ON BR AYIN
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

ON BİR AYIN PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ON BİR AYIN. SULTANI. RAMAZAN-I ŞERİF. شَهْرُ رَمَضاَنَ الذى اُنْزِلَ فيهِ القُرْآنُ هُدىً لِلنّاَسِ وَبَيِّناَتٍ مِنٍ الهُدى وَالفُرْقاَنِ. İnsanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeleri ihtiva eden Kur’an, Ramazan ayında indirildi. Bakara suresi : 185.

Download Presentation

ON BİR AYIN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ON BR AYIN

SULTANI


RAMAZAN-I ERF


nsanlara yol gsterici ve doruyu yanltan ayrc belgeleri ihtiva eden Kuran, Ramazan aynda indirildi. Bakara suresi : 185


nmzdeki aramba gn Ramazan ay ile erefleneceiz. Ramazan nasl ihya etmeli, imdiden hazrlanmalyz.

Ramazanda her zaman olduu gibi haramlardan kendimizi korumalyz. badetlerimizin kabul iin bunu yapmalyz.


PEYGAMBERMZ (s.a.v) :

kiinin duas geri evrilmez, kabul olunur:

Orulunun iftardaki duas, adaletli devlet reisi ve mazlumun duas.Allah mazlumun duasn bulutlarn zerine karr. Mazlumun duas iin gk kaplar alr. Ve Allah yle buyurur:

zzetime yemin ederim ki, ge te olsa sana mutlaka yardm edeceim.


YNE PEYGAMBERMZ (s.a.v) :

Orulunun susmas tesbihdir. Uykusu ibadettir. Duas kabul olunur. Amellerin karl mutlaka verilir.


Ramazan ay geldii zaman Peygamberimiz (s.a.v)de bir takm deiiklikler olurdu.

Bu hususta Hz. Aie validemiz yle buyuruyor :


Ramazan gelince Resulllahn rengi deiirdi. Namazlarnda art olurdu. Dualarnda ok yalvarp yakarr ve vcudunu korku kaplard.


Peygamberimiz (s.a.v) :


Gelen Ramazan ay bereketli bir aydr. Allah o ayda size ynelir, rahmetini indirir, hatalar affeder, dualar kabul eder. Allah o ayda hayrda yarmanza bakar, meleklere kar sizinle vnr. Hayrlarnz Allaha gsterin. Betbaht kii o ayda Allahn rahmetinden mahrum olandr.


nsan orucu delmedii mddete, oru onun iin kalkandr.


Ramazanda zellikle dikkat etmemiz gereken husus helal-haram husustur. Harama yaklamamamz gerekir. nk haramlar, Ramazanda yaptmz ibadetlerin kabul olmamasna neden olurlar.


Helal olan eyler bellidir. Haram olanlar da bellidir. Helal ile haram arasnda bir takm pheli eyler vardr.

Kim ki, kendisince gnah olmas sezilen bir eyi terk ederse o, hrmeti aikar olan eyi brakm demektir

Kim ki, gnah olmas pheli eye cret ederse haramlara dalmaya yaklamtr.

Haramlar Allahn korusudur. Yasak blgedir.

Hangi oban ki, davarlarn koru etrafnda otlatrsa, ok srmeden o koruya dalabilir.


Mslman ;

1- Gzlerini korumaldr: Yani harama bakmamak. Bu hususta Allah resul:

Bak eytan oklarndan bir oktur. Kim Allah korkusundan dolay kt baktan saknrsa, Allah ona yle bir iman nuru nasip eder ki, tadn kalbinde hisseder.


2- Dilini korumaldr :

Yalandan, sz tamaktan, gybetten, irkin sz sylemekten dilimizi korumalyz. zellikle gybet ve yalandan saknmalyz.

Bu hususta Allah yle buyuruyor :


Onlarn toplanp kendi aralarndaki fsldamalarnn ounda hayr yoktur. Ancak sadaka vermeyi, iyilik yapmay ve insanlarn arasn dzeltmeyi gzeten kimseler mstesna. Bunlar Allahn rzas iin yapana byk mkafat vereceiz.

Nisa suresi:114


PEYGAMBERMZ (S.A.V) :

Kim ki bana iki ene aras ile iki baca arasn koruyacana sz verirse, ben de ona cennet sz veririm.


3- KULAKLARI KORUMALIDIR :

Sylenmesi ve aza alnmas caiz olmayan her sze kulak vermek caiz deildir.


4-Fazla yememelidir:

Orutan maksat, ehvani ve hayvani kuvvetlerin azaltlmas meleki ve nurani kuvvetlerin oaltlmasdr. Onun iin az yemelidir.


Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor :

Kii midesini blme ayrmal. Bir blme yemek, bir blme hava ve bir blme de su doldurmaldr.


5- Her zaman olduu gibi Ramazanda orulu iken iyilikten baka bir ey dnmemelidir:


Devlet dairelerinde amirler, memurlar iin sicil notlar dzenlerler. O sicil notlar sayesinde terfi alrlar veya tersi olur.

Allah (c.c) her kulu iin de siciller, sicil notlar grevli meleklere tutturmaktadr.


Andolsun ki iyilerin kitab illiyyindir.

lliyyin ne olduunu biliyor musun ?

O amellerin yazld kitaptr.

O kitab Allaha yakn olanlar grr.

yiler kesinlikle cennettedirler.

Muteffifin suresi :18-22


Ktlerin kitab siccindir.

Siccin ne olduunu bilir misiniz ?

O, amellerin yazld kitap dr.

Ktlerin ve yalanclarn vay haline.

Muteffifin suresi :8-10


Cenab- Hak sicilleri iyi olanlardan eylesin bizleri.

AMN


6- Mslman orulu iken cimrilikten saknmal

ve

Cmert olmaldr:


Allah (c.c) yle buyuruyor :

*

Mallarnz ve ocuklarnz sizin iin ancak bir imtihandr. Byk mkafat Allah katndadr. Gcnz yettiince Allahtan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin ve kendiniz iin Allah yolunda harcayn. Kim nefsinin cimriliinden korunursa onlar kurtulua erenlerdir. Teabs suresi:15,16


Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor :

mmetimin ermileri, cennete yalnz namaz, oru ve sadaka okluu ile deil, Allahn rahmetiyle ve kendi cmertlik ve temiz kalplilikleriyle girerler.


7- Allahn emirlerini eksiksiz olarak yerine getirmeli ve yasaklarndan kanmal :

Ey iman edenler ! Hayat verecek eylere sizi ard zaman Allah ve Resulne uyun. Enfal suresi : 24


Konumuza Peygamberimizin u gzel duas ile son verelim :

Allahm ! Yararsz bilgiden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana snrm.


HAZIRLAYAN

Rafet ALTUNCU

Kazleme Fatih Camii

mam-Hatibi


  • Login