Matematika na moodle u
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Matematika na Moodle-u PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Matematika na Moodle-u. Sonja Šumonja ETŠ “Nikola Tesla” Niš Beograd, MMXIV. Nešto o Moodle-u. Moodle je LMS ( Learning Management System) platforma za učenje , koju edukatori mogu koristiti za stvaranje efikasnih sajtova za podučavanje na daljinu .

Download Presentation

Matematika na Moodle-u

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Matematikana Moodle-u

Sonja Šumonja

ETŠ “Nikola Tesla” Niš

Beograd, MMXIV


Nešto o Moodle-u

 • Moodle je LMS (Learning Management System)platformazaučenje, kojuedukatorimogukoristitizastvaranjeefikasnihsajtovazapodučavanjenadaljinu.

 • Besplatna je, a to činibitandeopopularnostikodnas!

 • Open source


Moodle u niškojTesli…

 • www.etstesla.ni.ac.rsadresaškolskogsajta

 • Do skoroimalismo Moodle verziju 1.9.

 • Sa novim, jačimserverom, “podigli” smoverziju Moodle 2.5, sanovim, boljeprilagođenimperformansama!

 • Nastavnicisuedukovaniilina PIL-ovimkursevima (15 %) ilinainternimkursevima u samojŠkoli!


Na Školskomsajtu…


Kursevina Moodle

Dozvoljenpristupgostima

sajednokratnomlozinkom

koja se dobija od predavača

Otvorenzagoste


Mojkursza II razred IKT

Učesnicinakursu

Prijavljivanjenasistem

Prikazpotemama


Neke od trenutnihtema

Zadacizavežbanje

za II pismenizadatak


Pregledučesnikakursa


Pregledaktivnostiučesnika

Datum

IP adresa

Pregled …


Domaćizadaci

Sistem se automatskizatvara


Novogodišnjidomaćizadatak


Uplouddomaćihzadataka


Domaćizadat u GeoGebri


Ocenezadomaćizadatak

Komentar i objašnjenje

zadatuocenu


Moodle Quize


Pregledtesta


Ocenenatestusapregledom


Analizazadataka


Lekcijana Moodle


Odeljenjeimasvojtermin u rasporedučasovaŠkole


NajpresamformiralaBazupitanja


Moodle birarazličitezadatkeizBaze


Atmosferanatestu...


Izborjezikakorisnikaponekadpravi problem…


Moodle Moot u Nišu


Na kraju...

 • Moodle koristim u svakodnevnojnastavi.

 • E-larningilisistemzaučenjenadaljinuodgovaraučenicimanovegeneracije.

 • Učenicivećsamizahtevaju da imajumaterijalekojisuimuvekdostupni.

 • Testiranjima i zadavanjemdomaćihzadatakaučenici se prilagodjavajunajnovijimtendencijama u obrazovanju.


Усвојене су Смернице за унапређивање улоге ИКТ у образовању..и штаонда?

ПРЕПОРУКА 6.1.1:Створити услове да употреба технологије постане саставни део наставне праксе у свим предметима. Предвидети употребу ИКТ школским курикулумом, а у делу о начину реализације програма посебно нагласити потребу примене технологије у оквиру појединачних предмета у основним и средњим школама.


Pitanja?Sugestije? Razmenaiskustava?


 • Login