Konsultacje spo eczne projektu krajowej strategii rozwoju regionalnego 2010 2020
Download
1 / 17

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020. Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego UMWL Zielona Góra, 8 października 2009 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020' - annis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konsultacje spo eczne projektu krajowej strategii rozwoju regionalnego 2010 2020

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020

Maciej Nowicki

Departament Rozwoju Regionalnego

i Planowania Przestrzennego UMWL

Zielona Góra, 8 października 2009 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Strategiczny cel

nowej polityki regionalnej

Efektywne wykorzystanie przez regiony specyficznych terytorialnie potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności terytorialnej w horyzoncie długookresowym.

Dylematy polityki regionalnej

■ Województwa dążą do maksymalizacji środków rozwoju na swoim terytorium - rząd zmierza do efektywnego rozwoju obszaru całego kraju.

■ Konwergencja a konkurencyjność w skali regionalnej, krajowej i europejskiej; nowy paradygmat (raport Barca).


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Cel 1. KSRR:Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów

Wątpliwości

■ Podział na 3 typy ośrodków

rozstrzyganie w oficjalnym dokumencie, które miasta są metropoliami jest ryzykowne – w UE są różne kwalifikacje metropolii dlaczego 10 a nie 7 czy 17 metropolii?

■ Podkreślenie roli stolic tylko regionów wschodnich! (p. 5.1)

Propozycja

■ 2 typy ośrodków: Warszawa, jako ośrodek metropolitalny o europejskim zasięgu oddziaływania oraz duże miasta (aglomeracje), czyli wszystkie miasta wojewódzkie


Model polaryzacji i dyfuzji

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Model polaryzacji i dyfuzji

Wątpliwości

■ Brak analiz dotyczących geograficznej siły oddziaływania metropolii

■ Zbyt ogólnie nakreślone narzędzia dyfuzji

Propozycje

■ Konieczność wspierania biegunów wzrostu w każdym województwie – zapobieganie marginalizacji i peryferyjności regionów w dłuższym okresie

Zróżnicowanie między polskimi regionami rośnie mimo większych funduszy UE dla słabszych. Interesujące byłyby symulacje rozwoju bez wsparcia zewnętrznego. Tego brak w KSRR.

Prognoza – wpływ funduszy na wzrost PKB – Lubuskie na I miejscu


Efekt dyfuzji

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Efekt dyfuzji?

■Zaznaczone na mapie najbiedniejsze podregiony usytuowane nawet bardzo blisko wielkich miast nie zawsze korzystają z efektu dyfuzji

- okolice Krakowa, Łodzi, Trójmiasta

- ograniczony wpływ Warszawy na Mazowsze i Berlina na Brandenburgię


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

PKB per capita w Lubuskim - celem jest utrzymanie tendencji wzrostowej oraz zmniejszanie dystansu

Źródło: Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, MRR


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Wsparcie innowacyjności

Wątpliwości

■ Kierowanie środków na tworzenie innowacji głównie do tzw. ośrodków metropolitalnych; dyskryminacja innych ośrodków

■ Brak zdefiniowania pojęcia innowacyjności, co jest istotne z uwagi na kierunki i wysokość wsparcia

Uwagi i propozycje

■ Konkurencyjny dostęp wszystkich ośrodków do wsparcia rozwoju innowacji

■ Umożliwienie szansy rozwijania innowacyjnych dziedzin w każdym regionie, zgodnych z jego specyfiką (specjalizacja)

■ Kreowanie społeczeństwa informacyjnego – jako element zwiększania dostępności przestrzennej

Doświadczenia Francji:

Wyodrębnione środki na finansowanie badań i innowacji bez ograniczeń przestrzennych


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Innowacje w województwie lubuskim

■ Bardzo niskie nakłady na działalność B+R w regionie:

(0.56% PKB w Polsce,

0.10 % PKB w lubuskim )

■ Interesująca struktura nakładów

■ Wysoka atrakcyjność inwestycyjna lubuskich podregionów dla działalności zaawansowanej technologicznie w 2008 r. wg badań IBnGR

Lubuskie produkty innowacyjne na skalę światową, m.in.:

● dekodery cyfrowe (ADB),

● implanty kręgosłupowe (LfC),

● systemy zarządzania danymi przestrzennymi (Astec).


