Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Karta Pomocnicza PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim rok szkolny 2009/2010 Katarzyna Baranowska.

Download Presentation

Karta Pomocnicza

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskimrok szkolny 2009/2010Katarzyna Baranowska


Dokumentyktóre składa uczeń w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej:- karta pomocnicza (uczeń otrzymuje ze szkoły)- kwestionariusz osobowy (uczeń pobiera ze stron internetowych www.city.poznan.pl , www.nabor.pcss.poznan.pl )- podanieTerminskładania dokumentów27.04 – 22.05.2009 do 10.06.2009 (zmiana)Uczeń składa wszystkie dokumenty do trzech wybranych szkół w kolejności od szkoły trzeciego wyboru do szkoły pierwszego wyboru (jeżeli szkoły objęte są wspólnym elektronicznym systemem rekrutacji)


Karta Pomocnicza


UWAGA!UCZEŃ, KTÓRY WYBIERA JAKO „SZKOŁĘ PIERWSZEGO WYBORU” SZKOŁĘ, KTÓRA NIEUCZESTNICZY W KOMPUTEROWYM NABORZE„Kartę pomocniczą” zostawia w szkole, która jest poza systemem komputerowym i informuje o tym drugą szkołę,która wprowadza dane ucznia do systemu komputerowego na podstawie podaniaZMIANA DECYZJI O WYBORZE SZKOŁYTermin do 10 czerwca 2009 r. godz. 15.00Wypełnioną ponownie „Kartę pomocniczą” uczeń składa obowiązkowo w szkole pierwszego wyboru w terminie do 10 czerwca 2009 r.


TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGMINZAJALNYCH NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2009/2010


Rekrutacja uzupełniająca


Sposób przeliczania stopni na punkty.

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA200 pktEgzamin gimnazjalny- „część humanistyczna”max 50 pkt- „część matematyczno-przyrodnicza”max 50 pkt


Przedmioty i osiągnięcia ucznia przeliczane na punkty

max 100 pkt


Lista konkursów, o których mowa w punkcie 8 tabeli przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów:a)      przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:-   z języka polskiego,-   z języka niemieckiego,-   z języka rosyjskiego,-   z języka francuskiego,-   z języka angielskiego,-   z geografii,-   z chemii,-   z fizyki,-   z historii,-   z matematyki,-   z biologii.


b)      sportowe: dotyczy wyłącznie zawodów objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (wyd. MENiS 2002), dla których organizatorem są Polskie Związki Sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej lub Szkolny Związek Sportowy, w następujących dyscyplinach sportu:


c)      artystyczne:-   Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych - Scena Młodzieżowa ­- organizator Wielkopolski Kurator Oświaty i MDK nr 2 w Poznaniu,-   Wojewódzki Konkurs „Potyczki Teatralne Szkół”- organizator Teatr Animacji w Poznaniu (I edycja 2004/2005 i II edycja 2006/2007),-   Wojewódzki Konkurs Literacki „BIAŁE PIÓRA” - organizator MDK nr 1 w Poznaniu,-   Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella dla dzieci i młodzieży (członkowie chórów laureatów Złotego, Srebrnego lub Brązowego Kamertonu),-   Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”,-   Wojewódzki Konkurs Recytatorski - organizator MDK nr 2 w Poznaniu,-   Wojewódzki Konkurs Recytatorski Twórczości Adama Mickiewicza - organizator Muzeum Narodowe w Poznaniu, Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu,-   Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moja przygoda w muzeum” - organizator Muzeum Narodowe w Poznaniu. - Turniej Muzyczny Klubów i Kół Młodych Melomanów Pro Sinfoniki - organizator Młodzieżowy Ruch Miłośników Pro Sinfoniki w Poznaniu.d) inne:np. Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim - organizator Wielkopolski Kurator Oświaty i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,


Niezależnie od wyżej określonych zasad przyjmowany jest do wybranej

szkoły ponadgimnazjalnej:

a) laureat lub finalista niżej wymienionych olimpiad przedmiotowych, organizowanych

przez instytucje, opublikowanych w wykazie Olimpiady i Konkursy Wiedzy na

stronie www.men.gov.pl


Dziękuję za uwagę


  • Login