Telemedicin hvorledes f r vi det implementeret
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Telemedicin - hvorledes får vi det implementeret PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Telemedicin - hvorledes får vi det implementeret. Sår-i-Syds temadag 22. oktober 2012 Comwell Kolding Birgit Møller S årsygeplejerske Aabenraa Kommune. Telemedicin eller hvad er alternativet. Ta ’ en tur på kirkegården med telemedicin Telemedicinsk kronikerkuffert

Download Presentation

Telemedicin - hvorledes får vi det implementeret

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Telemedicin - hvorledes får vi det implementeret

Sår-i-Syds temadag

22. oktober 2012

Comwell Kolding

Birgit Møller

Sårsygeplejerske

Aabenraa Kommune


Telemedicin eller hvad er alternativet

Ta’ en tur på kirkegården med telemedicin

Telemedicinsk kronikerkuffert

Følge cancerptt. hjemme via telemedicin

Genoptræning via telemedicin

Telemedicin følger med 112

Telemedicinsk kuffert til nybagte forældre

TELEMEDICINSK SÅRMONITORERING


Oversigt

Hvordan vi har organiseret det i Aabenraa Kommune

Hvad skal der til/hvad har vi gjort i Aabenraa

Uddannelse

Hvem gør hvad

Hvilke ændringer har vi gjort hen ad vejen

Fordele/udfordringer ved telemedicinsk sårmonitorering

Spørgsmål til sidst


Aabenraa Kommune

 • 4 udd. sårsygepl. – een i hvert område – 8t/uge

 • 4 udd. diabetessygepl. – een i hvert område

 • 2 ”forebyggere”

 • Telemedicin projekt i 2005

 • Telemedicin implementeres febr. 2006

 • Sår-i-Syd etableres

 • Ildsjæle til – og de gode resultater driver os


”Vi vil ikke have sår i Aabenraa Kommune”

 • Visionen er ledestjernen

 • Politisk mandat

 • Ledelsen

  • Flyve højt, tænke nyt og stort, være innovative

  • Ser nødvendigheden af telemedicin

  • At de har viljen til og forståelsen for stor faglig specialviden – kurser/udd -

  • Gir’ os tiden til specialfunktionen

  • Gir’ os ansvar, frihed, tillid, feedback, belønner


Telemedicin giver flødeskum til lagkagen.

Løfter det faglige niveau og dermed behniveau’et.

For 7 år siden fik højst 30% stillet en sårdiagnose.

Sårbehandling på højt fagligt niveau. Kort vej fra klient til specialist.

HURTIG og rigtig sårdiagnose.

HURTIG og rigtig behandling,

logikken tilsiger hurtigere sårheling,

kun de nødvendige ambulante kontroller.

Sårsygepl. lægger en behandlingsplan.


Telemedicin øger arbejdsglæden

Ejerskab i forhold til visionen

Trivsel og holdånd

Motivation og arbejdsglæde

Trivsel – ikke noget man får, men noget man skaber

Vise ansvar

Væk med egen lommeteori


Hvad har telemedicin skabt

 • På trods af flere ældre og flere diabetikere har vi med telemedicin vist:

  - færre sår

  - færre amputationer

  - færre daglige forbindsskift

  - langt mindre tidsforbrug til sår

  - sparer penge

  - vi fornemmer også klart at sår heler hurtigere

 • Sår før telemedicin og sår idag


Aabenraa Kommune’s cocktail

 • Sår-i-Syd

 • Hverdagen er sjov, indholdsrig, givende, interessant

 • Vi er uddsårsygepl., ikke kun udnævnt

 • Godt samarbejde tværfagligt og tværsektorielt

 • Ildsjæle i læge- og sygeplejeregi.

 • Aktive aktører i telemedicin

 • TELEMEDICIN


Cocktail

Kurser som en naturlig del af det, at kunne varetage sårfunktionen.

Bed-side-læring

Sparringspartnere

Blive videns-brugt.

KvalicareE-learning fra 2007

Erfa-gruppe

Ledelsen giver ansvar, frihed, tillid


Sårbehandlingen fungerer godt i Aabenraa

 • Sår-årsanalyse - indsatsplaner

  - vi sparer penge hvert år

 • Kun sårsygepl. som skriver i telemedicin

 • Får rutinen i at tage gode, brugbare billeder og bruge programmet rigtigt

 • Godt netværk via temadage/kurser

 • Klare, enkle retningslinjer

 • Vi beh. ikke kun et sår, men et menneske med sår.


Klare retningslinjer

Hvem skal i telemedicin

Hvor ofte skal der skrives, opmåle + foto

Borgeren medinddrages

Arbejder under de uddelegerede kompetencer

Såret bestemmer!

Mål for indsatser

Primær sygepl.s opgaver

Sårsygepl.s opgaver

Gør det enkelt og forebyg’

Klare kommunikationsveje


Krav for deltagelse i telemedicin

 • Faglig kompetent er en fordel + startpakke:

 • internet, krypteret computerprogram som lever op til pt-data-sikkerhed

 • doppler trykmåling

 • VAS smerte-score

 • undersøgelse for neuropati via monofilament og tiptherm

 • digitalt foto (god telefon)

 • såropmåle: cm-måler, visitrak eller opmålingsprogram i telemedicin


Hvilke borgere skal med i telemedicin

 • Faglig vurdering af om borgeren opfylder kriterierne.

 • Fokus på de kroniske sår.

 • Indhenter borgerens samtykke.

 • Hvem henviser

  • Diabetiske fodsår

  • Sår der ikke viser tegn til heling

  • Sår der har været til stede i mere end 3 mdr.

  • Charcot deformiteter

  • Recidivsår

  • Sår over 1 år og som er gået totalt i stå

  • Svære hudforandringer

  • Ved opstart af specialistbehandling som TNP, PICO, larver, intermitterende kompression.


