St dia lidsk ho v voje a jejich psychick zvl tnosti
Download
1 / 29

Stádia lidského vývoje a jejich psychické zvláštnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stádia lidského vývoje a jejich psychické zvláštnosti. Zpracovala: Andrea Charvátová. Lidský život.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Stádia lidského vývoje a jejich psychické zvláštnosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stádia lidského vývoje a jejich psychické zvláštnosti

Zpracovala: Andrea Charvátová


Lidský život

 • Lidský život neustále plyne, jednotlivá stadia se prolínají, proto pouze z praktického hlediska rozdělujeme život na jednotlivá období, která se dají vymezit určitými biologickými, sociálními a psychologickými předěly.


Jak dělíme lidský život

 • PRENATÁLNÍ OBDOBÍ (od početí do narození)

 • NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ (první měsíc života)

 • KOJENECKÉ OBDOBÍ ( od 2. měsíce do 1. roku)

 • OBDOBÍ BATOLETE ( 1 – 3 roky)

 • OBDOBÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU ( 3 – 6 let)


Jak dělíme lidský život - pokrač.

 • MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK ( 6 – 11 let)

 • OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ : pubescence

 • (11 -15 let)

 • : adolescence

 • (15 – 20 let)

 • OBDOBÍ DOSPĚLOSTI: ml. dospělý

 • (20 – 30 let)

 • střední dospělý

 • (30 – 45 let)

 • starší dospělý

 • (45 – 60 (65) let)


Jak dělíme lidský život – pokrač.

 • STÁŘÍ (život po šedesátce)

 • KMETSTVÍ ( život po osmdesátce)


Charakteristika jednotlivých období- PRENATÁLNÍ

 • Prenatální = před narozením

 • Začíná početím, končí porodem

 • Ve třech týdnech tepe srdíčko

 • Nejdůležitější z hlediska vývoje je 1. trimestr (první 3 měsíce) – vývoj důležitých orgánů nezbytných pro život dítěte

 • Důležitá je nejen správná životospráva matky, ale také přiměřený pohyb a duševní pohoda matky

 • Plod je možno sledovat pomocí ultrazvuku, v případech podezření na vývojové vady také odběrem plodové vody


Charakteristika jednotlivých období- NOVOROZENEC

 • Začíná porodem

 • Je to období 1.měsíce života jedince

 • Dítě se musí přizpůsobit vnějším podmínkám (světlo, hluk, chlad)

 • Střídá se rytmus bdění a spánku

 • Ze smyslových orgánů

  je nejvíce vyvinut

  hmat, chuť, čich


Charakteristika jednotlivých období- KOJENEC

 • Od 2. měsíce do 1. roku

 • období rychlého vývoje a růstu tělesného a duševního

 • krátké, ale pro vývoj dítěte rozhodující období

 • ( 2. měsíc – první úsměv, 4. měsíc – hra s prstíky, 5. měsíc – otáčení se z bříška na záda a zpět, 6. měsíc - plazení, sezení, 9.měsíc – stání, úchop, žvatlání,

  1. rok = 1. slovo, 1. krok (dítě začíná chodit a mluvit)


Charakteristika jednotlivých období- BATOLE

 • od 1. roku do 3.let

 • dítě se včleňuje do širší rodiny

 • dítě je hodně pohyblivé, dostane se, kam chce (! Nebezpečí úrazů !)

 • slova se postupně změní ve věty

 • uvědomění si vlastního „JÁ“, období vzdoru

 • typické pro toto období je hravá činnost

 • charakteristické otázky: „Co to je? Proč?“


Charakteristika jednotlivých období- OBDOBÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 • období od 3 do 6 let

 • období fantazie, her, zaujetí pro činnost

 • zdokonaluje se řeč a myšlení

 • začlenění se do kolektivu (MŠ) – respektování pravidel her, dělení o hračky

 • příprava na školu


Charakteristika jednotlivých období- MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

 • od 6 do 11 let

 • začíná vstupem dítěte do školy

 • kromě hry také povinnosti

 • školní třída – rozdělení rolí v práci i v zábavě

 • dítě velmi potřebuje rodinné zázemí, otevřenou komunikaci, upřímnost


Charakteristika jednotlivých období- OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ - PUBESCENCE

 • od 11. do 15. roku

 • nejdramatičtější období (přechod z dětství do dospělosti), krok k samostatnosti

 • významné je přátelství s vrstevníky

 • období hormonálních bouří

 • - u děvčat 1. menstruace (menarché)

 • - u chlapců 1. poluce (samovolný výron semene)

 • první lásky


Charakteristika jednotlivých období- OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ - ADOLESCENCE

 • mezi 15. až 20. rokem

 • člověk fyzicky nejkrásnější, tělesně i duševně nejsvěžejší

 • období plné rozporů, hledání svého místa ve světě, pohlavního dozrávání (sex a erotika víc než kdy jindy)

 • dokončování SŠ vzdělání a rozhodování, co dál (?studovat, pracovat, založit rodinu?)


Charakteristika jednotlivých období- OBDOBÍ DOSPĚLOSTI - MLADŠÍ

 • 20 – 30 let

 • věk velkých nadějí, optimistického budování a energetického životního rozběhu

 • hledání ve sféře práce a společenského uplatnění

 • nalézání zralého milostného vztahu, který zpravidla vyústí v manželství

 • nové role: manželské, rodičovské


Charakteristika jednotlivých období - OBDOBÍ DOSPĚLOSTI - STŘEDNÍ

 • 30 – 45 let

 • vrchol tělesných i duševních sil, období vysoké výkonnosti a dobrého zdraví

 • po tělesné stránce je 30.rok vrcholem vývoje, pak funkční kapacita organizmu začne klesat

 • rodinný život je jednou z jeho nejhlavnějších životních náplní

 • ke konci tohoto období dochází k tzv. krizi středního věku (? Jak naložit s druhou polovinou života?) a syndromu „prázdného hnízda“ (plnoleté „děti“ odcházejí z domu a zakládají novou rodinu)


Charakteristika jednotlivých období- OBDOBÍ DOSPĚLOSTI - STARŠÍ

 • 45 -60 (65) let

 • útlum životních pochodů

 • ženy – klimakterium (přechod) – přestávají menstruovat, u mužů taktéž změny

 • při ztrátě zaměstnání těžko hledají práci novou (přestože těží ze životních zkušeností,

  nikdo je nechce zaměstnat

  pro nízkou schopnost učit se novým,

  moderním věcem)


Charakteristika jednotlivých období- STÁŘÍ

 • začíná odchodem do důchodu

 • důležitá je příprava na důchod – pěstování koníčků, zájmů

 • důležité je být společensky

  aktivní

 • neztrácet kontakty s rodinou

  (důležitá je pravidelná návštěva

  dětí a vnoučat)


Charakteristika jednotlivých období-KMETSTVÍ

 • po 80. roce života

 • „ přestárlí“

 • platí totéž, co ve stáří


ad
 • Login