Radionuklidové metody u pacientů po úrazu - PowerPoint PPT Presentation

Radionuklidov metody u pacient po razu l.jpg
Download
1 / 60

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Radionuklidové metody u pacientů po úrazu. Materiál pro studenty medicíny. Helena Balon, MD; MUDr. Otto Lang, PhD. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF a FNKV Praha - Vinohrady. Druhy poranění. Poranění pohybového aparátu Scintigrafie skeletu Poranění vnitřních orgánů Scintigrafie ledvin

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Radionuklidové metody u pacientů po úrazu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Radionuklidov metody u pacient po razu l.jpg

Radionuklidové metody u pacientů po úrazu

Materiál pro studenty medicíny

Helena Balon, MD; MUDr. Otto Lang, PhD.

Klinika nukleární medicíny

UK 3. LF a FNKV

Praha - Vinohrady


Druhy poran n l.jpg

Druhy poranění

 • Poranění pohybového aparátu

  • Scintigrafie skeletu

 • Poranění vnitřních orgánů

  • Scintigrafie ledvin

  • Scintigrafie myokardu

  • Hepatobiliární scintigrafie

 • Poranění hlavy

  • Perfuze mozku – smrt mozku

  • Cisternografie – likvorová píštěl


Scintigrafie skeletu l.jpg

Scintigrafie skeletu

 • Metoda velmi citlivá

 • Založena na detekci kostní přestavby

 • Ukáže lokality, které je možno blíže vyšetřit radiologicky

 • Objektivizuje negativní rtg nález v místě potíží


Kostn scintigrafie radiofarmaka l.jpg

Kostní scintigrafie - radiofarmaka

 • 99mTc MDP nebo HDP

 • Aplikovaná aktivita 600 – 1000 MBq

 • Akumulace v kostní tkáni

  • Chemisorpce na povrch kostních trabekul

  • Závisí na

   • Krevním průtoku

   • Permeabilitě kapilár

   • Kostním metabolismu (přestavbě) – aktivita ostoblastů, osteoklastů, novotvorba kosti


Kostn scintigrafie l.jpg

Kostní scintigrafie

 • Příprava pacienta

  • Blokáda štítné žlázy chlorigenem

  • Dobrá hydratace – ne nalačno!!!

  • Časté močení (ochrana močového měchýře)

 • Metody

  • Scintigrafie – obrazy 2-3 hodiny po injekci

  • Třífázová scintigrafie – průtok krve + kapilární prokrvení + scintigrafie (kostní metabolismus)

  • Obrazy planární nebo SPECT, celotělové, cílené, pin-hole kolimátor (kyčle, malé kosti)


Kostn scintigrafie indikace l.jpg

Kostní scintigrafie - indikace

 • Fraktury, zejména některých lokalizací, které nejsou vidět na rtg (zápěstí)

 • Syndrom týraného dítěte (kromě fraktur lebky)

 • Únavové zlomeniny, avulse

 • Kontuze kosti

 • Reflexní sympatická dystrofie

 • Osteochondrální léze


Kostn scintigrafie u fraktur l.jpg

Kostní scintigrafie u fraktur

 • Čerstvá fraktura

  • Pozitivní všechny tři fáze

  • U většiny pacientů pozitivní ihned po fraktuře

  • Senzitivita 90%, je-li provedena do 48 hodin

  • U lidí nad 75 let pozitivita do 3-7 dnů, je-li i potom negativní, můžeme frakturu vyloučit

 • Kostní scintigrafie zůstává pozitivní po dobu 6 až 24 měsíců (hojící se fraktura)


Kompresivn fraktura l.jpg

Kompresivní fraktura

80letá pacientka s osteoporózou

Pád před 6 týdny


Fraktura eber l.jpg

Fraktura žeber

Typická je sériová fraktura – více žeber v jedné linii


Polytrauma mnoho etn fraktury l.jpg

Polytrauma – mnohočetné fraktury

59letá pacientka

Sražena autem před 10 dny


Osteogenesis imperfecta l.jpg

Osteogenesis imperfecta


Zhmo d n kosti l.jpg

Zhmoždění kosti

 • Přímé násilí s přetržením kostních trabekul ale bez přerušení kortikální kosti

 • Rtg je negativní

 • Scintigrafie – pozitivní všechny tři fáze

 • MRI – prokáže krvácení do kostní dřeně


Razy nohy l.jpg

Úrazy nohy


Shin thigh splint l.jpg

Shin/thigh splint

 • Kontinuální spektrum od subperiostálního poškození až k únavové zlomenině

 • Periostitida z přetížení podél svalových úponů (m. soleus, tibialis posterior, adductor longus/brevis, gluteus maximus)

 • Rtg je negativní

 • Kostní scintigrafie

  • Krevní průtok a tkáňová perfuze normální

  • Kostní přestavba – vertikální lineární akumulace

   • Posteromediální kompakta tibie (střední nebo distální třetina)

   • Mediální nebo laterální kompakta femuru (proximální třetina)


Shin splints l.jpg

Shin splints


Shin splints thigh splints l.jpg

Shin splints, thigh splints

14letá atletka


Thigh splints mechanism us l.jpg

Thigh splints - mechanismus


Zlomeniny z p et en l.jpg

Zlomeniny z přetížení

 • Únavové zlomeniny

  • Nezvyklá námaha na normální kost

  • Sportování – jogging, gymnastika, cyklistika apod.

