Matematika na Moodle-u - PowerPoint PPT Presentation

Matematika na moodle u
Download
1 / 30

 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Matematika na Moodle-u. Sonja Šumonja ETŠ “Nikola Tesla” Niš Beograd, MMXIV. Nešto o Moodle-u. Moodle je LMS ( Learning Management System) platforma za učenje , koju edukatori mogu koristiti za stvaranje efikasnih sajtova za podučavanje na daljinu .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Matematika na Moodle-u

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Matematika na moodle u

Matematikana Moodle-u

Sonja Šumonja

ETŠ “Nikola Tesla” Niš

Beograd, MMXIV


Ne to o moodle u

Nešto o Moodle-u

 • Moodle je LMS (Learning Management System)platformazaučenje, kojuedukatorimogukoristitizastvaranjeefikasnihsajtovazapodučavanjenadaljinu.

 • Besplatna je, a to činibitandeopopularnostikodnas!

 • Open source


Moodle u ni koj tesli

Moodle u niškojTesli…

 • www.etstesla.ni.ac.rsadresaškolskogsajta

 • Do skoroimalismo Moodle verziju 1.9.

 • Sa novim, jačimserverom, “podigli” smoverziju Moodle 2.5, sanovim, boljeprilagođenimperformansama!

 • Nastavnicisuedukovaniilina PIL-ovimkursevima (15 %) ilinainternimkursevima u samojŠkoli!


Na kolskom sajtu

Na Školskomsajtu…


Kursevi na moodle

Kursevina Moodle

Dozvoljenpristupgostima

sajednokratnomlozinkom

koja se dobija od predavača

Otvorenzagoste


Moj kurs za ii razred ikt

Mojkursza II razred IKT

Učesnicinakursu

Prijavljivanjenasistem

Prikazpotemama


Neke od trenutnih tema

Neke od trenutnihtema

Zadacizavežbanje

za II pismenizadatak


Pregled u esnika kursa

Pregledučesnikakursa


Pregled aktivnosti u esnika

Pregledaktivnostiučesnika

Datum

IP adresa

Pregled …


Doma i zadaci

Domaćizadaci

Sistem se automatskizatvara


Novogodi nji doma i zadatak

Novogodišnjidomaćizadatak


Uploud doma ih zadataka

Uplouddomaćihzadataka


Doma i zadat u geogebri

Domaćizadat u GeoGebri


Ocene za doma i zadatak

Ocenezadomaćizadatak

Komentar i objašnjenje

zadatuocenu


Moodle quize

Moodle Quize


Pregled testa

Pregledtesta


Ocene na testu sa pregledom

Ocenenatestusapregledom


Analiza zadataka

Analizazadataka


Lekcija na moodle

Lekcijana Moodle


Odeljenje ima svoj termin u rasporedu asova kole

Odeljenjeimasvojtermin u rasporedučasovaŠkole


Najpre sam formirala bazu pitanja

NajpresamformiralaBazupitanja


Moodle bira razli ite zadatke iz baze

Moodle birarazličitezadatkeizBaze


Atmosfera na testu

Atmosferanatestu...


Izbor jezika korisnika ponekad pravi problem

Izborjezikakorisnikaponekadpravi problem…


Moodle moot u ni u

Moodle Moot u Nišu


Na kraju

Na kraju...

 • Moodle koristim u svakodnevnojnastavi.

 • E-larningilisistemzaučenjenadaljinuodgovaraučenicimanovegeneracije.

 • Učenicivećsamizahtevaju da imajumaterijalekojisuimuvekdostupni.

 • Testiranjima i zadavanjemdomaćihzadatakaučenici se prilagodjavajunajnovijimtendencijama u obrazovanju.


Matematika na moodle u

Усвојене су Смернице за унапређивање улоге ИКТ у образовању..и штаонда?

ПРЕПОРУКА 6.1.1:Створити услове да употреба технологије постане саставни део наставне праксе у свим предметима. Предвидети употребу ИКТ школским курикулумом, а у делу о начину реализације програма посебно нагласити потребу примене технологије у оквиру појединачних предмета у основним и средњим школама.


Pitanja sugestije razmena iskustava

Pitanja?Sugestije? Razmenaiskustava?


 • Login