Doktorandreglerna regler f r studier p forskarniv vid g teborgs universitet december 2008
Download
1 / 31

DOKTORANDREGLERNA Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet December 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DOKTORANDREGLERNA Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet December 2008. Göteborgs universitet Kristina Ullgren December 2008. 2. 13.00 – 13.10 Inledning 13.10 – 13.20Vad är bakgrunden till Doktorandreglerna? Prorektor Lennart Weibull

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

DOKTORANDREGLERNA Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet December 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DOKTORANDREGLERNARegler för studier på forskarnivåvid Göteborgs universitetDecember 2008

Göteborgs universitet

Kristina Ullgren

December 2008


2

13.00 – 13.10Inledning

13.10 – 13.20Vad är bakgrunden till Doktorandreglerna?

Prorektor Lennart Weibull

13.20 – 14.10Vad innehåller Doktorandreglerna?

Universitetsjurist Kristina Ullgren

14.10 – 14.30Hur kan reglerna tillämpas?

Vicedekan Börje Haraldsson

14.30 – 15.00Vad betyder Doktorandreglerna för doktoranderna?Ordförande för GUDK/HDR

Karin Friberg Heppin

15.00 - Frågor

Göteborgs universitet

Kristina Ullgren

December 2008


3

Vad är bakgrunden till Doktorandreglerna?

Prorektor Lennart Weibull

Göteborgs universitet

Kristina Ullgren

December 2008


4

Fakultetsnämnderna

Studentinflytande

Förlängnings

nyckeln

Regelsamlingen

Doktorandreglerna

Studieregelskommittén

 • Vaka över

 • Föreslå ny regler

 • Revidera

 • Informera

Länk: www.rk.gu.se/juridik/studieregelskommittén

Ordförande, prorektor

Representant för lärarna

Studieadministration, forskarnivå

Studieadministration, grund/avancerad

Studenterna, grund/avancerad nivå

Studenterna/forskarnivå

Tjänsteman inom studentkårerna

Adjungerad/studentombudsman

samt

fördragande och sekreterare

Uttalar endast i principfrågan

Intention:

Utgöra hjälp till ”självhjälp”

Universitetets

JO


5

Vad innehåller Doktorandreglerna?

Universitetsjurist Kristina Ullgren

Göteborgs universitet

Kristina Ullgren

December 2008


6

Det allmänna regelverket

och

Doktorandreglerna

Förvaltningslag

Doktorandreglerna

Justitie

kanslern

Justitieombuds

mannen

Högskoleverkets

Rapporter/beslut

Högskole

förordning

Högskolans

överklagande

nämnd


Doktorandreglernaoch dess innehåll

7

Värdegrund

Verksamheten vid universitetet skall präglas av ömsesidig respekt och hänsyn mellan dem som verkar där, studenter, doktorander, lärare och andra.

Ingen skall särbehandlas på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller könstillhörighet.

Göteborgs universitet

Kristina Ullgren

December 2008


Doktorandreglernaoch dess innehåll

8

1.

Inledning

 • Gemensamma regler för all utbildning på forskarnivå

 • Baseras på gällande regelverk

 • Information till sökande/doktorander ansvarar fakultetsnämnderna – även engelska

 • Fakultetsnämnderna inrättar forskarämnen och ansvarar för allmän studieplan

 • Rätt att delegera till t.ex. institution

Göteborgs universitet

Kristina Ullgren

December 2008


Doktorandreglernaoch dess innehåll

9

2.

Grundläggande och särskild behörighet

samt allmän studieplan

Grundläggande behörighet (Antagningsordningen) och allmän studieplan och i förekommande fall anges den särskilda behörigheten

Göteborgs universitet

Kristina Ullgren

December 2008


Doktorandreglernaoch dess innehåll

10

3.

Ledigförklarande av utbildningsplats

på forskarnivå

Universitetets webbplats

Undantag för s.k. ”industridoktorand” och i samband med byte av lärosäte

Göteborgs universitet

Kristina Ullgren

December 2008


Doktorandreglernaoch dess innehåll

11

4.

Urval vid antagning till utbildning

på forskarnivå

Urval baseras på grundläggande behörighet/särskild behörighet som fastställts i den allmänna studieplanen

samt

bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7:35)

Göteborgs universitet

Kristina Ullgren

December 2008


Doktorandreglernaoch dess innehåll

12

5. – del 1

Antagning till utbildning på forskarnivå

 • Beslut om antagning sker i den ordning som fakultetsnämnden har bestämt, och

 • beslutet skall vara skriftligt och omfatta ….(5.2)

 • Doktoranden skall tas väl om hand/information och faciliteter

 • Byte av forskarämne/ny antagning

 • Endast den som är antagen/bedriva utbildning - skuggdoktorander


Doktorandreglernaoch dess innehåll

13

5. – del 2

Antagning till utbildning på forskarnivå

 • Beslut om antagning träder ikraft i o m justering/annonsering – registreras i Ladok/inte möjligt att överklaga sådant beslut (HF 12 kap)

 • Beslut om lic/nytt beslut till doktorsexamen

 • Om doktoranden själv vill avsluta med lic OK!