Kræver besøg i sår-amb.

 • Alle sår ses som hovedregel første gang

 • Dublexscanning af venerne

 • Strain-gauge ankel- tåtryksmåling ved mistanke om art. insuff.

 • Ganganalyse, statisk og dynamisk med fokus på diabetiske fodsår

 • Lave aflastninger, der er hjørnestenen i beh af diabetiske fodsår.

 • Specielle sår som ikke arter sig efter bogen.

 • Sår som er gået totalt i stå, og muligheder udtømt, flere øjne og flere undersøgelser igangsættes


Guidelines for telemedicinsk sårbehandling

Tentativ diagnose. Ankeltryksmåling

Undersøges for neuropati ved fodsår

Pt. oprettes i telemedicin efter aftale med egen læge. Efterhånden orienteres lægen blot.

Beskriver såret, opmåler, starter beh.

Venøse eller traumatiske sår meldes tilbage til telemedicin hver 4. uge inkl foto og opmåling.

Diabetiske fodsår: Én gang om ugen i starten af behandlingsforløbet.

Såfremt der opleves en forværring i sårets tilstand

(ikke logget på samtidig)


Guidelines for telemedicinsk sårbehandling

Aflyse ambulant besøg

Når såret er helet, forebyggende tiltag, kontrolbesøg.

Ved sår på underben SKAL der ALTID tages stilling til kompr.

Den omliggende hud skal plejes

Fokus på smertebeh (vas-scala)

Dialog med pt om alkohol, rygning, overvægt, bls, medicin, andre sygdomme, egenomsorg,

Sørg for kontinuitet i sårbeh og god dokumentation

Vejlede om fornuftigt fodtøj, slidte sko, tøm skoen, undgå tryk, evt. besøg hos skomager, fodterapeut


Sårsygepl. sikrer vidensdeling til kollegaer

 • Undervisning, dialog, bed-side-læring

 • Sårsygepl starter altid komplicerede behandlinger op.

 • Nye telemedicinske sår ser vi typisk indenfor et par dage.

  (vi 4 sårsygepl. hjælper hinanden under sygdom/ferie).

  Herefter følges guideline for telemedicinsk sårbeh.

 • Ser stort set alle sår indenfor 2 uger (+/- telemedicin)

 • Sårsygepl. lægger behandlingsplanen


Vidensdeling

Undervisning af alle faggrupper efter behov

Referat/ny viden fra kurser videregives

Nyhedsbrev fra sårsygepl. via mail (eks ny produktstr. i depot mm.)

10 min. til info/undervisning på hvert sygeplejemøde

Små undervisnings-seancer/case til kaffen

Sikre at der er procedurer, retningslinjer og pjecer


Sårsygepl’s mange spændende opgaver

 • Kommissorium for sårgruppen ”Sår-i-Syd”

 • Opgaver for styregruppen i Sår-i-Syd

 • Uddelegerede kompetencer qua Sår-i-Syd

 • Opgaver qua vores funktionsbeskrivelse

 • Opgaver qua vores erfagruppe

 • Opgaver omkring E-learning, sår-årsanalyse, indsatsplaner, samarbejde med kvalitetssygepl.

 • Undervisning


Uddelegeret kompetence:

 • Sårsygeplejersker, der arbejder aktivt i telemedicin har følgende opgaver uddelegeret:

  • Valg af produkt til sårbehandling

  • Behandling med steroidcreme klasse 3 i op til 14 dage

  • Opstart af kompressionsbehandling med bind og strømper sv til klasse 2, hvis der er følbar fodpuls, klasse 1 hvis dette ikke er tilfældet

  • Behandling med ”Røde bade”

  • Sikring af godt patientforløb


Kommunikation med praktiserende læger

 • Ved oprettelse af borger: edifact

  Lægen orienteres!

  Egen læge spørger ofte om sårtilsyn af sårsygepl.

 • De fleste praktiserende læger følger med via

  edifact, ikke så mange logger på telemedicin.

 • Hvis sgh. skriver i telemedicin – edifact –

 • Hvis sårsygepl. skiver i telemedicin – evt. edifact

 • Afsluttes borger i telemedicin: edifact samt besked om kontrol og forebyggende tiltag, samt hvis borgeren videre-henvises til andet sgh.


Telemedicin giver en sjovere hverdag

Sygepl. i kommunen bliver så dygtige at vi gør sår-amb. ”arbejdsløs”!! Nye bolde kastes op – tid til mere af det sjove! Tid til nye, andre kunder i butikken.

Vi er hurtigere og mere tryg ved at iværksætte nye og flere avancerede sår-teknikker.

Effektiv arbejdsgang

Fokus på at undgå recidiv sår

Fokus på hvor borgeren selv er i forløbet


Udfordringer ved telemedicin

Indkøringsproblemer med telefon, tage gode billeder.

Lære selve programmet at kende

Få rutine med teknikken, doppler mm.

Der skal være politisk opbakning

Der skal helst være ildsjæle til

Hvis ledelsen ikke ser det som et nødvendigt redskab

Tilstrækkelig med læger og uddannede sårsygepl.

Organiseringen og kommissorium udarbejdes

Kompetencerne skal kendes


Vi har for meget TID vi ikke bruger på det vigtige.

Udfordringer:

Hvis der er net-problemer.

Det optimale resultat skabes ved tværfagligt behandler-team.

Tid til telemedicin ?:tid har vi nok af, det er blot prioriteringen at tiden som nogle gange fejler.

Er telemedicin kun god for de borgere som er gode til at samarbejde og tage hånd om egen situation?

Borgeren skal helst KUN følges i et regi


Spørgsmål!


 • Login