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Cel 2

Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych

Obszary wiejskie o najgorszych wskaźnikach sytuacji społeczno-gospodarczej

■ Brak takich obszarów w województwie lubuskim

■ Jedynie w stosunku do tego typu obszarów zostały szczegółowo określone kierunki działań

■ Przyjęto 9 wskaźników; brak wśród nich bezrobocia


Wzrost bezrobocia w polsce w ci gu ostatniego roku
Wzrost bezrobocia w Polsce w ciągu ostatniego roku

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Doświadczenia Niemiec:

Wsparcie w ramach polityki regionalnej ustala się na podstawie: wielkości stopy bezrobocia, przeciętnej płacy brutto, prognozy sytuacji na rynku pracy, jakości infrastruktury technicznej

Źródło: Rzeczpospolita, 25.09.2009r.

■ Projekt KSRR w zbyt małym zakresie odnosi się do bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości

Aktualna stopa bezrobocia:

14.5% w lubuskim, 10.8% w Polsce


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Obszary przygraniczne

■ Specyfika pograniczna zachodniego: różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego (infrastruktura, płace, wsparcie rządowe)

■ Bliźniacze miasta: Słubice-Frankfurt/O, Gubin-Guben, Kostrzyn/O-Küstrin-Kietz

■ Pogranicze polsko-niemieckie wyróżniony w eksperckim projekcie KPZK jako obszar problemowy o znaczeniu międzyregionalnym


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Współpraca regionalna

Wątpliwości

■ Brak uwzględnienia w KSRR elementów otoczenia zewnętrznego regionów, dostrzega się wyłącznie relacje region-państwo

 • Propozycje

  ■ Wprowadzić do projektu KSRR zapisy dotyczące

  • regionalnej kooperacji polskich województw

  • współpracy zagranicznej regionów

  • roli euroregionów oraz miast transgranicznych


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Typologia polskich podregionów

Raport „Identyfikacja i delimitacja obszarów problemów i strategicznej interwencji w Polsce”:

■Województwo Lubuskie zaliczone do grupy nr 8:

peryferie Polski północnej i północno-zachodniej.

Źródło: Identyfikacja i delimitacja obszarów problemów i strategicznej interwencji w Polsce, raport 2009, MRR.


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Cel 3

Usprawnianie procesów planowania i realizacji

polityk publicznych mających wpływ terytorialny

■Pozytywna ocena proponowanych w KSRR kierunków działań:

▪ zwiększenia rangi polityki regionalnej w systemie polityk publicznych państwa

▪ zasada wieloszczeblowego zarządzania (multi-level governance) z kluczową rolą MRR i samorządów województw

▪ koordynacji polityk sektorowych o charakterze przestrzennym

▪ wzmocnienia planowania i zarządzania strategicznego

▪ większe powiązanie z planowaniem przestrzennym

Zagadnienia te stanowią raczej sferę realizacyjną KSRR, jednak

ujęcie ich w ramach odrębnego celu wzmacnia ich rolę i wagę.


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Narzędzia realizacji - kontrakt terytorialny

Zalety

■ Wieloletnie prognozowanie finansowe, w powiązaniu z wieloletnim okresem planowania Unii Europejskiej

■ Widoczny przepływ strumieni środków do regionów w ramach polityk publicznych

Wątpliwości

■ Ustalenie celów i strumieni wsparcia w ramach kontraktu – partnerskie czy arbitralne?

■ Warunkowe przekazywanie środków do regionów na podstawie efektywności ich wykorzystania?

■ Realizacja KSRR w pierwszym okresie (2010-13) – możliwa korekta celów strategicznych w warunkach rozdysponowania większości środków w programach operacyjnych?


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Polityka spójności UE po 2013 roku

Konkurencyjność Polski w Europie a konkurencyjność UE w świecie

■ Dysonans - wybór pomiędzy wyrównywaniem różnic

między regionami a koncentracją zasobów na tzw. biegunach wzrostu (metropoliach)

■ W interesie Polski jest dalsze duże wsparcie regionów biedniejszych – konwergencja (w okresie 2007-2013 ponad 80% środków)

■ Podstawowy poziom dofinansowania infrastruktury w Celu 1 po 2013 r. – tylko 50%


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ

Departament Rozwoju Regionalnego

i Planowania Przestrzennego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGOul. Podgórna 765 - 057 Zielona Góratel. 068 45 65 289,fax 068 45 65 296

www.lubuskie.pl


ad