Rosenholm M-gruppa`s
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Rosenholm M-gruppa`s lokalplan 2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rosenholm M-gruppa`s lokalplan 2013. Fra 1.august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for Aktivitetsskolen. Hensikten er å videreutvikle et tilbud som styrker samordningen mellom skole, Aktivitetsskolen, leksetilbud og fritid, der rektor har det overordnede ansvaret.

Download Presentation

Rosenholm M-gruppa`s lokalplan 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rosenholm m gruppa s lokalplan 2013

Rosenholm M-gruppa`slokalplan 2013

Fra 1.august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for Aktivitetsskolen. Hensikten er å videreutvikle et tilbud som styrker samordningen mellom skole, Aktivitetsskolen, leksetilbud og fritid, der rektor har det overordnede ansvaret.

Aktivitetsskolen skal aktivt bidra til barnas sosiale og faglige trivsel, samt utvikle allsidige ferdigheter.

Utdanningsetaten har som mål å øke den helhetlige kvaliteten på tilbudet. Vi vil forsterke innsatsen for et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart. Vi skal i samarbeid med skolen støtte opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.

M-gruppen ligger på Holmlia i bydel Søndre Nordstrand. Vi holder til i et eget hus på skolens område med variert utemiljø. Våre nærmeste naboer er Søndre Aas gård og Hvervenbukta ved sjøen. Vi har også kort avstand til to andre skoler, skogen og flotte utearealer som gjør det lett for oss å gå på turer og utforske.

M-gruppa består av multifunksjonshemmede elever som er 100% pleietrengende fra 1.- 7. klasse. Vi er så heldige å ha en personalgruppe hvor flere har relevant formell utdannelse og andre med mange års erfaring og praksis i arbeid med barn med særskilte behov. De ansatte har kurs i ulike treningsformer som Tachikawa. En styrke hos oss er at de voksne som jobber på Aks også jobber på skolen, og det skaper et godt samarbeid. De voksne har mulighet til å følge opp elevene våre på en god måte ved at de får opplæring på skolesiden av lærerne og fysioterapeuter, og de har mulighet til å kunne følge elevenes hverdag og tilstand ut dagen.

 • I den nye rammeplanen for Aktivitetsskolen skal følgende 4 målområder ivaretas og utvikles.

 • Fysisk aktivitet og lek

 • Natur, teknikk og miljø

 • Kunst, kultur og kreativitet

 • Mat og helse

 • Trivsel og tradisjoner

 • M-gruppen følger Aktivitetsskolenes rammeplan så godt det lar seg gjøre og setter opp aktiviteter ut i fra denne, men må samtidig gå ut i fra elevenes hverdagsform og forutsetninger. M-gruppens aktiviteter legger vekt på elevenes fysiske tilstand og fokuserer på hva elevene klarer å prestere og hva de orker i løpet av en dag. Vi vil gi elevene våre rom for spennende opplevelser, aktiv læring og skape en arena hvor alle kan oppleve glede, trivsel og mestring.


Rosenholm m gruppa s lokalplan 2013

Målområde 1: Fysisk aktivitet og lek

Gjennom tilrettelagte fysiske aktiviteter og lek skal eleven videreutvikle sine grunnleggende ferdigheter faglig og sosialt og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap. Fysisk aktivitet i M-gruppen skal fremme elevenes konsentrasjon, motoriske kompetanse, mestringsfølelse, selvtillit og psykiske helse. Det legges stor vekt på treningsaktiviteter med lek, trim og mosjon.


Rosenholm m gruppa s lokalplan 2013

Målområde 2: Natur, teknikk og miljø


Rosenholm m gruppa s lokalplan 2013

Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet


Rosenholm m gruppa s lokalplan 2013

Målområde 4: Mat og helse


Rosenholm m gruppa s lokalplan 2013

Målområde 6: Trivsel og tradisjoner

Trygge og glade barn er vår viktigste ressurs for fremtiden. Vi må daglig anstrenge oss for at alle elever opplever mestring og glede. Daglig fysisk aktivitet og sosialt samvær legger grunnlaget for læring og trivsel.


 • Login