Kaukol mp ja maakaasumittauksen s hk nsy t n toteutus elf rs rjning f r v rme och naturgasm tning
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Mats Düne Fortum Power and Heat Ab PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kaukolämpö- ja maakaasumittauksen sähkönsyötön toteutus Elförsörjning för värme- och naturgasmätning. Mats Düne Fortum Power and Heat Ab. Målet med arbete. Granska mätutrustningens krav för elförsörjning. Granska hurudana krav fjärravläsningens kommunikationsutrustning ställer.

Download Presentation

Mats Düne Fortum Power and Heat Ab

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kaukol mp ja maakaasumittauksen s hk nsy t n toteutus elf rs rjning f r v rme och naturgasm tning

Kaukolämpö- ja maakaasumittauksensähkönsyötöntoteutusElförsörjning för värme- och naturgasmätning

Mats Düne

Fortum Power and Heat Ab


M let med arbete

Målet med arbete

 • Granska mätutrustningens krav för elförsörjning.

 • Granska hurudana krav fjärravläsningens kommunikationsutrustning ställer.

 • Granska allmänna krav för elförsörjningen.

 • Planera elförsörjningen för mätutrustningen.


Olika slags m tare

Olika slags mätare.

 • Allmännaste mätare hos Fortum:

 • Fjärrvärme:

 • EVL –mätare: 9-, 10- och 11EVL.

 • Kamstrup, Multical

 • Krohne flödesmätare

 • Gas:

 • Landis + Gyr, G350

 • Flonidan, Uniflo1200 konverter


Evl m tare

EVL -mätare

9EVL (11EVL) med Modem

10EVL -mätare

 • Magnetisk mätning

 • 1h logger i 9- och 11EVL (tilläggs kort)

 • 230 VAC -nätspänning


Multical

Multical

 • Mätning med ultraljudsteknik

 • 1h logger (tilläggs kort)

 • Batteridrift

 • 24 VAC och 230 VAC -nätspänning

Multical -mätare


Krohne

Krohne

 • Magnetisk mätning

 • För stora flöden

 • 24 VDC, 200 VAC och 230 VAC -nätspänning

Krohne -flödesmätare


Landis gyr g350

Landis + Gyr, G350

 • Mätning med ultraljudsteknik

 • Endast batteridrift

G350 - gasmätare


Uniflo1200 konverter

Uniflo1200 -konverter

 • Konverterar gas volym för att motsvara normalförhållanden (1 bar, 0°C)

 • 1h logger

 • Batteridrift (utan modem)

 • 230 VAC -nätspänning

Uniflo1200 konverter med turbinmätare


Kommunikationsutrustning

Kommunikationsutrustning

 • P2P GSM

 • Modem

 • Radionät

 • Router

 • Koncentrator

 • Modem


Modem

Modem

EM200Gi –modem

E120GiME -elmätare

 • GSM/GPRS

 • Endast 230 VAC -nätspänning

 • Elmätare, M-Bus –anslutning

 • logger

 • GSM/GPRS

 • Endast 230 VAC -nätspänning


Radion t

Radionät

 • Tillämpar sig inteförtimmätning i storskala

 • RouterochKoncentrator

  • Batteridrift

  • 24 VAC och 230 VAC -nätspänning

 • Modem 6

  • 24 VAC och 230 VAC -nätspänning

Komponenter i radionätet


J mf relse

Jämförelse


Krav f r elf rs rjningen

Krav för elförsörjningen

 • Energibolaget:

 • All såld energi blir mätt, rätt mängd blir fakturerad.

 • Lagar:

 • Elsäkerhetslagen -> Handels- och industriministeriets beslut om elanläggningars säkerhet (1999).

 • Lag om mätinstrument (2011), ”skydd mot förvanskning av uppgifter”.

 • Elsäkerhet

 • Elinstallationstandard, SFS6000.


Finsk energiindustri rf energiateollisuus ry

Finsk Energiindustri rf /Energiateollisuusry

 • Generell guide för elförsörjningen:

 • Kabel: MMJ 3x1,5 mm² S

 • 10 A säkring

 • Kopplas före elmätaren i centralen


Koppling i el centralen

Koppling i el centralen

 • Från samma central som värmefördelningscentralen / brännaren är kopplad till.

 • Samma fas som värmefördelningscentralen / brännaren

 • Säkringen skall vara möjlig att förse med sigill (kåpa eller bakom lucka).


Koppling i m tningscentralen

Koppling i mätningscentralen

 • Kopplingsdosa eller service – brytare?

 • Tillräckligt med utrymme för mätutrustningen

 • 170 cm höjd från golvet


Mats d ne fortum power and heat ab

Mätningscentral


Tillf llig elf rs rjning

Tillfällig elförsörjning

Uppvärmningen börjar ofta före fastigheten är klar. Byggföretaget står för värmekostnaderna.

 • Mätaren kopplas till värmefördelningscentralen.

 • Mätaren kopplas till brännarens automatik.

 • Mätningen har alltid el då det är möjligt att använda energi


Slutsatser

Slutsatser

 • En utredning över mätutrustningen och dess krav för elförsörjningen.

 • Grundprincipen hur elförsörjningen skall förverkligas är mycket lik i mätning av både fjärrvärme och naturgas.

 • Klar grund för anvisningar som skall göras åt entreprenörer


Fr gor

Frågor?


 • Login