3f vidensdag om ultrafine partikler fra k ret jer og fly i k benhavns lufthavn 8 sept 2011
Download
1 / 13

3F vidensdag om ultrafine partikler fra køretøjer og fly i Københavns Lufthavn 8. sept. 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

3F vidensdag om ultrafine partikler fra køretøjer og fly i Københavns Lufthavn 8. sept. 2011. Dagsorden Arbejdsmiljøreglerne ved luftforurening med partikler Arbejdstilsynets tilsynsstrategi – specielt for Københavns lufthavn. Arbejdsmiljøreglerne – bkg. om arbejdets udførelse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 3F vidensdag om ultrafine partikler fra køretøjer og fly i Københavns Lufthavn 8. sept. 2011' - anka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dagsorden Københavns Lufthavn

 • Arbejdsmiljøreglerne ved luftforurening med partikler

 • Arbejdstilsynets tilsynsstrategi – specielt for Københavns lufthavn


Arbejdsmilj reglerne bkg om arbejdets udf relse
Arbejdsmiljøreglerne – bkg. om arbejdets udførelse Københavns Lufthavn

Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (§4)

Det skal fx iagttages, at der ikke anvendes løsninger eller metoder der kan være farlige eller forringe sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse (§4)

Arbejdsgiveren skal sørge for at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) af sikkerhed og sundhedsforhold på arbejdspladsen, og AMO skal inddrages (§6)


Arbejdsmilj reglerne bkg om arbejdets udf relse apv
Arbejdsmiljøreglerne – bkg. om arbejdets udførelse - APV Københavns Lufthavn

APV-forebyggelsesprincipperne (Bilag 1), fx

Forhindring af risici, evaluering af risici som ikke kan forhindres og bekæmpelse af risici ved kilden

Hensyntagen til den tekniske udvikling

Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse i stedet for individuel beskyttelse

Hensigtsmæssig instruktion

Osv.


Arbejdsmilj reglerne bkg om arbejdets udf relse1
Arbejdsmiljøreglerne – bkg. om arbejdets udførelse Københavns Lufthavn

Unødig påvirkning

 • Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås

 • Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes (§16)

 • Udstødningsgasser fra dieselkøretøjer anses for at være kræftfremkaldende (IARC)


Arbejdsmilj reglerne praksis arbejde med stoffer og materialer
Arbejdsmiljøreglerne - praksis - arbejde med stoffer og materialer

Stoffer og materialer kan være faste, flydende eller luftformige. De kan indgå i en fremstillingsproces, i en proces som et hjælpemiddel eller opstå som et biprodukt ved en proces, fx som farlige dampe, partikler mv.

De foranstaltninger, der etableres for at undgå eller nedbringe en udsættelse for et stof eller materiale, anses normalt for at være teknisk rimelige, når foranstaltningerne svarer til god praksis i branchen eller god praksis ved tilsvarende processer i andre brancher, men

set i lyset af problemets karakter bør den tekniske udvikling her følges nøje


Bkg om gr nsev rdier
Bkg om grænseværdier materialer

Grænseværdier

 • Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer herunder fremstilling, anvendelse og håndtering, samt enhver udsættelse for stoffer og materialer

 • Bekendtgørelsens liste over stoffer og materialer omfatter dog ikke direkte GV for diesel udstødning og udstødning fra flybrændstof


Opsummering om arbejdsmilj reglerne
Opsummering om arbejdsmiljøreglerne materialer

De almindelige regler dækker området, fx

Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås

Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes (§16),

og reglerne dækker tilsynsstrategien


Arbejdstilsynets tilsynsstrategi materialer

Området er komplekst!

Mange aktører/interessenter og mange myndigheder

Nyt område – viden stadig i opbyggende fase


Arbejdstilsynets tilsynsstrategi materialer

Samarbejde med miljømyndighederne

Løbende kontrol i forhold til nedbringelse af unødig påvirkning af udsættelse af sundhedsskadelig dieseludstødning

Afgivelse af flere strakspåbud til fem forskellige virksomheder på forpladsen


Arbejdstilsynets tilsynsstrategi materialer

Krav om handlingsplan fra Københavns Lufthavn vedr. konkrete initiativer til forbedring af luftkvaliteten

½ årlige statusmøder med Københavns Lufthavn

Arbejdstilsynet vil følge op på de konkrete initiativer


Arbejdstilsynets tilsynsstrategi materialer

 • Anerkendelse af samarbejdsfora mellem virksomheder i Københavns lufthavn

 • Anerkendelse af fokus på ”grønt grej” samt løbende større andel af ”grønt grej”

 • Opfordring til at fastholde de stationære målinger på forpladsen


Arbejdstilsynets tilsynsstrategi materialer

 • Fastholdelse af fokus på nedbringelse af både dieselos og ultrafine partikler

  Til gavn for de ansattes sundhed!


ad