Cấu trúc vườn cảnh
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

Cấu trúc vườn cảnh PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Cấu trúc vườn cảnh. Cảnh trong nhà. Cảnh sân thượng. Cảnh sân sau. Cảnh hàng hiên. Cảnh sân trước. Cảnh đường vào nhà. Cảnh hồ bơi. Cảnh ao. Cảnh bồn phun nước. Cảnh núi. Cảnh đá. Cảnh suối. Vườn cảnh nhà thôn quê. Vườn cảnh chung cư. Vườn cảnh khách sạn. Vườn cảnh khu công cộng.

Download Presentation

Cấu trúc vườn cảnh

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


C u tr c v n c nh

Cấu trúc vườn cảnh


C u tr c v n c nh

Cảnh trong nhà


C u tr c v n c nh

Cảnh sân thượng


C u tr c v n c nh

Cảnh sân sau


C u tr c v n c nh

Cảnh hàng hiên


C u tr c v n c nh

Cảnh sân trước


C u tr c v n c nh

Cảnh đường vào nhà


C u tr c v n c nh

Cảnh hồ bơi


C u tr c v n c nh

Cảnh ao


C u tr c v n c nh

Cảnh bồn phun nước


C u tr c v n c nh

Cảnh núi


C u tr c v n c nh

Cảnh đá


C u tr c v n c nh

Cảnh suối


C u tr c v n c nh

Vườn cảnh nhà thôn quê


C u tr c v n c nh

Vườn cảnh chung cư


C u tr c v n c nh

Vườn cảnh khách sạn


C u tr c v n c nh

Vườn cảnh khu công cộng


C u tr c v n c nh

Vườn cảnh khu thương mại


C u tr c v n c nh

Vườn cảnh khu giải trí


C u tr c v n c nh

Vườn rau


C u tr c v n c nh

Công viên


C u tr c v n c nh

Vườn thú


C u tr c v n c nh

Vườn bách thảo


C u tr c v n c nh

Vườn trong nhà kính


C u tr c v n c nh

Vườn kiểu Zen


C u tr c v n c nh

Vườn kiểu La Mã


C u tr c v n c nh

Vườn kiểu Knot


C u tr c v n c nh

Vườn kiểu hiện đại


C u tr c v n c nh

Vườn Rikugien – Nhật


C u tr c v n c nh

Vườn Dự – Trung Quốc


C u tr c v n c nh

Vườn Mughal - Ấn


C u tr c v n c nh

Vườn Kirsrenbosch – Nam Phi


C u tr c v n c nh

Vườn Boboli - Ý


C u tr c v n c nh

Vườn Giverny - Pháp


C u tr c v n c nh

Vườn Versailles - Pháp


C u tr c v n c nh

Vườn Bucharest - Romania


C u tr c v n c nh

Vườn Salzburg - Áo


C u tr c v n c nh

Vườn Exbury - Anh


C u tr c v n c nh

Vườn Cosmic Speculation - Scotland


C u tr c v n c nh

Vườn Lincoln – Hoa Kỳ


C u tr c v n c nh

Vườn Butchart - Canada


C u tr c v n c nh

Thực hiện :

Trang Web Lều Xưa

http://www.oldcottage.net


  • Login