p iny nemoc
Download
Skip this Video
Download Presentation
Příčiny nemocí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Příčiny nemocí - PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on

Příčiny nemocí. - vnější vlivy, vlivy výživy, vnitřní faktory. Vlivy vnější. Chemické látky, vlivy teploty, záření, znečištění vody, půdy, ovzduší – onemocnění dýchacího systému, nádorová onemocnění, vrozené vývojové vady.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Příčiny nemocí' - angus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p iny nemoc

Příčiny nemocí

- vnější vlivy, vlivy výživy, vnitřní faktory

vlivy vn j
Vlivy vnější
 • Chemické látky, vlivy teploty, záření, znečištění vody, půdy, ovzduší – onemocnění dýchacího systému, nádorová onemocnění, vrozené vývojové vady.
 • Mezilidské vztahy, společenské klima, životní styl – stres- hypertenze, žaludeční a dvanáctníkový vřed aj..
vliv v ivy
Vliv výživy
 • Výživa souvisí s ekonomickými a přírodními podmínkami, s životními hodnotami apod.
 • Obezita-zvýšená hmotnost celého organismu, zvýšený obsah tukové tkáně. Vzniká z přejídání i z poruch metabolizmu.
 • Steatóza-ztukovatění.
 • Kachexie-vyhubnutí, při nedostatečném příjmu potravy, při nádorech, při těžkých poruchách trávení, oportunní infekce.
 • Hypovitaminózy-nedostatek vitamínů-B1 u alkoholiků (projevem jsou neurologické poruchy), B12-poruchy žaludku-anemie, C-jarní únava, D-křivice, K- krvácivost.
 • Hypervitaminóza- D-při zvýšeném podávání tablet-střádání-porucha růstu kostí.
obr 1 vliv v ivy obvod pasu mu e s ide ln hmotnost s nadv hou nad 94 cm ob zn ho nad 102 cm
Obr.1:Vliv výživy-Obvod pasu muže s ideální hmotností, s nadváhou (nad 94 cm), obézního (nad 102 cm)
vnit n p iny nemoc
Vnitřní příčiny nemocí
 • Genetické příčiny
 • Chromozomální příčiny (aberace)-zjištˇujíse cytogenetickým vyšetřením karyotypu -Downův syndrom – ztrojení chromosomu 21.
 • Monosomie-chybění jednoho z páru chromozomů, např. chybění X-Turnerův syndrom-ženy, nedokončený vývoj pohlavních znaků, malá postava, vady oběhového systému, štítovitý hrudník.
 • Mozaicismus-v některých buňkách je monosomie, v jiných trisomie, jinde normální počet-vzniká při poruše dělení buněk oplodněného vajíčka
 • Turnerůvsy, Klinefelterůvsy, Downův sy,hermafroditismus.
slide7

Poruchy jednotlivých genů – mutace genů, vázány na chromozomy somatické(autozomy1-22) nebo pohlavní (heterozomy-23.chromozom X,Y)

 • Dědí se dominantně-projeví se u všech nositelů genu, nebo recesivně-gen vázaný na somatický chromozom se projeví pouze u homozygotů, heterozygoti nemoc přenášejí na polovinu svých potomků, kteří jsou opět zdrávi. Nebo se přenáší recesivní gen nemoci, vázaný na pohlavní chromozom X-nemoc se projevuje u všech mužů, ženy jsou zdrávy.
 • Poruchy jednotlivých genů jsou zjištˇoványv rodokmenu vyšetřované osoby.
obr 2 karyotyp osoby trp c downov m syndromem v imn te si t chromoz m 21
Obr.2: Karyotyp osoby trpící Downovým syndromem, všimněte si tří chromozómů č. 21
pojmy
Pojmy
 • Dispozice – náchylnost-kombinace vnějších vlivů a genů-DM I.typu, DM II.typu.
 • Patologická imunita- deficit imunity, autoimunita, alergie.
 • Deficit imunity-projevuje se opakovanými infekcemi-deficit IgA-výskyt protilátek proti IgA-projevuje anafylaktickým šokem při transfuzi.
 • Hypersenzitivní reakce-rce na antigen, která poškozuje vlastní organismus. Antigen často bývá zdraví neškodný.
opakov n pro ky
Opakování pro žáky
 • 1. Jaké zdravotní potíže může způsobovat obezita?
 • 2. Onemocnění „kurděje“-nemoc námořníků, byla v historii projevem nedostatku jakého vitamínu?
 • 3. Vysvětli pojmy: monosomie

trisomie

mosaicismus

deficit imunity

alergie

kachexie

dispozice

pro hloubav
Pro hloubavé
 • Návrh pro samostatnou práci žáků na příští hodinu – vypracovat referát o geneticky podmíněné vadě či poruše příjmu potravy
 • Klinefelterův syndrom
 • Downův syndrom
 • Turnerův syndrom
 • mentální anorexie
 • Bulimie
 • obezita

Žáci se budou držet osnovy: úvod do problematiky, možné příčiny poruchy či vady, projevy, obrazová dokumentace, možnosti řešení, léčby či uplatnění postiženého člověka v životě

citace
Citace
 • Obr.1:AUTOR NEZNÁMÝ. Obezita [online]. [cit.12.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Obezita
 • Obr:2,3:AUTOR NEZNÁMÝ. downův syndrom [online]. [cit.12.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Down%C5%AFv_syndrom
 • MAČÁK; MAČÁKOVÁ. Patologie. Praha: GradaPublishing a.s., 2004, ISBN 80-247-0785-3
 • STŘÍTESKÝ, Jan. Patologie. Olomouc: Epava, 2001, ISBN 80-86297-06-3.
ad