hodnocen webov ch str nek m prahy 2009
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hodnocen í webových stránek MČ Prahy 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Hodnocen í webových stránek MČ Prahy 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Hodnocen í webových stránek MČ Prahy 2009. František Balogh, PMP. Strategie cesta k e-Praze. Informační strategie Cesta k e-Praze Rozvíjet kvalitu a rozšířit množství informačních on-line služeb pro občany Prahy, pro veřejné i privátní subjekty a také pro návštěvníky Prahy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hodnocen í webových stránek MČ Prahy 2009' - anitra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategie cesta k e praze
Strategie cesta k e-Praze
 • Informační strategie Cesta k e-Praze
  • Rozvíjet kvalitu a rozšířit množství informačních on-line služeb pro občany Prahy, pro veřejné i privátní subjekty a také pro návštěvníky Prahy.
  • Pro všechny, kteří zvolí elektronickou formu komunikace eliminovat na nejnižší možnou míru povinnost předkládat dokumenty v listinné podobě.
  • Umožnit občanům elektronický přístup k výpisům, které občané potřebují pro vyřizování agend, jež vedou úřady a organizace městské správy.
  • Umožnit občanům elektronický přístup k informacím o stavu a výsledku podání.
 • Programové prohlášení Rady hl. m. Prahy
  • Hlavní město Praha zajistí poskytování on-line veřejných a informačních služeb prostřednictvím Portálu a Pražského informačního centra. Podpoří vytváření celoměstsky významných datových celků, jako jsou informace o území, rozvoji města, investiční politice, stavu životního prostředí, cenových mapách atd.
slide3
Ing. Václav Krausředitel odboru informatikyMHMP 2007–2010

Máme příležitost aplikovat e-Government jako cestu k dosažení vyšší výkonnosti a efektivnosti v rámci městské i regionální samosprávy.

po adavky na metodiku hodnocen
Požadavky na Metodiku hodnocení
 • Vysoký stupeň objektivity a replikovatelnosti
 • Musí umožňovat kvantitativní hodnocení
 • Musí umožňovat zhodnotit dosažený pokrok
 • Měla by umožnit mezinárodní srovnání
 • Digital Governance in Municipalities Worldwide
  • Od roku 2003, následně 2005, 2007, 2009
  • Spolupráce e-Governance Institute, Rutgers University, Newark a Global e-Policy e-Government Institute, Sungkyunkwan University, Seoul
  • S podporou UN Division for Public Administration and Development Management a American Society for Public Administration
  • První globálně aplikovaná metodika s komprehensivní sadou hodnotících kritérií
hodnocen m stsk ch st
Hodnocení městských částí
 • 98 otázek (219 bodů) v 5 okruzích
  • zabezpečení, obsah, přístupnost, služby, participace
 • 43 ukazatelů indexu dichotomních (ano/ ne)
 • Zbývající ukazatele - jedna ze čtyř možností (0, 1, 2, 3)
 • Všechny stránky byly hodnoceny v české jazykové verzi
 • Každá stránka byla v zájmu spolehlivosti ohodnocena dvěma hodnotiteli
  • V případě výrazného rozdílu v hodnoceních (více než 10 %) byla internetová stránka ohodnocena potřetí a rozdíly byly narovnány
organiza n zabezpe en
Organizační zabezpečení
 • E-governance Institute - Rutgers University at Newark
  • Marc Holzer - vedoucí výzkumu
  • Tony Carrizales, James Melitski, Aroon Manoharan
 • Public Technology Institute (PTI)
  • Alan Shark - výkonný ředitel
 • Magistrát hlavního města Prahy
  • Václav Kraus - ředitel odboru informatiky
  • František Balogh – vedoucí projektu
  • Alan Ruud, František Knotek, Tomáš Jirsa, Roman Pazderník
zabezpe en zp sob hodnocen
Zabezpečení – způsob hodnocení
 • Zveřejnění provozních podmínek informačního serveru (Ustanovení o ochraně soukromí a osobních údajů nebo Pravidla zajištění bezpečnosti)
 • Pravidla pro nakládání s osobními údaji
 • Šifrování dat a zabezpečení serveru
 • Kontaktní údaje a e-mailová adresa pro dotazy
 • Přístup pro registrované uživatele
 • Využití elektronického podpisu
obsah zp sob hodnocen
ObsaH – způsob hodnocení
 • Kontaktní informace a důležité odkazy
