Den socialt hj lpl sa barnet
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Den socialt hjälplösa barnet PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Den socialt hjälplösa barnet. Socialisation och identitet. Socialisation och identitet. Vad menas med socialisation? Vad betyder identitet? Definiera kultur som ett samhällsvetenskapligt begrepp När är man vuxen? Hur har du blivit den du är?. Vad är socialisation?.

Download Presentation

Den socialt hjälplösa barnet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Den socialt hjälplösa barnet


Socialisation och identitet


Socialisation och identitet

 • Vad menas med socialisation?

 • Vad betyder identitet?

 • Definiera kultur som ett samhällsvetenskapligt begrepp

 • När är man vuxen?

 • Hur har du blivit den du är?


Vad är socialisation?

De sociala processer varigenom barn utvecklar medvetenhet om sociala normer och värden och uppnår ett jagmedvetande. Även om socialisationsprocesserna är särskilt viktiga under barndomen fortsätter de att styra och förändra oss under hela livet. Inga människor går fria från de reaktioner som andra personer runt omkring dem uppvisar.


Vad är en identitet?

Särskiljande drag eller egenskaper för en person eller grupp. Både individuell identitet och gruppidentitet följs av sociala ”markörer” – för individens del är det oftast namnet som är en viktig del av individualiteten. Att vara ”svensk” är till exempel ett namn eller en benämning som är viktig för gruppidentiteten. Social identitet innebär de drag eller egenskaper som andra personer tillskriver en individ.


Definiera kultur

Värden, normer, beteendemönster och materiella resurser som är karakteristiska för en viss grupp. I likhet med begreppet samhälle används kulturbegreppet mycket ofta inom sociologin och antropologin.


Socialisation och kön


Tillskriv bebisen en känsla


Tillskriv bebisen en känsla


Tillskriv bebisen en känsla


Hur förmedlas könsroller via:

 • Familjen

 • Kompisar

 • Massmedier

 • Skolan

  Socialisationsagenter


Är en könsneutralfostran möjlig?


Uppgift: Genus och socialisation

Fotografera könsstereotypa leksaker, kläder, böcker och filmer!


Primär socialisation


Primär socialisation

 • Vilka är era primära agenter?

 • Hur pass viktig är den primära socialisationen i komplexa och snabbt föränderliga samhällen? 


Sekundär socialisation

Är du lönsam lille vän


Tertiär socialisation


Tertiär socialisation

 • Hur formas du av media och olika former av poulärkultur?


Socialisation och kultur


Socialisation och klass


 • Login