Kaukol mp ja maakaasumittauksen s hk nsy t n toteutus elf rs rjning f r v rme och naturgasm tning
Download
1 / 22

Mats Düne Fortum Power and Heat Ab - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Kaukolämpö- ja maakaasumittauksen sähkönsyötön toteutus Elförsörjning för värme- och naturgasmätning. Mats Düne Fortum Power and Heat Ab. Målet med arbete. Granska mätutrustningens krav för elförsörjning. Granska hurudana krav fjärravläsningens kommunikationsutrustning ställer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mats Düne Fortum Power and Heat Ab' - annot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kaukol mp ja maakaasumittauksen s hk nsy t n toteutus elf rs rjning f r v rme och naturgasm tning

Kaukolämpö- ja maakaasumittauksensähkönsyötöntoteutusElförsörjning för värme- och naturgasmätning

Mats Düne

Fortum Power and Heat Ab


M let med arbete

Målet med arbete

 • Granska mätutrustningens krav för elförsörjning.

 • Granska hurudana krav fjärravläsningens kommunikationsutrustning ställer.

 • Granska allmänna krav för elförsörjningen.

 • Planera elförsörjningen för mätutrustningen.


Olika slags m tare

Olika slags mätare.

 • Allmännaste mätare hos Fortum:

 • Fjärrvärme:

 • EVL –mätare: 9-, 10- och 11EVL.

 • Kamstrup, Multical

 • Krohne flödesmätare

 • Gas:

 • Landis + Gyr, G350

 • Flonidan, Uniflo1200 konverter


Evl m tare

EVL -mätare

9EVL (11EVL) med Modem

10EVL -mätare

 • Magnetisk mätning

 • 1h logger i 9- och 11EVL (tilläggs kort)

 • 230 VAC -nätspänning


Multical

Multical

 • Mätning med ultraljudsteknik

 • 1h logger (tilläggs kort)

 • Batteridrift

 • 24 VAC och 230 VAC -nätspänning

Multical -mätare


Krohne

Krohne

 • Magnetisk mätning

 • För stora flöden

 • 24 VDC, 200 VAC och 230 VAC -nätspänning

Krohne -flödesmätare


Landis gyr g350

Landis + Gyr, G350

 • Mätning med ultraljudsteknik

 • Endast batteridrift

G350 - gasmätare


Uniflo1200 konverter

Uniflo1200 -konverter

 • Konverterar gas volym för att motsvara normalförhållanden (1 bar, 0°C)

 • 1h logger

 • Batteridrift (utan modem)

 • 230 VAC -nätspänning

Uniflo1200 konverter med turbinmätare


Kommunikationsutrustning

Kommunikationsutrustning

 • P2P GSM

 • Modem

 • Radionät

 • Router

 • Koncentrator

 • Modem


Modem

Modem

EM200Gi –modem

E120GiME -elmätare

 • GSM/GPRS

 • Endast 230 VAC -nätspänning

 • Elmätare, M-Bus –anslutning

 • logger

 • GSM/GPRS

 • Endast 230 VAC -nätspänning


Radion t

Radionät

 • Tillämpar sig inteförtimmätning i storskala

 • RouterochKoncentrator

  • Batteridrift

  • 24 VAC och 230 VAC -nätspänning

 • Modem 6

  • 24 VAC och 230 VAC -nätspänning

Komponenter i radionätetKrav f r elf rs rjningen

Krav för elförsörjningen

 • Energibolaget:

 • All såld energi blir mätt, rätt mängd blir fakturerad.

 • Lagar:

 • Elsäkerhetslagen -> Handels- och industriministeriets beslut om elanläggningars säkerhet (1999).

 • Lag om mätinstrument (2011), ”skydd mot förvanskning av uppgifter”.

 • Elsäkerhet

 • Elinstallationstandard, SFS6000.


Finsk energiindustri rf energiateollisuus ry

Finsk Energiindustri rf /Energiateollisuusry

 • Generell guide för elförsörjningen:

 • Kabel: MMJ 3x1,5 mm² S

 • 10 A säkring

 • Kopplas före elmätaren i centralen


Koppling i el centralen

Koppling i el centralen

 • Från samma central som värmefördelningscentralen / brännaren är kopplad till.

 • Samma fas som värmefördelningscentralen / brännaren

 • Säkringen skall vara möjlig att förse med sigill (kåpa eller bakom lucka).


Koppling i m tningscentralen

Koppling i mätningscentralen

 • Kopplingsdosa eller service – brytare?

 • Tillräckligt med utrymme för mätutrustningen

 • 170 cm höjd från golvetTillf llig elf rs rjning

Tillfällig elförsörjning

Uppvärmningen börjar ofta före fastigheten är klar. Byggföretaget står för värmekostnaderna.

 • Mätaren kopplas till värmefördelningscentralen.

 • Mätaren kopplas till brännarens automatik.

 • Mätningen har alltid el då det är möjligt att använda energi


Slutsatser

Slutsatser

 • En utredning över mätutrustningen och dess krav för elförsörjningen.

 • Grundprincipen hur elförsörjningen skall förverkligas är mycket lik i mätning av både fjärrvärme och naturgas.

 • Klar grund för anvisningar som skall göras åt entreprenörerad