Icf och nationell it strategi f r v rd och omsorg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

ICF och Nationell IT-strategi för vård och omsorg PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ICF och Nationell IT-strategi för vård och omsorg. Örebro 2010-01-20 Pär Holgersson. Nationell IT-strategi för vård och omsorg. Nationell IT-strategi - tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Visionen

Download Presentation

ICF och Nationell IT-strategi för vård och omsorg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ICF och Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Örebro 2010-01-20

Pär Holgersson


Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Nationell IT-strategi- tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Visionen

- Medborgaren ska enkelt få tillgång till information om vård och hälsa och sin egna hälsosituation.

- Personalen inom vård och omsorg ska ha väl fungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerhet

- Ansvariga för vård och omsorg kan följa upp

patientsäkerhet, kvalitet och resursfördelning

2


Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Varje landsting/kommun har bland annat följande ansvar

Informationsstruktur

Använda den gemensamma strukturen i sina system.

Teknisk infrastruktur

Bland annat införa och använda katalogtjänsten (HSA)

och säkra anslutningen till system med behörighetskort.

Stödjande och samverkande IT-system

Säkerställa att man har tillförlitliga verksamhetssystem

som kan anslutas till de nationella tjänsterna.

3


Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Arbeten inom området Informationsstruktur

Snomed CT

(begreppsystem)

Begrepp och termer(SoS Termbank)

Klassifikationer och kodverk

ICD 10 – Sjukdomar, hälsoproblem

ICF – Funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

KVÅ –Klassifikation av vårdåtgärder

Etc…


Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Nationellt fackspråk för vård och omsorg – ger begrepp, termer och koder för att beskriva innehållet i vårdens och omsorgens dokumentation (SoS)

Nationell informationsstruktur –med utgångspunkt i processen ges den övergripande strukturen över vad som ska finnas i den ändamålsenliga dokumentationen inom vård och omsorg (SoS)

Tillämpad informationsstruktur – utifrån Nationell Informationsstruktur och valda standarder utarbetas tillämpningar med begrepp, informationsmodeller, terminologier, kodverk och klassifikationer.

Nu pratar man mycket om arketyper, fastställda mallar. (SKL)

Tillämpat fackspråk i vård och omsorg

- stödja kommuner, landsting och regioner i erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och samverkan kring det nationella fackspråket och testning av praktiska tillämpningar (SKL)


NI-projektet

Nationell Informationsstruktur

 • En grundförutsättning för ordning och reda på vård- och omsorgsinformationen


NPÖ – Nationell patientöversikt

7


Sammanhållen patientöversikt

-

-

-

-

+

+

+

+

Avancerad sök

Sök

Logga inIngen E-legitimation?

Anpassa sidan

Aa

Språk

Mina Nyheter

Mina medelanden

Välkommen Johan Johansson!

 • Din kommun erbjuder nu….

 • Din vårdcentral byter öppettider…

 • Ny interaktiv rehabiliterings- tjänst.

3 nya medelanden

Min kommun

.………………………………………………

Mina grunduppgifter

Mina Länkar & prenumerationer

Mina vård och omsorgskontakter

Mina samtycken

www.halsa.se

www.diabetes.se

Nytt nyhetsbrevfrån xxxx

Mitt schema

Hälsa.

……..……..

……..

Mina ärenden

Min hälso-, vård- och omsorgsdokumentation

Mina läkemedel och vaccinationer

Fråga Peter

………………….………………….

8


Uppföljning – Styrning - Planering

 • Kvalitetsindikatorer

 • Öppna jämförelser

 • Kvalitetsregister


Informationsstruktur ur ett kommunalt perspektiv

Förändringsarbete i Boxholm – införande av ICF

 • Arbetat med olika journaler per profession inom HSL

 • Blandat olika sökordsstrukturer, VIPS, Gerda , Arthur

 • Känslan av en ”rörig dokumentation” och dubbelarbete

 • Nytt datastöd för hela verksamheten på väg att införas

 • Kommunen har antagit den Nationella IT-stategin för vård och omsorg


Erfarenheter från användning av ICF

Ett urval av frågeställningar

 • Vad står ICF för och vilka områden täcks in?

 • Vad är nyttan med att införa ICF?

 • Hur underlättar vi för användaren vid ett införande?


Erfarenheter från användning av ICF

Vad står ICF för och vilka områden täcks in?

 • International Classification of Functioning, Disability

  and Health…..

 • …..vilket på svenska kan översättas till Klassifikation av

  funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

 • Täcker ett större område än VIPS, klarar ett multiproffesionellt team. Bygger på en struktur om 4 nivåer och olika qualifiers (bedömningsfaktorer)

 • HSL känns självklart, fungerar även SoL och LSS?

 • ICF hanterar inte åtgärder /ordinationer samt administrativa sökord – hur löser man det?

 • Vårt mål är att införa i ICF genom hela arbetsprocessen


Erfarenheter från användning av ICF

Nyttan med att införa ICF

 • Omtag av våra egna rutiner kring dokumentationen

 • EN struktur för gemensamma termer och begrepp innebär en bättre och mer kvalitétssäkrad dokumentation

 • Samma struktur för alla professioner, i Boxholms fall sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (vi har ingen dietist)

 • Mindre dubbelarbete / missförstånd

 • I linje med nationella IT-strategin, rekommenderas av Socialstyrelsen

 • Vi förbereder oss för att ”prata med andra system och vårdgivare”


Erfarenheter från användning av ICF

Hur underlättar vi för användarenvid ett införande?

Exempel på dokument för att jämföra VIPS och ICF


Erfarenheter från användning av ICF

Hur underlättar vi för användarenvid ett införande?

Exempel på hjälptext när man skall skriva under ett sökord


Erfarenheter från användning av ICF

Hur underlättar vi för användarenvid ett införande?

 • Gör enkla mallar för olika scenario, ex vis:- Hantering av tillfälliga symtom- Processen Utredning - Omvårdnads-/Rehabdiagnos - Mål - Träning/Behandling – Resultat/Uppföljning- Hur dokumenterar man efter ett läkarbesök eller kontakt med anhöriga/närstående

 • Ge användarna tillräcklig utbildning

 • Ha regelbundna träffar med en referensgrupp eller liknande för att fånga upp användarnas synpunkter och önskemål


Erfarenheter från användning av ICF

Reflektioner

 • Efter 2 år med ICF tycker vi att införandet av ICF i stort har gått bra

 • Vi har ändrat och lagt till i våra sökord ett par gånger

 • ICF känns naturligt och vi kommer inte alltid ihåg vad alla sökord heter i VIPS / Gerda / Arthur, man vänjer sig fort…

 • Vi har fortfarande frågeställningar och i vissa fall problem

 • Vi jobbar vidare med rutiner, rutiner och rutiner samt försöker jobba mer i nätverk kring denna fråga…

 • Vi vill gå vidare och använda ICF inom fler lagrum

 • Känner att vi står väl rustade inför nästa steg enligt den Nationella IT-strategin


Erfarenheter från användning av ICF

Nästa steg

 • Riktlinjer på väg gällande ICF och biståndsbedömning

 • Mer detaljerad statistik – aggregera data, använda qualifiers

 • Nätverksarbete och ytterligare nationella riktlinjer

 • Glöm inte teknikfrågorna:

  - HSA-katalog (hälso och sjukvårdens adressregister)

  - Sjunet (vägarna för säker datakommunikation

  mellan våra huvudmän)

  - SITHS ( säker IT inom hälso och sjukvård)


Informationsstruktur ur ett kommunalt perspektiv

Frågor nu……

Frågor senare:

[email protected]


 • Login