Icf och nationell it strategi f r v rd och omsorg
Download
1 / 19

ICF och Nationell IT-strategi för vård och omsorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

ICF och Nationell IT-strategi för vård och omsorg. Örebro 2010-01-20 Pär Holgersson. Nationell IT-strategi för vård och omsorg. Nationell IT-strategi - tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Visionen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ICF och Nationell IT-strategi för vård och omsorg' - anka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Icf och nationell it strategi f r v rd och omsorg
ICF och Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Örebro 2010-01-20

Pär Holgersson


Nationell it strategi f r v rd och omsorg
Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Nationell IT-strategi- tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Visionen

- Medborgaren ska enkelt få tillgång till information om vård och hälsa och sin egna hälsosituation.

- Personalen inom vård och omsorg ska ha väl fungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerhet

- Ansvariga för vård och omsorg kan följa upp

patientsäkerhet, kvalitet och resursfördelning

2


Nationell it strategi f r v rd och omsorg1
Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Varje landsting/kommun har bland annat följande ansvar

Informationsstruktur

Använda den gemensamma strukturen i sina system.

Teknisk infrastruktur

Bland annat införa och använda katalogtjänsten (HSA)

och säkra anslutningen till system med behörighetskort.

Stödjande och samverkande IT-system

Säkerställa att man har tillförlitliga verksamhetssystem

som kan anslutas till de nationella tjänsterna.

3


Nationell it strategi f r v rd och omsorg2
Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Arbeten inom området Informationsstruktur

Snomed CT

(begreppsystem)

Begrepp och termer(SoS Termbank)

Klassifikationer och kodverk

ICD 10 – Sjukdomar, hälsoproblem

ICF – Funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

KVÅ –Klassifikation av vårdåtgärder

Etc…


Nationell it strategi f r v rd och omsorg3
Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Nationellt fackspråk för vård och omsorg – ger begrepp, termer och koder för att beskriva innehållet i vårdens och omsorgens dokumentation (SoS)

Nationell informationsstruktur –med utgångspunkt i processen ges den övergripande strukturen över vad som ska finnas i den ändamålsenliga dokumentationen inom vård och omsorg (SoS)

Tillämpad informationsstruktur – utifrån Nationell Informationsstruktur och valda standarder utarbetas tillämpningar med begrepp, informationsmodeller, terminologier, kodverk och klassifikationer.

Nu pratar man mycket om arketyper, fastställda mallar. (SKL)

Tillämpat fackspråk i vård och omsorg

- stödja kommuner, landsting och regioner i erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och samverkan kring det nationella fackspråket och testning av praktiska tillämpningar (SKL)


Ni projektet
NI-projektet

Nationell Informationsstruktur

 • En grundförutsättning för ordning och reda på vård- och omsorgsinformationenSammanh llen patient versikt
Sammanhållen patientöversikt

-

-

-

-

+

+

+

+

Avancerad sök

Sök

Logga inIngen E-legitimation?

Anpassa sidan

Aa

Språk

Mina Nyheter

Mina medelanden

Välkommen Johan Johansson!

 • Din kommun erbjuder nu….

 • Din vårdcentral byter öppettider…

 • Ny interaktiv rehabiliterings- tjänst.

3 nya medelanden

Min kommun

.………………………………………………

Mina grunduppgifter

Mina Länkar & prenumerationer

Mina vård och omsorgskontakter

Mina samtycken

www.halsa.se

www.diabetes.se

Nytt nyhetsbrevfrån xxxx

Mitt schema

Hälsa.

……..……..

……..

Mina ärenden

Min hälso-, vård- och omsorgsdokumentation

Mina läkemedel och vaccinationer

Fråga Peter

………………….………………….

8


Uppf ljning styrning planering
Uppföljning – Styrning - Planering

 • Kvalitetsindikatorer

 • Öppna jämförelser

 • Kvalitetsregister


Informationsstruktur ur ett kommunalt perspektiv
Informationsstruktur ur ett kommunalt perspektiv

Förändringsarbete i Boxholm – införande av ICF

 • Arbetat med olika journaler per profession inom HSL

 • Blandat olika sökordsstrukturer, VIPS, Gerda , Arthur

 • Känslan av en ”rörig dokumentation” och dubbelarbete

 • Nytt datastöd för hela verksamheten på väg att införas

 • Kommunen har antagit den Nationella IT-stategin för vård och omsorg


Erfarenheter fr n anv ndning av icf
Erfarenheter från användning av ICF

Ett urval av frågeställningar

 • Vad står ICF för och vilka områden täcks in?

