Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse. Torbjørn Torsheim, Førsteamanuensis Universitetet i Bergen. Medlemmer av utvalget. Stipendiat Hege Knudsmoen, Universitetet i Oslo (leder) Professor Per Holth, Høgskolen i Akershus

Download Presentation

Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse

Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse

Torbjørn Torsheim, Førsteamanuensis

Universitetet i Bergen


Medlemmer av utvalget

Medlemmer av utvalget

 • Stipendiat Hege Knudsmoen, Universitetet i Oslo (leder)

 • Professor Per Holth, Høgskolen i Akershus

 • Professor Poul Nissen, Danmarks pedagogiske Universitet

 • Førsteamanuensis Jon Håkon Schultz, Universitetet i Oslo

 • Rådgiver Arne Tveit, Midt-Norsk Kompetansesenter for Atferd

 • Førsteamanuensis Torbjørn Torsheim, Universitetet i Bergen


Mandat for utvalget

Mandat for utvalget

”Det skal gis en forskningsbasert vurdering av ulike programmer og opplæringspakker som har som formål å forebygge og mestre problematferd og føre til økt sosial kompetanse og et godt læringsmiljø i grunnopplæringen. Utvalget skal gi råd og anbefalinger om videre bruk av programmene i grunnopplæringen.”


Inklusjonskriterier

Inklusjonskriterier

 • Det er kun programmer og undervisningsopplegg som inngår, andre tiltak utgår

 • Programmene og undervisningsoppleggene må ha som mål å forebygge og redusere problematferd og/eller fremme sosial kompetanse

 • Det må foreligge en skriftlig dokumentasjon norsk og/eller internasjonal, som gjør det mulig å foreta en forskningsbasert vurdering avprogrammene og undervisningsoppleggene.

 • Det er kun programmer og undervisningsopplegg som er evaluert, som blir prioritert.

 • Det er kun programmer og undervisningsopplegg som har vært systematisk utprøvd og planmessig i bruk i norske skoler, som er prioritert

 • Programmene som er utviklet for barnehagen, men som også brukes i grunnskolen inngår.


Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse

 • 39 aktuelle program

 • 13 som var i tråd med inklusjonskriteriene


Programmer

Programmer

 • Aggression Replacement Training

 • Connect (Respect)

 • De utrolige årene

 • Det er mitt valg

 • Du og jeg og vi to

 • KREPS

 • LP-modellen

 • Olweus programmet

 • PALS

 • Skolemegling

 • Steg for Steg

 • Zero

 • Zippys venner


M lsetninger for programmene

Målsetninger for programmene

 • Øke sosial kompetanse

 • Redusere problematferd


M lgrupper

Målgrupper

 • Alle elever

 • Elever som står i fare for å utvikle problematferd

 • Elever som har utviklet problematferd


Strategier

Strategier

 • Modellæring

 • Forsterkning av ønsket atferd

 • Hemning av uønsket atferd

 • Ferdighetstrening


Ressurskrav

Ressurskrav

 • Forskjeller i ressurskrav


Implementeringsstrategi

Implementeringsstrategi

 • Klar behovsdefinisjon

 • Skolering av personale

 • Manualbaserte tiltak med detaljerte beskrivelser av framgangsmåter

 • Prosjektorganisering med egen infrastruktur

 • Bruk av ekstern kompetanse


Evalueringer av effekter

Evalueringer av effekter

 • Pre-post design med tiltak og sammenligningsgruppe

 • Kohort-sekvensielt design


Vurdering av programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse

kontroll

Problematferd

Effekt

tiltak

pre

post

Tid


Noen gjennomg ende svakheter

Noen gjennomgående svakheter

 • Ikke tilfeldige utvalg, forskjeller ved baseline

 • I liten grad tatt hensyn til ulike nivå for tiltakene


Programmer med dokumentert effekt

Programmer med dokumentert effekt

 • Aggression Replacement Training

 • Connect

 • De utrolige årene

 • Du og jeg og vi to

 • LP-modellen

 • Olweus programmet

 • PALS

 • Zero

 • Zippys venner


Programmer med god sannsynlighet for effekt

Programmer med god sannsynlighet for effekt

 • Det er mitt valg

 • KREPS

 • Skolemegling

 • Steg for Steg


Videre anbefalinger

Videre anbefalinger

 • Behov for tester av ’effektivitet’ under vanlige betingelser

 • Behov for kunnskap om sammenheng mellom implementering og effekt

 • Kunnskap om vedlikehold av effekter


 • Login