vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse. Torbjørn Torsheim, Førsteamanuensis Universitetet i Bergen. Medlemmer av utvalget. Stipendiat Hege Knudsmoen, Universitetet i Oslo (leder) Professor Per Holth, Høgskolen i Akershus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse' - anneke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse

Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse

Torbjørn Torsheim, Førsteamanuensis

Universitetet i Bergen

medlemmer av utvalget
Medlemmer av utvalget
 • Stipendiat Hege Knudsmoen, Universitetet i Oslo (leder)
 • Professor Per Holth, Høgskolen i Akershus
 • Professor Poul Nissen, Danmarks pedagogiske Universitet
 • Førsteamanuensis Jon Håkon Schultz, Universitetet i Oslo
 • Rådgiver Arne Tveit, Midt-Norsk Kompetansesenter for Atferd
 • Førsteamanuensis Torbjørn Torsheim, Universitetet i Bergen
mandat for utvalget
Mandat for utvalget

”Det skal gis en forskningsbasert vurdering av ulike programmer og opplæringspakker som har som formål å forebygge og mestre problematferd og føre til økt sosial kompetanse og et godt læringsmiljø i grunnopplæringen. Utvalget skal gi råd og anbefalinger om videre bruk av programmene i grunnopplæringen.”

inklusjonskriterier
Inklusjonskriterier
 • Det er kun programmer og undervisningsopplegg som inngår, andre tiltak utgår
 • Programmene og undervisningsoppleggene må ha som mål å forebygge og redusere problematferd og/eller fremme sosial kompetanse
 • Det må foreligge en skriftlig dokumentasjon norsk og/eller internasjonal, som gjør det mulig å foreta en forskningsbasert vurdering avprogrammene og undervisningsoppleggene.
 • Det er kun programmer og undervisningsopplegg som er evaluert, som blir prioritert.
 • Det er kun programmer og undervisningsopplegg som har vært systematisk utprøvd og planmessig i bruk i norske skoler, som er prioritert
 • Programmene som er utviklet for barnehagen, men som også brukes i grunnskolen inngår.
slide5
39 aktuelle program
 • 13 som var i tråd med inklusjonskriteriene
programmer
Programmer
 • Aggression Replacement Training
 • Connect (Respect)
 • De utrolige årene
 • Det er mitt valg
 • Du og jeg og vi to
 • KREPS
 • LP-modellen
 • Olweus programmet
 • PALS
 • Skolemegling
 • Steg for Steg
 • Zero
 • Zippys venner
m lsetninger for programmene
Målsetninger for programmene
 • Øke sosial kompetanse
 • Redusere problematferd
m lgrupper
Målgrupper
 • Alle elever
 • Elever som står i fare for å utvikle problematferd
 • Elever som har utviklet problematferd
strategier
Strategier
 • Modellæring
 • Forsterkning av ønsket atferd
 • Hemning av uønsket atferd
 • Ferdighetstrening
ressurskrav
Ressurskrav
 • Forskjeller i ressurskrav
implementeringsstrategi
Implementeringsstrategi
 • Klar behovsdefinisjon
 • Skolering av personale
 • Manualbaserte tiltak med detaljerte beskrivelser av framgangsmåter
 • Prosjektorganisering med egen infrastruktur
 • Bruk av ekstern kompetanse
evalueringer av effekter
Evalueringer av effekter
 • Pre-post design med tiltak og sammenligningsgruppe
 • Kohort-sekvensielt design
slide13

kontroll

Problematferd

Effekt

tiltak

pre

post

Tid

noen gjennomg ende svakheter
Noen gjennomgående svakheter
 • Ikke tilfeldige utvalg, forskjeller ved baseline
 • I liten grad tatt hensyn til ulike nivå for tiltakene
programmer med dokumentert effekt
Programmer med dokumentert effekt
 • Aggression Replacement Training
 • Connect
 • De utrolige årene
 • Du og jeg og vi to
 • LP-modellen
 • Olweus programmet
 • PALS
 • Zero
 • Zippys venner
programmer med god sannsynlighet for effekt
Programmer med god sannsynlighet for effekt
 • Det er mitt valg
 • KREPS
 • Skolemegling
 • Steg for Steg
videre anbefalinger
Videre anbefalinger
 • Behov for tester av ’effektivitet’ under vanlige betingelser
 • Behov for kunnskap om sammenheng mellom implementering og effekt
 • Kunnskap om vedlikehold av effekter
ad