slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Karriereveiledning i Vest-Agder Målsetning - Strategier – Hvor er vi nå? – Veien videre

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Karriereveiledning i Vest-Agder Målsetning - Strategier – Hvor er vi nå? – Veien videre - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Karriereveiledning - Regional konferanse Bergen 13. - 14. september Kristiansand 25. – 26. september v/Kjellbjørg Auestad. Karriereveiledning i Vest-Agder Målsetning - Strategier – Hvor er vi nå? – Veien videre. Hvorfor satse på karriereveiledning?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Karriereveiledning i Vest-Agder Målsetning - Strategier – Hvor er vi nå? – Veien videre' - anoki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Karriereveiledning - Regional konferanse Bergen 13. - 14. september Kristiansand 25. – 26. septemberv/Kjellbjørg Auestad

slide2
Karriereveiledning i Vest-Agder

Målsetning - Strategier – Hvor er vi nå? – Veien videre

hvorfor satse p karriereveiledning
Hvorfor satse på karriereveiledning?

Målsetting: Best mulig gjennomføring av planlagt utdanning for den enkelte elev og utdanningssøker, fra grunnskole gjennom videregående opplæring til og med høgskole/universitet/annen videre utdanning

 • helhetlig planlegging
 • aktiv deltakelse gjennom refleksjon i valgprosessen
 • realistiske valg
 • bedre tilpasset opplæring gjennom reflekterte utdanningsvalg
 • unngå unødvendige avbrudd/omvalg
fire hovedstrategier
Fire hovedstrategier:
 • Individnivå

Relevant informasjon, bevisstgjøring gjennom refleksjon, profesjonell veiledning, digital karriereplan

 • Systemnivå

Klar rollefordeling og ansvarsplassering: Skoleledelse, rådgivningstjenesten, kontaktlærer, faglærere. Delt rådgivningstjeneste på store skoler.

 • Partnerskap

Organisering av tverretatlig samarbeid: Rutiner, samarbeidsavtaler, herunder også programfag til valg og prosjekt til fordypning.

 • Kompetanseutvikling

Videreutdanning for karriereveiledere. Felles etterutdanning for rådgiverne/karriereveilederne i ungdomsskolen og vgo

hva er gjort
Hva er gjort?

Felles plan for karriereveiledning

 • Utarbeidet av 45 rådgivere i fra ungdomsskolene og de videregående skolene på 5 dagers arbeidsseminar ledet av fylkeskommunen og fylkesmannen i samarbeid med HiA
 • Politisk forankret i fylkeskommunen
 • Vedtatt i samtlige 15 kommuner

Forprosjekt i Lindesnesregionen

Fokus på karriereveiledning og partnerskap

Prosjektledelse: Mandal vgs

Prosjektstyring: VAF, utdanningsavdelingen

Referansegruppe: Arbeidsmarkedsrådet i Vest-Agder

Systematisk samarbeid med kommunene/ungdomsskolene, partene i arbeidslivet/bedrifter og NAV

Kompetanseutvikling

 • Videreutdanning i karriereveiledning, 30 studiepoeng, 47 rådgivere fra A-A og V-A, ungdomsskole og videregående skoler
 • Obligatorisk etterutdanning, felles for grunnskole og vgo (årsplan)
plan for karriereveiledning i vest agder
Plan for karriereveiledning i Vest-Agder
 • HOVEDMÅL:
 • Alle elever i Vest-Agder skal ha en individuell karriereplan fra og med 8. trinn. Den skal følge eleven gjennom opplæringsløpet
 • Karriereplanen skal bevisstgjøre elev, skole og foresatte og gi sammenheng mellom skolens arbeid og opplæringsløpet til den enkelte elev
 • Den skal hindre feilvalg, omvalg og frafall
 • Planen skal være en del av den enkelte skoles handlings-/virksomhetsplan
 • Planen trer i kraft senest 1. august 2008
 • Denne planen skal være nettbasert og ha en felles standard
plan for karriereveiledning i vest agder1
Plan for karriereveiledning i Vest-Agder

TILTAK:

 • Kvalitetssikre karriereveiledningssystemet og den individuelle oppfølging ved:
 • Kartlegge elevens interesser og ferdigheter
 • Informasjon til elever og foresatte
 • Veiledning
 • Programfag til valg og prosjekt til fordypning
 • Bedre overgangsprosedyrer ungdomstrinn – videregående skole
 • Sette opp retningslinjer for koordinering og systemutvikling av en helhetlig plan
mmm prosjektet mestring motivasjon m loppn else
MMM-prosjektet Mestring – motivasjon - måloppnåelse

Tre-årig samarbeidsprosjekt mellom VAF og Kristiansand kommune

Individfokus:

   • Møte den enkelte elev på det kompetansenivå han befinner seg
   • Karriereveiledning med aktiv elevdeltakelse
   • Realistiske mål
   • Fleksible løsninger

Systemfokus:

   • Systemutvikling fra 8. trinn til videregående skole/bedrift for å redusere bortvalg/frafall
   • Fleksible opplæringstilbud
   • Fokus på overganger grunnskole/vgs og vgs/bedrift
   • Utvikle lærekandidatordningen som planlagt karrierevei
   • Samarbeid med næringsliv/bedrifter: Bedriftsbank, partnerskap

Prosjekt fleksibel yrkesopplæring for voksne

 • Tverreetatlig samarbeidsavtale er utarbeidet (partnerskap)
 • Prosjektet er faset over i ordinær drift
veien videre
Veien videre

Toårig prosjekt gjennomføres 2007- 2009:

Karriereveiledning og partnerskapsutvikling

Tilsetting av prosjektleder pågår

Prosjektskisse er utarbeidet

Fokusområder:

 • Karriereveiledning videreutvikles som felles system for hele fylket med utgangspunkt i foreliggende felles plan, prosjekterfaringer og lokalt/regionalt arbeid
 • Også voksne skal ivaretas
 • Partnerskap videreutvikles
 • Samarbeid med UiA avklares
 • Organisering, lokalisering og mandat for karriereveiledningssenter/sentre avklares i prosjektperioden
slide10
The road not taken (utdrag):

TWO ROADS DIVERGED IN A WOOD, AND I….

I TOOK THE ONE LESS TRAVELED BY,

AND THAT HAS MADE ALL THE DIFFERENCE

Robert Frost

ad