 • Patologické zlomeniny

  • Normální námaha na poškozenou kost

  • Osteoporóza, osteomalacie, kortikosteroidy, radioterapie, hyperparathyreosa


Zlomeniny z p et en19 l.jpg

Zlomeniny z přetížení

 • Patofyziologie – opakovaná mikrotraumata

 • Potíže – bolest, otok

 • Obvyklá lokalizace

  • Tibie - proximální nebo distální třetina

  • Fibula – distální třetina

  • Metatarsy – druhý a třetí

  • Tarsální kosti – calcaneus, navicularis

  • Krček femuru

  • Dolní raménko stydké kosti

  • Dolní bederní páteř (spondylolýza)


Zlomeniny z p et en20 l.jpg

Zlomeniny z přetížení

 • Rtg může být zpočátku negativní (2-4 týdny)

 • Kostní scintigrafie a MRI pozitivní časně

 • Kostní scintigrafie třífázová zůstává pozitivní

  • Průtok – pozitivní cca 1 měsíc

  • Tkáňová perfuze – pozitivní cca 2 měsíce

  • Kostní přestavba – pozitivní cca 9-12 měsíců

 • Terapie – přerušit sportování na 4-6 týdnů


Zlomeniny z p et en21 l.jpg

Zlomeniny z přetížení


Metatars ln navov zlomeniny l.jpg

Metatarsální únavové zlomeniny


Metatars ln navov zlomenina l.jpg

Metatarsální únavová zlomenina


Plant rn fasciitida l.jpg

Plantární fasciitida

 • Bolesti v oblasti paty

 • Poúrazový zánět plantární fascie

  • Přetížení při atletice

  • Dlouhodobé stání

  • Chůze po tvrdém povrchu

 • Kostní scintigrafie

  • Zvýšená tkáňová perfuze

  • Zvýšená kostní přestavba

   • V dolní zadní části patní kosti


Plant rn fasciitida25 l.jpg

Plantární fasciitida


Razy ky l a p nve l.jpg

Úrazy kyčlí a pánve


Navov zlomenina kr ku femuru l.jpg

Únavová zlomenina krčku femuru

 • Bolest ve stehně nebo v třísle u atleta

 • Nutno odlišit únavovou zlomeninu krčku femuru od dolního raménka stydké kosti

 • Léčba imobilizací musí být včasná k prevenci kompletní fraktury a avaskulární nekrózy


Navov zlomenina kr ku femuru28 l.jpg

Únavová zlomenina krčku femuru

76letá žena s bolestivým tříslem – rtg negativní


Avaskul rn nekr za l.jpg

Avaskulární nekróza

 • Etiologie

  • Úraz – fraktura

  • Steroidy, alkoholismus

  • Pankreatitida, tuková embolie

  • Vaskulitida, srpkovitá anémie

  • Idiopatická

 • Patofyziologie

  • Ischemie kosti

 • Diagnóza

  • MRI nejvíce citlivá

  • Kostní scintigrafie užitečná


Avaskul rn nekr za30 l.jpg

Avaskulární nekróza

 • Obvyklá lokalizace

  • Hlavice femuru (Legg-Calvé-Perthes u dětí)

  • Karpální (scaphoideum, lunatum), tarsální (talus)

  • Dlouhé kosti, žebra u srpkovité anémie

 • Kostní scintigrafie

  • Zpočátku defekt akumulace (chladné ložisko)

  • Revaskularizace začíná za 1-3 týdny, z periferie – difuzně zvýšená akumulace, trvá měsíce


Intertrochanterick fx avn l.jpg

Intertrochanterická fx + AVN

50letý muž, pád před několika týdny


Razy p te e l.jpg

Úrazy páteře


Spondylol za l.jpg

Spondylolýza

 • Únavová zlomenina zadních částí obratlů (pars interarticularis) v důsledku opakovaných traumat

 • Hlavně mladí lidé

 • Sporty s hyperextenzí páteře

  • (gymnastika, potápění, vzpírání, hokej)

 • Genetické predispozice?

