Sesjon a erfaringer fra strategi og forankringsarbeidet
Download
1 / 36

Sesjon A Erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Sesjon A Erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet. Hvordan fikk vi til strategi- og forankringsarbeidet i Rollag ?. OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG. Kjetil Heitmann, prosjektleder Rollag kommune. Kort intro Rollag kommune. Midt i Numedal, vest i Buskerud fylke

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sesjon A Erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet' - anja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sesjon a erfaringer fra strategi og forankringsarbeidet

Sesjon AErfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet


Hvordan fikk vi til strategi og forankringsarbeidet i rollag

Hvordan fikk vi til strategi- og forankringsarbeidet i Rollag?

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

Kjetil Heitmann,

prosjektleder Rollag kommune


Kort intro Rollag kommune Rollag

 • Midt i Numedal, vest i Buskerud fylke

 • Tap av arbeidsplasser (industri, landbruk)

 • Påfølgende nedgang i folketallet

 • 1355 innbyggere, 10 % nedgang på 10 år

 • Boligmangel; ikke-fungerende boligmarked

 • Pendleavstand til Kongsberg-industrien

 • Hyttenæringer viktig (Vegglifjell)

 • Fikk omstillingsstatus i juni 2011, tom. 2014 i første omgang

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG


Strategi og forankringsfasen, hovedoppgaver Rollag

Finne ut hva omstillingsarbeid går ut på

Informere, mobilisere, forankre

Strategisk utviklingsanalyse

Omstillingsplan og handlingsprogram

Organisere

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG


Milepæler strategi og forankringsfasen Rollag

 • Juni 2010: Søknad om omstillingsstatus sendt Bfk.

 • Juni 2011: Bfk tildelte Rollag omstillingsstatus

 • Juni 2011: Engasjert prosjektleder 50 % i 6 mnd

 • Juli 2011: Anbudsforespørsel strat. utv.analyse

 • Sept 2011: Sak KS: midl. organisering, oppnevnt interimsstyre

 • Des 2011: Strategisk utviklingsanalyse ferdig

 • Des 2011: Oppstart omstillingsprogram

 • 15. mars 2012: Omstillingsprogram vedtatt i KS, omstillingsstyret oppnevnt

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG


Finne ut hva omstillingsarbeid går ut på Rollag

Juni 2011: Engasjere prosjektleder i 50 % for 6 mnd, forberede strategi og forankringsfasen

Oppstartmøte med Bfk, IN og Dist.senter

Regional omstilling, Innovasjon Norge: Veiledningshefte, internettsider

Oppstartseminar for omstillingsstyret

Omstillingskonferanse

Informasjon til kommunestyre som eier

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG


Informere, mobilisere, forankre Rollag

Pressemelding, aktiv bruk av media

Kommunens nettside, kommuneavis

Åpent folkemøte

Frokostmøter for næringslivet

Aktiv deltakelse i strategisk utviklingsanalyse (intervjuer, spørreundersøkelse næringsliv, innflyttere, ungdom)

Info politiske utvalg

Medvirkning i utarbeidelse av omstillingsprogram

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG


Strategisk utviklingsanalyse - prosess Rollag

15. juli: Utsending konkurranse til fire tilbydere

1. sept: Frist innsending av tilbud. Anbudsåpning

9. sept: Forhandlingsmøter med alle tilbydere

15. sept: Innsending rev. tilbud etter forhandl.

19. sept: IFO kåret til vinner av konkurransen

30. sept: Underskrevet prosjektplan + kontrakt

13. okt: Søknad IN 50 % tilskudd til kostnad

10. des: Endelig strategisk utviklingsanalyse

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG


Utvikling av styringsdokumenter Rollag(omstillingsprogram)

Oppdrag under kr 100.000, direkte innkjøp

14. des 2011: Tilbud fra Maximite AS v/Anne-Britt Ruderaas

20. des. 2011: Kontrakt for arbeidet

16. jan 2012: Arbeidsmøte omstillingsstyret

20. jan 2012: Søknad IN 50 % tilskudd

20. feb 2012: Arbeidssamling med 20 personer

15. mars 2012: Omstillingsplan og organisasjons-modell godkjent av KS. Omstillingsstyre oppnevnt

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG


Oppsummering - erfaringer Rollag

Kommunen var godt motivert og forberedt (FFF)

Rask oppstart; prosjektleder raskt på plass, oppnevning av interimsstyre

Stolte på anbefalinger fra IN og erfaringer fra andre omstillingsområder

PLP som verktøy, god planlegging for en optimal gjennomføring av strategi og forankringsfasen

Ryddige innkjøpsrutiner

Enighet om rammer for oms-arbeidet, selv om det var valg med politisk omveltning høsten 2011

Bygde på nylig avsluttet kommuneplanarbeid

Fikk til bra prosess med involvering og forankring

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG


Www flakstad utvikling no

www.flakstad-utvikling.no Rollag

Forankring av omstillingsarbeidet som mental prosess


Agenda
Agenda Rollag

 • Presentasjon av meg selv

 • Strategien vi jobber etter

 • Hva er forankring

 • Situasjonsanalyse i Flakstad

 • Avslutning


Rolf g zimmermann 45
Rolf G Zimmermann (45) Rollag

 • Utdanning:

  • Journalist

  • Fiskeriøkonom

  • Siviløkonom

 • Erfaring:

  • CFO i NordlyHolding AS

  • Regionsjef for AKVA group ASA i Asia

  • Journalist i DN, Intrafish, Avisa Nordland, etc.

