Initiatief Werkvoorzieningschap
Download
1 / 50

Initiatief Werkvoorzieningschap onafhankelijke commissie oprichten - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Initiatief Werkvoorzieningschap onafhankelijke commissie oprichten ter advisering inzake Wwnv. Werk en Inkomen Westerkwartier en Noordenveld. Een beeld van het heden 24 mei 2012. Programma. Gebied Organisaties Budgetten Resultaten. Gebied. Kenmerken Algemeen. Inwoners: 90.000

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Initiatief Werkvoorzieningschap onafhankelijke commissie oprichten' - anne-holcomb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Initiatief Werkvoorzieningschap

onafhankelijke commissie oprichten

ter advisering inzake Wwnv


Werk en InkomenWesterkwartier en Noordenveld

Een beeld van het heden

24 mei 2012


Programma

 • Gebied

 • Organisaties

 • Budgetten

 • ResultatenKenmerken algemeen
Kenmerken Algemeen

Inwoners: 90.000

Oppervlakte: 540 km2

Bevolkingsdichtheid: 170 inwoners per km2

Beroepsbevolking: 40.000

Arbeidsplaatsen: 33.000

Grootste sectoren: Detailhandel, industrie, gezondheid en welzijn


Kenmerken werk en inkomen
Kenmerken Werk en Inkomen

WWB / WIJ: 1050

Wsw: 600

Wajong: 1300

WW: 1650

WAO / WIA: 2500

Totaal: 7100ISD Noordenkwartier

 • Gemeenschappelijke regeling

 • Intergemeentelijke Sociale Dienst

 • Beleid en uitvoering Werk en Inkomen

 • Wetten: Wwb, WI

 • 38 fte


Grootegast

 • Gemeentelijke Sociale Dienst

 • Beleid en uitvoering Werk en Inkomen

 • Wetten: Wwb, WI, Wsw

 • 5,9 fte


Zuidhorn

 • Gemeentelijke Sociale Dienst

 • Beleid en uitvoering Werk en Inkomen

 • Wetten: Wwb, WI, Wsw

 • 5,7 fte


Novatec

 • Gemeenschappelijke regeling

 • Werkvoorzieningschap – Werk / Leerbedrijf

 • Uitvoering Wsw

 • Instroom: Wsw, Wwb, Wajong, WIA / WAO

 • 30 fte


Novawork

 • Besloten vennootschap, 100% dochter van Novatec

 • Re-integratiebedrijf

 • Uitvoering Wsw en re-integratie

 • Instroom: Wsw, Wwb, Wajong, WIA / WAO

 • 24 fte


UWV Werkbedrijf

Werkgevers

Novawork

Gemeenten

ISD

Re-integratie

bedrijven

Novatec

Ketensamenwerking


Wsw

2005:

530 dienstverbanden

500 binnen (94%)

30 buiten (6%)

45 op de wachtlijst

Gemiddelde wachttijd: 4 jaar


Wsw

2010:

600 dienstverbanden

350 binnen (59%)

250 buiten (41%)

160 op de wachtlijst

Gemiddelde wachttijd: 4 jaar
Beschikbare middelen

 • Participatiebudget:

  • Werkdeel

  • Volwasseneneducatie

  • Inburgering

 • Gebundelde uitkering

 • Wsw

Novawork
Novawork

Re-integratie

399 re-integratietrajecten

225 plaatsingen voor Novatec

95 voorbereidingstrajecten Wsw-plaatsing


Résumé

 • 5 organisaties

 • 105 fte

 • 1600 directe klanten, 7100 potentiële klanten

 • € 4,6 mio voor re-integratie

 • € 12,7 mio voor uitkeringen

 • € 15 mio voor de Wsw


Iedereen doet mee

Op weg naar een advies aan

DE GEMEENTERADEN


Wake up call!

-Grote decentralisaties

-Op voorhand grote tekorten

-Werkgevers zeer belangrijk

-Veel kwetsbaar klanten

-90% budgetten verplicht

-Ontschotting is mooi maar geen oplossing

(reintgrM Wajong en WWB, WSW, educatie, inburgering)


Wake up call!

 • Hoeveel over voor begeleiding, activiteiten, werkbegeleiding, opleiding en training etc.?

 • Keuzes door raden meer dan ooit!!