 • Zápisy z veřejných zasedání, zprávy a publikace
 • Zákony a vyhlášky, rozpočet
 • Mapové aplikace
 • Kalendář událostí
 • Dokumenty ke stažení, audio a videozáznamy
 • Obsah pro tělesně postižené návštěvníky
 • Cizojazyčné verze
p stupnost zp sob hodnocen
PřístupnosT – způsob hodnocení
 • Přehlednost hlavní stránky
 • Segmentace návštěvníků
 • Přehlednost a konzistentnost navigace
 • Délka stránek
 • Dostupnost alternativních forem rozsáhlých textů
 • Přehlednost a konzistentnost písma a barev
 • Dostupnost elektronických formulářů
 • Dostupnost a kvalita vyhledávacího nástroje
slu by zp sob hodnocen
SlužbY – způsob hodnocení
 • Žádosti o povolení, možnostsledování stavu podání
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Informace oveřejných zakázkách
 • Možnost zaplatit nebo se registrovat on-line
 • Možnost vyhledávat databázích
 • Podávání stížností, nahlášení porušení zákona
 • Uživatelské přizpůsobení domácí stránky
 • Často kladené otázky
participace zp sob hodnocen
Participace – způsob hodnocení
 • Zasílání připomínek a komentářů
 • Možnost přihlásit se k odběru zpravodaje nebo aktualit
 • On-line fórum nebo chat o věcech veřejných
 • Diskusní fórum o politických tématech
 • Ankety či hlasování o specifických tématech
 • Účast na rozhodování (e-referendum, e-petice)
 • Synchronní videa z veřejných událostí
 • Průzkumy spokojenosti a hodnocení veřejné správy
celkov v sledky hodnocen
Celkové Výsledky Hodnocení
 • Nejlepšív kategorii SLUŽBY
 • Nejlepší v kategorii OBSAH
 • 2. místo v kategorii PARTICIPACE
p padov studie nejlep praxe
Případové studie nejlepší praxe
 • Identifikovat a popsat příklady nejlepší praxe
 • Inspirovat k dalšímu zkvalitňování elektronické správy
 • Ukázat příležitosti k dosažení vyššíúčinnosti nebo úspor
 • Identifikovat příznivé okolnosti a klíčové faktory úspěchu
 • Popsat překážky, se kterými se pracovníci městských částíPrahy při zavádění elektronické správy setkávali.
p padov studie struktura
Případové studie - Struktura
 • Úvod - identifikace důležitých zainteresovaných subjektů, popis formálních i neformálních rozhodovacích mechanizmů
 • Pozadí - identifikace klíčových faktorů a historických precedentů, hlavních problémů a příležitostí, analýza prostředí
 • Popis případu - role řídících struktur organizace, metody a postupy realizace projektů, identifikace podpůrných mechanizmů, identifikace strategických iniciativ
 • Analýza - popis možných způsobů řešení, analýza silný a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, vize a doporučení dalšího rozvoje e-Governmentu v příštích 3-5 letech
p padov studie
Případové studie
 • Vybráno pět nejlepších městských částí:
  • Zabezpečení – PRAHA 5
  • Obsah – PRAHA 1
  • Přístupnost – PRAHA 16
  • Služby – PRAHA 14
  • Participace – PRAHA 6
kl ov faktory sp chu
Klíčové faktory úspěchu
 • Osobní
  • Uživatelská přívětivost prezentací a aplikací
  • Získání a udržení kvalitních motivovaných zaměstnanců
 • Organizační
  • Dostatek finančních zdrojů a času, podpora vedení
  • Efektivní komunikace a profesionální projektové řízení
 • Strategické
  • Zapojení a zájem veřejnosti, politická podpora
  • Jasná kritéria úspěchu a jejich vyhodnocování
  • Kvalitní infrastruktura a technická podpora
p ek ky sp chu
Překážky úspěchu
 • Osobní
  • Nedostatek lidských či jiných zdrojů
  • Nedostatečné školení a kvalifikace
 • Organizační
  • Nedostatečná podpora vedení nebo špatná vnitřní komunikace
  • Podcenění plánování či přílišné ambice projektu
 • Strategické
  • Nedostatečná podpora volených zástupců
  • Nedostatečná infrastruktura
budoucnost
Budoucnost
 • Spontánní změna
  • Re-evaluace pravidelně po 1 - 2 roce
  • Spontánní iniciativaměstských částí
 • Podporovaná změna
  • Workshopy, předávání zkušeností nejlepších městských částí
  • Konzultace s experty veřejné, akademické i podnikové sféry
 • Řízená změna
  • Řídící orgán a průběžné vyhodnocování pokroku
  • Podpora změn formou dotací a investic do vybraných projektů
ad