 • Hvem er jeg?

  • Pappaen til Philippe (2)

  • Problemløser


Strategien

Strategien Rollag

Fem pilarer – hvor kommunen har ansvaret for en


Hvor er handlingsplanen forankret
Hvor er handlingsplanen forankret? Rollag

 • Folkevalgte

 • Kommuneadministrasjon

 • Kommunens befolkning

 • Kommunens næringsliv

 • Etc.


Alternativ forankring
Alternativ forankring Rollag

 • Tankesett og selvbilde

 • Virkelighetsforståelse

 • Fremtidssyn

 • Historisk oppfatning av hva kommunen er

 • Ressursbruk i kommunen

 • Opplevelse av hva omstilling er


Hva er egentlig omstilling

Hva er egentlig omstilling? Rollag

Skal man jobbe for å motvirke eller reversere endring?

Skal man jobbe for å skape endring?

: Svaret vil reflekteres i den strategien man til slutt utformer.


Strategien1

Strategien Rollag

Fem pilarer – hvor Flakstad Utvikling har ansvaret for 4


Takk for meg

Takk for meg Rollag

Rolf G Zimmermann

[email protected]

Flakstad-utvikling.no


Omstilling i en industriklynge i verdensklasse Rollag– erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet i Vestre Toten kommune

Emma Østerbø

SINTEF Raufoss Manufacturing


NCE Raufoss – Lette Materialer og Automatisert Produksjon Rollag

Kunnskapsbasert industriklynge med felles FoU-selskap


Raufossindustrien er svært Rollagavhengig av global konjunktur


Verdensklasse vs omstilling
Verdensklasse vs. omstilling Rollag

Vestre Toten kommune

13.000 innbyggere

Godt integrert bo- og arbeidsmarked i regionen

Sterkt men sårbart næringsliv

17 % nedgang i arbeidsplasser høsten 2008

Dvs. 550 arbeidsplasser

 • NCE siden 2006

 • 2-1/2-1/2-0

 • Sterkest i Norge på produktivitetsvekst, >35% de siste 6 år på klyngenivå

 • Omsetningsvekst per ansatt fra 1,6 til 2,2 mill

 • Ca. 90 % eksport


Kommunens erfaringer i krisetider
Kommunens erfaringer i krisetider Rollag

I forrige finanskrise (i begynnelsen av 1990-tallet) flyttet «en hel generasjon» fra Vestre Toten


Nytt h p
Nytt håp Rollag

 • Ingen store konkurser til tross for finanskrise

 • Vestre Toten kommune søkte om omstillingsstatus høsten 2009

 • Kommunen fikk status som omstillingskommune i september 2010 (!)


Kompetansemilj og samarbeid
Kompetansemiljø og samarbeid Rollag

 • Kommunen fikk et verktøy for å bidra til bedriftenes utvikling, kommunen ble en utviklingspartner

 • SINTEF Raufoss Manufacturing, en naturlig motor i industrimiljøet, 0 erfaring med offentlige omstillingsprogrammer


Analysefasen
Analysefasen Rollag

 • Næringsstrukturanalyse

 • Intervju med bedrifter og bedriftsnettverk

 • Kartla prosjekter bedrifter

  hadde «i skuffen»

  Omstilling i Vestre Toten

  kommune måtte handle mye

  om næringslivsutvikling

  – det var alle enig i


Nye arenaer Rollag


Mål Rollag

 • Styrke og utvikle arbeidsplasser i Vestre Toten kommune

 • Tillegg i 2013: … og å skape en varig plattform for næringsutvikling i regionen.

 • Innsatsområder fra og med 2013:

  • Nyskaping i næringslivet, og

  • Attraktivitet for næringslivet


Erfaringer
Erfaringer Rollag

 • Programfasene og strukturen har kommet på plass etter hvert, i begynnelsen skjedde ting «etter eget hode»

 • Innovasjon Norge må

  på banen tidlig for å

  veilede omstillings-

  gruppen i PLP

 • Fylkeskommunen må

  også ha kompetanse

  til å utføre sin rolle


Customization
Customization Rollag

 • I nettverkene, NCE Raufoss og TotAl-Gruppen, med node i Raufoss omsettes det for nært opptil 7,5 milliarder kroner

 • Fordeles dette på de mest framtredende bedriftene, totalt 56 stk, blir dette en gjennomsnittlig omsetning pr bedrift på 131 MNOK

 • Fellestrekk ved mange av disse bedriftene er vareproduksjon, nasjonalt og globalt fokus, kompetansearbeidsplasser og egen markeds- og produktutvikling

 • For å gjøre en forskjell for denne type bedrifter ser vi at støttebeløpene må opp på et visst nivå

 • Vi ser at det florerer av gode ideer og mulighet for spinn-off fra eksisterende struktur, men at det kreves solide bidrag for å utløse potensialet.

 • Omstillingskommuner ser ulike ut – virkemidlene må tilpasses hver enkelt


ad