse eeldus:

 • Korterelamule on tehtud miinimumnõuetele vastav energiaaudit, mis on teostatud kuni 2 aastat enne rekonstrueerimis- ja/või renoveerimistööde alustamist


Planeeritud toetused struktuurfondidest 2007 20133

Planeeritud toetused struktuurfondidest 2007-2013

Abikõlbulikud kulud (tehtud alates 1.01.07):

 • miinimumnõuetele vastav energiaaudit

 • ehitusprojekt (10% rekonstrueerimistööde osana)

 • energiaauditi alusel teostatud kande- ja piirdekonstruktsioonide (katus, fassaad, aknad ja välisuksed), kütte-, ventilatsiooni- ja elektrisüsteemide ning gaasipaigaldiste rekonstrueerimis- ja/või renoveerimistööd


T nan

Tänan!

Aadress: Pärnu mnt. 67B

Tallinn 10134

Telefon 6 819 950

Faks 6 819 951

E-mailkredex@kredex.ee

esk@kredex.ee

Internet www.kredex.ee

www.kredex.ee/esk


 • Login