Reinvesteringsstrategier i nettselskap
Download
1 / 18

Reinvesteringsstrategier i nettselskap - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Reinvesteringsstrategier i nettselskap. Casebeskrivelse - regionalnett - bakgrunn - valg av strategi kort beskrivelse av et prosjekt Elverum transformatorstasjon. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Nettutvikling Eidsiva Nett AS. Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Reinvesteringsstrategier i nettselskap' - anthea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reinvesteringsstrategier i nettselskap

Reinvesteringsstrategier i nettselskap

Casebeskrivelse - regionalnett

- bakgrunn

- valg av strategi

kort beskrivelse av et prosjekt Elverum transformatorstasjon

Ole Inge Rismoen

Seksjonsleder Nettutvikling

Eidsiva Nett AS


Eidsiva energi as drivkraft for oss i innlandet
Eidsiva Energi ASDrivkraft for oss i Innlandet

 • Årlig omsetning: Ca 3,5 milliarder kroner

 • Konsernresultat etter skatt i 2009 ble 360 millioner kroner

 • 3,4 TWh produksjon

 • 20 heleide og 24 deleide kraftverk

 • 21 000 km nett

 • Fjernvarmesalg i fem byer og tettsteder i Innlandet

 • Totalt 153 000 kunder

 • 950 ansatte


Eidsiva nett as konomi 2010 budsjett
Eidsiva Nett ASØkonomi 2010 (budsjett)

 • Omsetning: 1.243 Mkr

 • Inntektsramme: 943 Mkr (hvorav nettap 113 Mkr)

 • Driftsresultat: 280 Mkr

 • Avkastning: 9,9 %

 • Kapitalgrunnlag: 2 820 Mkr

 • Estimert nyverdi nett: 15 100 Mkr

 • Investeringer: 358 Mkr


Eidsiva nett konsesjonsomr der

Os

Tynset

Tolga

Lesja

Folldal

Dovre

Alvdal

Skjåk

Engerdal

Vågå

Lom

Rendalen

Sel

Nord-Fron

Sør-Fron

Ringebu

Stor-Elvdal

Øystre

Slidre

Vang

Gausdal

Øyer

Åmot

Vestre

Slidre

Etnedal

Ringsaker

Nord-Aurdal

Nordre

Land

Løten

Sør-Aurdal

Vestre

Toten

Søndre

Land

Våler

Åsnes

Stange

Østre

Toten

Gran

Nord-Odal

Grue

Jevnaker

Lunner

Sør-Odal

Eidskog

Eidsiva Nett-konsesjonsområder

 • Regionalnett:

 • R-nett hele i Hedmark og Oppland med unntak av Hadeland og Gudbrandsdalen

 • Levert energi R-nett: 5,5 TWh

 • Distribusjonsnett:

 • D-nett (områdekonsesjon):

  • 14 av 22 kommuner i Hedmark

  • 5 av 26 kommuner i Oppland

 • Areal: 18 000 km2 av 52 600

 • Folketall: 223 000 av 372 000

 • Nettkunder: 135 000 av 218 000

 • Levert energi D-nett: 3,9 TWh


Anlegg
Anlegg

 • Regionalnett

  • 1.660 km linjer og kabler

  • Spenningsnivåer: 66 og 132 kV

  • Kabelandel: 3,3 %

  • Transformatorstasjoner: 75

  • Hovedtransformatorer: 107

  • Transformatorytelse: 2765 MVA

 • Distribusjonsnett

  • 18.500 km linjer og kabler

  • Spenningsnivåer HS: 5, 11 og 22 kV

  • Spenningsnivåer LS: 230 og 400 V

  • Kabelandel: 31,2 %

  • Nettstasjoner: ca. 9200


Nettstrategi
Nettstrategi

 • Den overordnede strategien tilsier at det i stor grad skal legges økonomiske nytteverdier til grunn ved alle investeringer i tillegg til å vurdere risikoen ved å ikke reinvestere gamle anlegg.

 • Risikoprofilen beskrives ut fra tilstandsanalyser og økonomiske betraktninger.

 • Risikoelementer:

  • Økonomi

  • HMS

  • Omdømme

  • Ytre miljø


Vurdering av anleggsdeler ut fra tre scenarier levetider
Vurdering av anleggsdeler ut fra tre scenarier(levetider)Reinvesteringer

AMS

Nyinvesteringer
 • Alternativ 0: Gjøre nødvendig vedlikehold og oppgradering av sikkerhet. Stasjonen bygges om eller reinvesteres i løpet av 10 år.

 • Alternativ 1: Beholde Elverum transformatorstasjon, utføre nødvendig vedlikehold og ombygging.

 • Alternativ 2: Nybygging av Elverum transformatorstasjon med tilsvarende spenningsnivåer som dagens stasjon. Bygget tilpasses til senere mulig oppgradering til 132 kV anlegg.

 • Alternativ 3: Nybygging av Elverum transformatorstasjon, utendørs 132 kV felter som driftes på 66 kV. Stasjonsbygg til transformator samt 11 og 22 kV felter.


Investeringsbel p og forutsetninger for n verdianalysen
Investeringsbeløp og forutsetninger for nåverdianalysen

 • Analyse horisont: 50 år

 • Kalkulasjonsrente: 8,3%

 • Inflasjon: 2,5%

 • Avkastningskrav Eidsiva: 8,3% før skatt, og 6% etter skatt


Resultat av samfunns konomisk n verdiberegning neglisjerer effekten av inntektsrammen og beskatning
Resultat av samfunnsøkonomisk nåverdiberegning (neglisjerer effekten av inntektsrammen og beskatning)

)


Effektivitet eidsiva nett
Effektivitet Eidsiva Nett (neglisjerer effekten av inntektsrammen og beskatning)

 • Eidsivas vektede effektivitet er vektet ut fra kostnadsgrunnlagetTakk for oppmerksomheten
Takk for oppmerksomheten! effekten av inntektsrammen)

ole.rismoen@eidsivaenergi.no


ad