 • Nejčastěji L5, pak L4, L3

 • Často oboustranné - spondylolistéza


Spondylol za34 l.jpg

Spondylolýza

 • Rtg

  • Normální nebo skleróza kosti, později projasnění

 • Scintigrafie skeletu

  • Zvýšená akumulace v pars interarticularis

  • SPECT je lepší než planární obraz

 • Terapie

  • Přerušit sportování


Spondylol za35 l.jpg

Spondylolýza

14letá basketbalistka

Úraz před měsícem


Spondylol za36 l.jpg

Spondylolýza


Fraktura processus transversus l.jpg

Fraktura processus transversus


Razy ruky l.jpg

Úrazy ruky


Fraktury z p st l.jpg

Fraktury zápěstí

 • Scaphoideum – nejčastější

  • 70-80% zlomenin zápěstí

  • Pád na zevně vytočenou ruku

  • Častá komplikace – AVN, pakloub

 • Hamulus ossis hamati

  • Přímý úder do dlaně (tenis, golf, baseball)

 • Processus styloideus radia nebo ulny


Zlomenina radia a scaphoidea l.jpg

Zlomenina radia a scaphoidea

Pád, fraktura scaphoidea

Rtg negativní


Fraktura scaphoidea l.jpg

Fraktura scaphoidea

14letý mladík

Pád před 6 týdny

Rtg negativní


Fraktura hamata l.jpg

Fraktura hamata

Bolest pravého zápěstí

Mechanismus vzniku


Reflexn sympatick dystrofie l.jpg

Reflexní sympatická dystrofie

 • Porucha sympatiku

  • Nestabilita kontroly cévního tonu

 • Etiologie

  • Úraz (fraktura, zhmoždění)

  • Infarkt myokardu

  • Mozková mrtvice

  • Infekce

  • Idiopatická

 • Příznaky – silná bolest, otok, kožní změny, změny teploty končetiny


Reflexn sympatick dystrofie44 l.jpg

Reflexní sympatická dystrofie

 • Kostní scintigrafie

  • Počáteční stadium – pozitivní všechny 3 fáze

  • Po 6 měsících – pozitivní jen třetí fáze

   • Difuzně zvýšená akumulace v celé končetině, periartikulární zesílení v malých kloubech

  • Děti – často defekt ve všech fázích nebo první a druhá defekt, třetí zvýšená akumulace

  • Senzitivita 60-95%

 • Rtg

  • Periartikulární edém

  • Později – resorpce kosti, osteopenie


Reflexn sympatick dystrofie45 l.jpg

Reflexní sympatická dystrofie

73letá žena, bolest zápěstí, bez úrazu


Razy sval rhabdomyol za l.jpg

Úrazy svalůrhabdomyolýza

Vzpěrač


Razy sval rhabdomyol za47 l.jpg

Úrazy svalů - rhabdomyolýza

Chůze o berlích


Syndrom t ran ho d t te l.jpg

Syndrom týraného dítěte


Razy vnit n ch org n l.jpg

Úrazy vnitřních orgánů


Hepatobili rn scintigrafie l.jpg

Hepatobiliární scintigrafie

 • Zobrazení pomocí 99mTc IDA

  • Obrazy během 1 hodiny, pokud negativní, nutno opakovat později

 • Žlučová píštěl – radioaktivita kdekoli v břišní dutině

 • Komplikace laparoskopické cholecystectomie

 • Obvykle se zahojí spontánně

 • Pokud není tok žluče do střeva, nutná chirurgická intervence


Lu ov p t l l.jpg

Žlučová píštěl


Scintigrafie jater statick l.jpg

Scintigrafie jater statická

 • Lepší SPECT

 • Úrazy jater – defekt parenchymu

  • Lacerace, ruptura, hematom

 • Splenóza

  • Implantace tkáně na peritoneum po ruptuře sleziny


Splen za l.jpg

Splenóza

Autonehoda před 30 lety, stp. splenectomii


Scintigrafie ledvin l.jpg

Scintigrafie ledvin

 • Dynamická

  • 99mTc MAG3

  • Perfuze, funkce, únik moče

 • Statická

  • 99mTc DMSA

  • Pin-hole nebo SPECT

  • Defekty parenchymu – lacerace, ruptura, hematom


Mo ov p t l l.jpg

Močová píštěl


Cisternografie l.jpg

Cisternografie

 • 111In DTPA intrathekálně

 • Píštěl

 • Rhinorhea, otorhea

  • Zobrazení

  • Měření tampónů

  • Poměr aktivity tampón/plazma


Likvorov p t l l.jpg

Likvorová píštěl


Mozkov perfuze l.jpg

Mozková perfuze

 • 99mTc HMPAO cca 800 MBq

 • Posttraumatické perfuzní defekty

 • Smrt mozku

  • Žádný průtok

  • Žádná akumulace v mozku


Kraniocerebr ln poran n ot zka je smrt mozku l.jpg

Kraniocerebrální poraněníotázka je smrt mozku

15letý muž s intrakraniálním krvácením


Smrt mozku l.jpg

Smrt mozku


 • Login