toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler
Download
Skip this Video
Download Presentation
TOPLUM KÖKENLİ MRSA (TK-MRSA) PNÖMONİLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

TOPLUM KÖKENLİ MRSA (TK-MRSA) PNÖMONİLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

TOPLUM KÖKENLİ MRSA (TK-MRSA) PNÖMONİLERİ. Sinem Özsarı 1 , Pınar Taşkıranlar Saraç 1 ,Mehmet Sezai Taşbakan 1 , Abdullah Sayıner 1 , Şöhret Aydemir 2 1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TOPLUM KÖKENLİ MRSA (TK-MRSA) PNÖMONİLERİ' - annelise-tyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

TOPLUM KÖKENLİ MRSA (TK-MRSA) PNÖMONİLERİ

Sinem Özsarı1, Pınar Taşkıranlar Saraç1,Mehmet Sezai Taşbakan1, Abdullah Sayıner1,

Şöhret Aydemir2 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

slide3

Giriş

MRSA (Metisiline dirençli S. Aureus) ;

 • Yüksek riskli/potansiyel çoklu antibiyotik dirençli
 • Geç başlangıçlı HGP etkeni
 • Mortalite oranı yüksek
 • YBÜ’lerde prevalansı > % 50
slide4
Giriş

MRSA;

 • Hastanede gelişen pnömonilerin önemli bir nedeni
 • Son yıllarda toplumda gelişen pnömoniye de neden olabildiği gözlenmektedir
 • Bu konuda ulusal bir veri yoktur
slide5
Amaç

Hastaneye toplumda gelişen pnömoni ön tanısı ile başvuran ve MRSA - MSSA’nın etken olduğu olguların;

 • Risk faktörlerinin

değerlendirilmesi

 • Klinik sonuçlarının
y ntem
Yöntem
 • Üçüncü basamak bir merkez
 • Eylül 2008 - Eylül 2010
 • Yatışının ilk iki gününde gönderilen solunum örneklerinde MRSA ya da MSSA soyutlanan
 • 48 pnömoni olgusu
 • Retrospektif değerlendirme
bulgular
Bulgular

Toplam n: 48

MSSA n: 29

MRSA n: 19

% 40

% 60

slide8

Bulgular

MRSA pnömonide;

YBÜ’de ve hastanede yatış süresi daha uzun

(p=0.048, p=0.049)

bulgular1
Bulgular

%84

%27

MRSA pnömonide;

sağlık bakımı ilişkili pnömoni (SBİP) riski daha fazla

(p<0.0001)

slide10

Bulgular

(p =0.016)

(p =0.014)

(p =0.033)

slide11

Bulgular

Mortalite oranları

p > 0.05

İki grup arasında mortalite açısından fark saptanmadı

bulgular2
Bulgular
 • MRSA’lı olguların üçünde SBİP risk faktörü saptanmadı
 • TK-MRSA pnömonisiolarak değerlendirildi
tk mrsa pn moni olgular
TK – MRSA Pnömoni Olguları

OLGU - I

 • 82 yaş, erkek
 • 90 paket yılı sigara (+), KAH (+), SVO(+)
 • Ateş: 37.5 °C
 • Lökosit: 26150/mm³,CRP: 34,41 mg/dL, PCT: 0,32 ng/ml
 • Başvuruda solunum yetmezliği (+)
 • Nazal O2 tedavi
 • Ampirik antibiyotik tedavi : Piperasilin tazobaktam
 • 1.gün alınan solunum örneği kültürü :

MRSA (+)

 • Teikoplanin‘ e geçildi
 • Klinik başarısızlık
 • 3.gün exitus
tk mrsa pn moni olgular1
TK – MRSA Pnömoni Olguları

OLGU - II

 • 85 yaş, kadın
 • KAH (+), DM(+)
 • Ateş: 38 °C
 • Lökosit: 5840/mm³,CRP: 9,83 mg/dL
 • Başvuruda solunum yetmezliği (+)
 • IMV tedavi
 • Ampirik antibiyotik : 3.kuşak sefalosporin + Ornidazol
 • 1.gün alınan solunum örneği kültürü : MRSA (+)
 • Etkene yönelik tedavi : Linezolid
 • Klinik başarısızlık (Nazokomiyal enfeksiyon – A.Baumanii)
 • 34.gün exitus
 • YBÜ’de yatış süresi: 34 gün
tk mrsa pn moni olgular2
TK – MRSA Pnömoni Olguları

OLGU - III

 • 62 yaş, erkek
 • KOAH (+), son 1 ay KS tedavi(+)
 • Ateş: 36,8 °C
 • Lökosit: 7950/mm³,CRP: 0,72 mg/dL
 • Başvuruda solunum yetmezliği (+)
 • IMV tedavi
 • Ampirik antibiyotik : Solunumsal kinolon
 • DTA üreme : 3. gün
 • Etkene yönelik tedavi : Teikoplanin
 • Eradikasyon : (+)
 • Tam iyileşme
 • YBÜ’de yatış süresi: 31 gün
bulgular3
Bulgular
 • Bu olgular diğer MRSA pnömonisi olguları ile karşılaştırıldığında;
 • * Daha yaşlı (76.3 ± 7.2 – 54.7 ± 5.0, p=0.09)
 • * Diğer klinik ve biyokimyasal parametreler arasında fark Ø

TKP-MRSA & SBİP-MRSA olguları ;

slide18
Sonuç
 • MRSA;

- Önemli bir SBİP nedeni

- Toplum kökenli pnömonilere de neden olmaktadır

 • Olgu sayılarının artmasıyla TK-MRSA pnömoniler daha net olarak tanımlanabilecektir
ad