 • Vad är nyttan med att införa ICF?

 • Hur underlättar vi för användaren vid ett införande?


Erfarenheter fr n anv ndning av icf1
Erfarenheter från användning av ICF

Vad står ICF för och vilka områden täcks in?

 • International Classification of Functioning, Disability

  and Health…..

 • …..vilket på svenska kan översättas till Klassifikation av

  funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

 • Täcker ett större område än VIPS, klarar ett multiproffesionellt team. Bygger på en struktur om 4 nivåer och olika qualifiers (bedömningsfaktorer)

 • HSL känns självklart, fungerar även SoL och LSS?

 • ICF hanterar inte åtgärder /ordinationer samt administrativa sökord – hur löser man det?

 • Vårt mål är att införa i ICF genom hela arbetsprocessen


Erfarenheter fr n anv ndning av icf2
Erfarenheter från användning av ICF

Nyttan med att införa ICF

 • Omtag av våra egna rutiner kring dokumentationen

 • EN struktur för gemensamma termer och begrepp innebär en bättre och mer kvalitétssäkrad dokumentation

 • Samma struktur för alla professioner, i Boxholms fall sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (vi har ingen dietist)

 • Mindre dubbelarbete / missförstånd

 • I linje med nationella IT-strategin, rekommenderas av Socialstyrelsen

 • Vi förbereder oss för att ”prata med andra system och vårdgivare”


Erfarenheter fr n anv ndning av icf3
Erfarenheter från användning av ICF

Hur underlättar vi för användarenvid ett införande?

Exempel på dokument för att jämföra VIPS och ICF


Erfarenheter fr n anv ndning av icf4
Erfarenheter från användning av ICF

Hur underlättar vi för användarenvid ett införande?

Exempel på hjälptext när man skall skriva under ett sökord


Erfarenheter fr n anv ndning av icf5
Erfarenheter från användning av ICF

Hur underlättar vi för användarenvid ett införande?

 • Gör enkla mallar för olika scenario, ex vis:- Hantering av tillfälliga symtom- Processen Utredning - Omvårdnads-/Rehabdiagnos - Mål - Träning/Behandling – Resultat/Uppföljning- Hur dokumenterar man efter ett läkarbesök eller kontakt med anhöriga/närstående

 • Ge användarna tillräcklig utbildning

 • Ha regelbundna träffar med en referensgrupp eller liknande för att fånga upp användarnas synpunkter och önskemål


Erfarenheter fr n anv ndning av icf6
Erfarenheter från användning av ICF

Reflektioner

 • Efter 2 år med ICF tycker vi att införandet av ICF i stort har gått bra

 • Vi har ändrat och lagt till i våra sökord ett par gånger

 • ICF känns naturligt och vi kommer inte alltid ihåg vad alla sökord heter i VIPS / Gerda / Arthur, man vänjer sig fort…

 • Vi har fortfarande frågeställningar och i vissa fall problem

 • Vi jobbar vidare med rutiner, rutiner och rutiner samt försöker jobba mer i nätverk kring denna fråga…

 • Vi vill gå vidare och använda ICF inom fler lagrum

 • Känner att vi står väl rustade inför nästa steg enligt den Nationella IT-strategin


Erfarenheter fr n anv ndning av icf7
Erfarenheter från användning av ICF

Nästa steg

 • Riktlinjer på väg gällande ICF och biståndsbedömning

 • Mer detaljerad statistik – aggregera data, använda qualifiers

 • Nätverksarbete och ytterligare nationella riktlinjer

 • Glöm inte teknikfrågorna:

  - HSA-katalog (hälso och sjukvårdens adressregister)

  - Sjunet (vägarna för säker datakommunikation

  mellan våra huvudmän)

  - SITHS ( säker IT inom hälso och sjukvård)


Informationsstruktur ur ett kommunalt perspektiv1
Informationsstruktur ur ett kommunalt perspektiv

Frågor nu……

Frågor senare:

[email protected]


ad