Cấu trúc vườn cảnh
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

Cấu trúc vườn cảnh PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Cấu trúc vườn cảnh. Cảnh trong nhà. Cảnh sân thượng. Cảnh sân sau. Cảnh hàng hiên. Cảnh sân trước. Cảnh đường vào nhà. Cảnh hồ bơi. Cảnh ao. Cảnh bồn phun nước. Cảnh núi. Cảnh đá. Cảnh suối. Vườn cảnh nhà thôn quê. Vườn cảnh chung cư. Vườn cảnh khách sạn. Vườn cảnh khu công cộng.

Download Presentation

Cấu trúc vườn cảnh

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cấu trúc vườn cảnh


Cảnh trong nhà


Cảnh sân thượng


Cảnh sân sau


Cảnh hàng hiên


Cảnh sân trước


Cảnh đường vào nhà


Cảnh hồ bơi


Cảnh ao


Cảnh bồn phun nước


Cảnh núi


Cảnh đá


Cảnh suối


Vườn cảnh nhà thôn quê


Vườn cảnh chung cư


Vườn cảnh khách sạn


Vườn cảnh khu công cộng


Vườn cảnh khu thương mại


Vườn cảnh khu giải trí


Vườn rau


Công viên


Vườn thú


Vườn bách thảo


Vườn trong nhà kính


Vườn kiểu Zen


Vườn kiểu La Mã


Vườn kiểu Knot


Vườn kiểu hiện đại


Vườn Rikugien – Nhật


Vườn Dự – Trung Quốc


Vườn Mughal - Ấn


Vườn Kirsrenbosch – Nam Phi


Vườn Boboli - Ý


Vườn Giverny - Pháp


Vườn Versailles - Pháp


Vườn Bucharest - Romania


Vườn Salzburg - Áo


Vườn Exbury - Anh


Vườn Cosmic Speculation - Scotland


Vườn Lincoln – Hoa Kỳ


Vườn Butchart - Canada


Thực hiện :

Trang Web Lều Xưa

http://www.oldcottage.net


  • Login