Nu zicht op de bouwstenen wat willen wij bereiken wat gaan wij doen hoe wat mag het kosten vervolg

Nu zicht op de “bouwstenen”

Wat willen wij bereiken

Wat gaan wij doen: Hoe

Wat mag het kosten: vervolg

Stand van zaken


Wat willen wij bereiken!

Klanten:

Iedereen participeert

Integrale benadering: 1 gezin 1 plan

Uniformiteit in samenwerkingsgebied


Wat willen wij bereiken!

Bestuur/politiek:

Leren van de ervaringen van afgelopen jaren

Raad in staat zijn kaders te stellen

Integrale beleidsontwikkeling WWNV

Elke gemeente Frontoffice

Efficiënte en effectieve organisatie(s)


Wat willen wij bereiken
Wat willen wij bereiken!

Werkgevers:

Effectief en efficiënte benadering arbeidsmarkt

Dus gezamenlijk

Groter dan eigen regio

Mobiliseren bedrijfsleven


Wat willen wij bereiken!

Personeel:

Rekening houden met zittend personeel

Adviesraden:

Goed betrekken bij de ontwikkelingen


Hoe bouwstenen
Hoe: Bouwstenen

-Leren van verleden: voorkom onoverzichtelijke organisaties en onnodige afstand

-Zorg voor flexibiliteit in keuzes gemeenten

-Slagvaardige organisatie

-Zakelijke afspraken met Backoffice

-Elke gemeente een Frontoffice: inrichting is gemeentelijke keuze


Hoe: Bouwstenen

Geen Novawork zoals nu

Geen Novatec zoals nu

Geen ISD zoals nu

Geen gemeentelijke organisaties bij GG en ZH zoals nu

Advies: eindmodel naar scenario 3 met flexibiliteit op

I-deel


Hoe: Bouwstenen

 • Kiezen voor brede Frontoffice in elke gemeente

 • Kiezen voor participatiewiel

 • Succesvolle onderdelen benutten

 • Ombouwen kost tijd


Inkomen

FO

elke gemeente

Werk

Klant

WWB, WSW, Wajong

Beschut


Front Office: activiteiten

 • Regie

 • Poortwachter

 • Doorgeleiding naar: W, beschut, vrijwilligerswerk

 • Zorgen voor intake

 • Zorgen voor inkomensbepaling

 • 1 gezin 1 plan

 • 80% – 20 %


Backoffice: activiteiten

Samen?

Markt?

Zelf?

Samen?

Administratie

Inkomen

Beleid, kennis

werkgeversbenadering

Werk: doe

Samen: 5 gemeenten

Novatec: deel beschut

Afbouwen en integreren

Beschut

AWBZ

Beleid bepalen


Beschut werken

 • Afbouw verwacht 125 se, nog 40 jaar

 • Financieel gat

 • Huidige infrastructuur Novatec benutten ivm verdiencapaciteit

 • Geleidelijk onderbrengen in AWBZ-beleid


Organisatievorm:

 • Gemeenschappelijke regeling

 • Stichting

 • NV/BV

 • Centrumgemeente

  Uitwerken op gevolgen

 • Verdere diagnose

 • Detacheren

 • Opleiden intern/extern

 • Jobcoaches

 • Beleidskennis

 • Leerwerkplekken

 • Begeleiding

Werk

“Doe”


Gevolgen

 • Verbouw?

 • Ombouw?

 • Nieuwbouw?


Veel gaat veranderen

Sterke uitbreiding verantwoordelijkheden

Met behoud van succes en nodige

overgang

Nieuwbouw:


Resumé

GR?

NV/BV?

Centrumgem?

Stichting?

Invliegen of

In eigen dienst?

Inkomen

beleid

kennis

Werk

Inkomen

beleid

kennis

Inkomen

administratie

Klant

Frontoffice

Centrumgem?

Bij W?

AWBZ/

Beschut

Vrijwilligerswerk

maatschappelijk


Doel per 1-1-2013

 • W/I: “ISD” + Novawork

 • I: administratieve taken efficiënt organiseren

 • Novatec: opdracht afbouwen in 5 jaar

 • Frontoffice: elke gemeente deze vorm in inhoud

  geven


Proces verder
Proces verder

 • Colleges advies

 • Raadsbesluiten met vervolgopdracht?


Vragen

Vragen?

Dank voor uw aandacht


ad