 • inte tvärsom

 • ”Avbrott” – begäran skall vara skriftlig


Doktorandreglernaoch dess innehåll

14

6.

Individuell studieplan

 • Fakultetsnämnd ansvarar för att individuell studieplan upprättas/revideras minst 1 gång/år

 • Innehållet skall omfatta tidplan, handledare o.s.v.

 • samt HF 6 kap 36§

 • Förlängning av utbildningstid – tiden är de facto 2 alt. 4 år – förlängningsnyckeln/studentfackligt arbete


Doktorandreglernaoch dess innehåll

15

7.

Finansiering av utbildning

på forskarnivå

 • Fakultetsnämnden har huvudansvaret för finansiering under hela utbildningstiden om ej annan ordning har bestämts genom t.ex. avtal

 • Doktorandanställning/utbildningsbidrag

 • ”Annan finansiering” – skriftligt avtal upprättas

 • t.ex. beträffade ”industridoktorander”

 • Ej stipendiefinansiering


Doktorandreglernaoch dess innehåll

16

8.

Allmänt om handledning

 • Handledning är doktorandens rättighet/två eller flera handledare

 • Handledare utför myndighetsutövning och skall därför vara anställda eller via uppdragsavtal

 • Doktorandens rätt till byte av handledare

 • Processen skall underlättas av universitetet


Doktorandreglernaoch dess innehåll

17

9.

Indragning av doktorandresurser

 • Krav på doktoranden – ”väsentligen” åsidosätter sina åtaganden enligt individuell studieplan

 • Endast under de förutsättningar som anges i HF 6 kap 37 och 38 §§


Doktorandreglernaoch dess innehåll

18

10.

Ledigförklarande av

doktorandanställning

 • Ledigkungörande på universitetets webbplats

 • Kombinerat med antagning till utbildning på forskarnivå


Doktorandreglernaoch dess innehåll

19

11.

Doktorandanställning

 • Doktorandanställning – arbete på heltid, annan arbetstid på doktorandens begäran

 • Tjänstledighet – högst 50%


Doktorandreglernaoch dess innehåll

20

12.

Institutionstjänstgöring

 • Institutionstjänstgöring högst 20% och skall anges i individuell studieplan – och vara till ”gagn” för doktoranden

 • Genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning


Doktorandreglernaoch dess innehåll

21

13.

Avhandlingsarbetet

 • Avhandlingsarbetets omfattning skall regleras i den allmänna studieplanen

 • Avhandlingsmanuskriptet ges möjlighet till diskussion vid seminarier

 • Får innebära en ”samproduktion” – måste dock klart framgå vem som skrivit vad


Doktorandreglernaoch dess innehåll

22

14.

Licentiatuppsats och seminarium

 • Kapitlet innehåller fyra ”allmänna” regler


Doktorandreglernaoch dess innehåll

23

15.

Anmälan om lic seminarium/disputation

och spikning

 • Tidpunkt fastställas för seminarium/disputation och skall ske under terminstid/fakultetsnämnd beslutar

 • Formalia vid anmälan

 • Spikning i Vasaparken – därefter får inga ändringar göras


Doktorandreglernaoch dess innehåll

24

16.

Doktorsavhandling

 • Formalia kring doktorsavhandlingen


Doktorandreglernaoch dess innehåll

25

17, 18, 19, 20, 21, 22

 • Examensbevis

 • Kursvärderingar

 • Doktorandinflytande

 • Disciplinära åtgärder och avskiljande

 • Medlemskap i studentkår


Regelsamlingen och Doktorandreglerna

Tjäna som ett ”hjälpmedel” i det dagliga arbetet

Utgångspunkt – alla kan inte veta var alla regler finns och hur de skall uttolkas

Hindra att det uppkommer ”vanföreställningar”

Hitta en ”konstant i kosmos” som både studenten/doktoranden och universitetet/medarbetare har att utgå ifrån

Möjlighet att vända sig till Studieregelskommittén för tolkningsstöd

Öka kvalitén i mötet mellan studenterna/doktoranderna och universitetet

26

Göteborgs universitet

Kristina Ullgren

December 2008


27

Hur kan reglerna tillämpas?

Vicedekan Börje Haraldsson

Göteborgs universitet

Kristina Ullgren

December 2008


28

Vad betyder Doktorandreglerna för doktoranderna?

Ordförande för GUDK/HDR

Karin Friberg Heppin

Göteborgs universitet

Kristina Ullgren

December 2008


29

Information

Studieregelskommitténs webbsida:

http://www.rk.gu.se/juridik/studieregelskommitten

Lagtexter:

http://www.riksdagen.se

Högskolelagen SFS 1992:1434 (HL) och

Högskoleförordningen SFS 1993:100 (HF)

Göteborgs universitet

Kristina Ullgren

December 2008


30

Kontakt

Lennart Weibull, prorektor

Lennart.Weibull@jmg.gu.se

Börje Haraldsson, vicedekanus

Borje.Haraldsson@gu.se

Karin Friberg, ordförande i GUDK/HDR

Karin.Friberg@svenska.gu.se

Kristina Ullgren, universitetsjurist

Kristina.Ullgren@gu.se

Kristina Ullgren

December 2008


ad
 • Login