Managen van de instroom
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Managen van de instroom PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

paragraaf 6.1. personeels. plan. Managen van de instroom. personeel gewenst. basis personeelsplan. kwantitatief kwalitatief. voorkeursbezetting. gecontracteerde uren. personeelsbehoefte. doel personeelsplanning. voldoende personeel om werkaanbod te verwerken

Download Presentation

Managen van de instroom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Managen van de instroom

paragraaf 6.1

personeels

plan

Managen van de instroom

personeel gewenst

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Basis personeelsplan

basis personeelsplan

 • kwantitatief

 • kwalitatief

voorkeursbezetting

gecontracteerde uren

personeelsbehoefte

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Doel personeelsplanning

doel personeelsplanning

 • voldoende personeel om werkaanbod te verwerken

 • voorbereidende maatregelen treffen omdit te bereiken

 • werken aan verbetering van kwaliteit van personeel

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Kwalitatieve personeelsbehoefte

kwalitatieve personeelsbehoefte

 • de aard van het assortiment

 • eisen ten aanzien van het gewenste imago

 • het gekozen verkoopsysteem

 • eisen ten aanzien van de service

 • de mate van arbeidsverdeling

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Te beantwoorden vragen

te beantwoorden vragen

 • Welk (opleidings)niveau dient het aan te nemen personeel te hebben?

 • Van welke leeftijd dient het aan te nemen personeel te zijn?

 • Moet het personeel aangenomen worden voor bepaalde of voor onbepaalde tijd?

 • Welke houding en welk gedrag worden van het aan te nemen personeel verwacht?

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Kwantitatieve personeelsbehoefte

kwantitatieve personeelsbehoefte

 • Hoe lang is de winkel geopend?

 • Hoeveel personeel is er nodig om de werkzaamheden uitgevoerd te krijgen?

 • Voor welk dienstverband moet er gekozen worden?

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Dienstverband

dienstverband

 • volledig

  • voltijdwerker

 • onvolledig

  • deeltijdwerker

  • hulpkracht

  • oproepkracht

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Kanttekeningen

kanttekeningen

 • teveel voltijdwerkers leidt tot leegloop

 • teveel voltijdwerkers kan betekenen dat ze te veel eenvoudige werkzaamheden moeten verrichten

 • inzet van deeltijdwerkers mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de gewenste serviceverlening

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Kanttekeningen1

kanttekeningen

 • bij complex assortiment voorkeur voor voltijdwerkers

 • veel deeltijdwerkers vereist meer coördinatie

 • hulp- en oproepkrachten inzetten op piekmomenten en bij voorziene en onvoorziene omstandigheden

 • onderzoek wijst uit dat bij deeltijdwerkers de gemiddelde effectieve werktijd groter is dan bij voltijdwerkers

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Knelpunten

knelpunten

 • praktische, organisatorische knelpunten

 • kwalitatieve bezetting van de openingstijd

 • knelpunten op gebied van arbeidsvoorwaardentoeslagen:

  • 331/3% voor het werken tussen 20.00 uur en 21.00 uur,

  • 50% voor het werken na 21.00 uur en op zaterdag na 18.00 uur

  • 100% voor het werken op zondag.

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Personeelskosten

personeelskosten

 • omzet van de afgelopen periode

 • gemiddeld aantal klanten per dag/per week/per maand

 • gemiddelde omzet per klant (de gemiddelde kassa-aanslag)

Historische gegevens leiden tot kengetallen die dienen als norm

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Normen

normen

 • het gemiddelde aantal kassatransacties per uur

 • het aantal te verwerken colli per uur

 • het gemiddelde aantal klanten (verkoopgesprekken) per uur

 • de omzet per fte

 • de omzet per gewerkt uur: OPWU

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Salarisbudget

salarisbudget

 • loonkosten vanuit brutoloon

 • loonkosten vanuit nettoloon

16 x B

12 x 2 x N

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Bruteren

bruteren

Van nettoloon terugrekenen naar brutoloon

 • brutoloon

 • nettoloon

16 x B =

12 x 2 x N

1,5 x N

2/3 x B

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Personeelsbezettingplan

personeelsbezettingplan

 • het maximale aantal uren dat het personeel mag werken

 • het aantal te verwachten klanten

 • de hoeveelheid te verwerken goederen

 • de aard van de te verrichten werkzaamheden

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Personeelsbezettingplan1

personeelsbezettingplan

 • de vakanties

 • de roostervrije dagen

 • het arbeidstijdenbesluit

 • het buitengewoon verlof

 • het compensatieverlof

 • de opleidingsdagen

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Personele bezetting

Personele bezetting

 • op de korte termijn

 • op de lange termijn

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


Aanwezigheidsregistratie

aanwezigheidsregistratie

Waarom?

 • bepaling van de hoogte van de personele beloning

 • nacalculatie van de gewerkte uren

 • berekening van de diverse kengetallen:

  • opbrengst per gewerkt uur

  • ziekteverzuimpercentage

  • omzet per fte

  • loonkosten per euro omzet

Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.1


 • Login