Eurocare zlep ov n celo ivotn ho vzd l v n pracovn k v soci ln p i
Download
1 / 15

EUROCARE Zlepšování celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální péči - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

EUROCARE Zlepšování celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální péči. Pilotní projekt č. CZ/01/B/P/PP-134047 Leonardo da Vinci. Partnerství v projektu. KOORDINÁTOR PROJEKTU : VUSTE ENVIS, spol. s r. o., Praha, ČR PARTNEŘI: Berufsförderungsinstitut Öberösterreich-BBRZ Linz, Rakousko

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EUROCARE Zlepšování celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální péči' - anika-browning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eurocare zlep ov n celo ivotn ho vzd l v n pracovn k v soci ln p i

EUROCAREZlepšování celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální péči

Pilotní projekt č. CZ/01/B/P/PP-134047

Leonardo da Vinci


Partnerstv v projektu
Partnerství v projektu

 • KOORDINÁTOR PROJEKTU:

  • VUSTE ENVIS, spol. s r. o., Praha, ČR

 • PARTNEŘI:

  • Berufsförderungsinstitut Öberösterreich-BBRZ Linz, Rakousko

  • Fondacija za razvitije na lichnostta, Varna, Bulharsko

  • SRH Berufsförderungswerk Heidelberg, Německo

  • Diputacion provincial de Málaga, Španělsko

  • Azienda ULSS 18, Rovigo, Itálie


Vuste envis
VUSTE ENVIS

VUSTE ENVIS, spol. s r.o., Praha je odborná vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro organizaci rekvalifikačních kurzů těchto témat:

 • Personální management

 • Řízení malého a středního podniku

VUSTE ENVIS, spol. s r o.

Velflíkova 10, 160 41 PRAHA 6

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Čihák

Tel./fax: +420 233 334 341

[email protected]

http://www.vuste-envis.cz


Pnec n rodn extern evalua n skupina projektu
PNEC- Národní externí evaluační skupina projektu:

 • Domácí asistenční a pečovatelská služba – HEWER

 • Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK Praha

 • Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb v Praze 8

 • Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

 • Pražská organizace vozíčkářů


C le projektu
Cíle projektu

 • Zvýšení kvalifikace pracovníků v oboru sociální péče formou celoživotního vzdělávání pomocí inovačního vzdělávacího modulu, který bude vyvinut v evropské dimenzi spoluprací partnerů ze zemí EU a kandidátských zemí.

 • Příprava těchto pracovníků pro práci v různých typech strukturované realizace sociální péče – tj. v ústavních zařízeních, denních stacionářích, v péči poskytované formou domácí asistence.

 • Posílení pozice pracovníků v oboru sociální péče na trhu práce a podpora podnikatelské aktivity v této oblasti.

 • Srovnání systémů a úrovně tohoto typu odborného vzdělávání v různých zemích - příspěvek k jejich evropské unifikaci a efektivnosti.


C lov skupiny
Cílové skupiny

 • pracovníci v oboru sociální péče

 • osoby, které chtějí být pro práci v oboru sociální péče rekvalifikováni

  Délka projektu: 24 měsíců


Aktivity
Aktivity

 • Porovnání potřeb a současné úrovně vzdělávání pracovníků v oboru sociální péče v jednotlivých zemích zúčastněných na projektu

 • Vytvoření vzdělávacího modulu pro pracovníky v oboru sociální péče

 • Testování modulu v jednotlivých zemích


V sledky e en projektu
Výsledky řešení projektu

Výukový modul pro vzdělávání pracovníků v oboru sociální péče poskytované strukturovaným způsobem (formou ústavní péče, denních stacionářů, domácí péče poskytované osobními asistenty) :

 • modul pro osoby se středním vzděláním

 • modul pro osoby se základním vzděláním

 • didaktický manuál pro vyučující

  Výukový modul je variabilní – je možné přizpůsobit jeho obsah požadavkům účastníků a jejich dosavadním znalostem.


V ukov modul
Výukový modul

a) Charakteristika strukturované realizace sociální péče

b) Trendy a vývoj sociální péče v Evropě

c) Práce v multidisciplinárním týmu – organizace a realizace

d) Komunikace a psychologie. Psychohygiena. Specifika práce s dobrovolníky

e) Trénink soběstačnosti a aktivity volného času občanů s handicapem

f) Odborná rehabilitace (Integrace do pracovního procesu)

g) Optimální integrace seniorů a občanů s handicapem do společnosti

h) Organizace, řízení a marketing strukturované sociální péče

k) Využití informačních technologií v praxi sociální péče


Kurz

Výukový program byl testován formou pilotního vzdělávacího kurzu „Zvýšení kvalifikace pracovníků v sociální péči v rámci celoživotního vzdělávání“, který se konal ve sboru CČE v Praze 6 – Dejvicích ve dnech 16.-27.6.2003.

Účast byla bezplatná, kurzovné bylo plně hrazeno z grantu Evropské komise, program Leonardo da Vinci.

Celkový počet účastníků přesáhl 50 osob.


Kurz lekce 1
Kurz – lekce (1)

 • Charakteristika strukturované realizace sociální péče

 • Trendy a vývoj sociální péče v Evropě

 • Psychologie se zaměřením na testy kandidátů osobní asistence

 • Práce v multidisciplinárním týmu – organizace a implementace

 • Komunikace a psychologie

 • Psychohygiena

 • Specifika práce s dobrovolníky (např. prevence syndromu vyhoření).


Kurz lekce 2
Kurz – lekce (2)

 • Trénink soběstačnosti a aktivity volného času občanů s handicapem

 • Odborná rehabilitace (Integrace do pracovního procesu)

 • Optimální integrace seniorů a občanů s handicapem ve společnosti

 • Sociální percepce seniorů s postižením

 • Marketing a management v řízení pečovatelské služby/ osobní asistence

 • Využití informačních technologií v praxi sociální péče

 • Integrace občanů s handicapem na trhu práce


Kurz exkurze
Kurz - exkurze

 • Klinika rehabilitačního lékařství 1 LF UK, Praha

 • Klub vozíčkářů Petýrkova, Praha

 • Dům sociálních služeb Na Dlážděnce, Praha


Kurz lekto i
Kurz - lektoři

 • Ing. Jana Hrdá (Pražská organizace vozíčkářů)

 • MUDr. Olga Švestková, PhD (Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK Praha)

 • Prof.MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. (KRL 1.LF UK Praha)

 • MUDr. Tamara Tošnerová (ÚLE 3. LF UK Praha)

 • Mgr. Jarmila Lemáková

 • PhDr. Věra Prokopová (ÚP hl.m. Prahy)

 • Mgr. Lucie Kádnerová (Centrum Slunečnice)

 • Petra Holá (Gerontopsychologická poradna)

 • Alžběta Šafránková (Klub vozíčkářů Petýrkova)

 • Dana Černá (Klub vozíčkářů Petýrkova)


D kujeme za pozornost

Děkujeme za pozornost

Ing.Pavel Čihák

Vedoucí odd.vzdělávání a projektů EU

VUSTE ENVIS, spol. s r.o.


ad