Rychlostn kanoistika
Download
1 / 31

Rychlostní kanoistika - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Rychlostní kanoistika. Původ kanoe. Kanoe je výtvorem původních obyvatel Ameriky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rychlostní kanoistika' - angie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

P vod kanoe
Původ kanoe

Kanoe je výtvorem původních obyvatel Ameriky.

Kostru kánoe vyráběli severoameričtí Indiáni z cedrového dřeva a k jejímu krytí užívali březovou kůru. Výrobou se zabýval celý kmen. Stavba lodě byla záležitostí mužů, sešití jednotlivých částí kůry byla práce žen. Kanoe sloužily převážně k lovu zvěre a ryb, ale bylo jich také používáno jako plavidel válečných.

Kdy pronikla kánoe do Evropy, není přesně zjištěno. První zmínky o ní jsou z Anglie z devatenáctého století. Zde byla kánoe využívána na krátké výlety a vyjížďky. V roce 1866 je založen v Anglii první kanoistický sportovní klub v Evropě. U nás se první kanadská kánoe objevuje roku 1875.


V Evropě se setkáváme s kajakem až v 19. století v Anglii. Je zde stavěn na způsob veslařských lodí. Z původního lehkého, obratného a rychlého člunu se tak stává nevhodnou úpravou těžká a neobratná loď. Velkou zásluhu na popularizaci tohoto plavidla má Skot Mac Gregor, který na kajaku projel mnoho řek západní Evropy. První kajak u nás plul roku 1887 z Budějovic do Děčína.

 Dalším mezníkem ve vývoji kajaku je rok 1905, kdy mnichovský student Heurich zkonstruoval prvý skládací kajak. Ten umožnil svými vlastnostmi sjíždět i rychle tekoucí horské řeky a získal brzy značnou oblibu.


Prehistorie esk kanoistiky
Prehistorie české kanoistiky Anglii. Je zde stavěn na způsob veslařských lodí. Z původního lehkého, obratného a rychlého člunu se tak stává nevhodnou úpravou těžká a neobratná loď. Velkou zásluhu na popularizaci tohoto plavidla má Skot Mac Gregor, který na kajaku projel mnoho řek západní Evropy. První kajak u nás plul roku 1887 z Budějovic do Děčína.

 • Již v dávných dobách existoval na našich řekách čilý ruch. Plavidla sloužila především k rybolovu, převoznictví a obchodu.

 • 15. století – rytíř Zachař z Pašiněvsi používal kajak k rybolovu a k turistickým účelům.

 • Petr Vok z Rožmberka sjel na lehkém rybářském člunu Vltavu a většinu jihočeských rybníků.

 • Vltava – od středověku vory a na lodích se vozila sůl. Sjízdnosti Vltavy byla věnována pozornost již od dob Karla IV.


 • 60. léta jsou dobou vzniku a rozvoje českého tělovýchovného hnutí.

 • 1862 vznik Sokola

 • 1860 Anglický veslařský kroužek v Praze

 • V 70. letech se na našich řekách objevily první kanoe. Zásluhu na tom mají především angličtí obchodníci. Angličané konají výlety i na české řeky na původních kanadských a Robroy- kanoích

 • V těchto letech byla plavba na kanoích pouze výjimkou a byla záležitostí především cizinců.

 • V letech 1876 – 1890 existovaly ve většině veslařských klubů tzv. kanoes (většinou Robroy-kanoe a podobné typy lodí).


 • 1876 přivezl štolba hraběte Kinského první skutečnou kanoi, se kterou se projížděl v Chocni po Orlici.

 • Věrohodně je první kanadská kanoe doložena v Roudnici, kde ji známý sportovec Ferdinand Zinke odkoupil od Stewense a Bradlyho.

 • V 80. letech již panoval celkem čilý cestovní ruch na našich řekách z hlediska vodní turistiky, o kanoistice ještě hovořit nemůžeme.

 • Pro vznik kanoistiky mělo význam založení Českého Yacht klubu roku 1893 Josefem Rösslerem-Ořovským. ČYK se stal na dlouhou dobu hlavním představitelem rozvíjející se české kanoistiky.


 • 1905 člen ČYK Štutzig rozhodl zavést otevřenou kanadskou kanoi na naše řeky. Vytvořil model a podle něho byla zhotovena první těžká dřevěná kanoe. Začala je vyrábět pražská firma Blecha a Mašek.

 • 1910 objednal Josef Rössler-Ořovský u firmy Kennebeck v Ontariu šest pravých kanadských kanoí.

 • 1912 dal svoji loď k dispozici pražskému loďaři Řepovi, aby začal kanadský typ kanoe vyrábět.

 • Od této doby se kanoistika začíná šířit do veslařských a dalších sportovních klubů a definitivně vytlačuje veslice a maňasy.


 • 1888 založení Klubu českých turistů, jehož odbory po roce 1918 velkou měrou přispěly k šíření vodní turistiky a kanoistiky a jeho členové stáli později i u zrodu vodního slalomu.

 • 1910 založen Vysokoškolský sport. Vysokoškoláci si sami začali amatérsky stavět kanoe i bez velkých finančních nákladů.


Rychlý rozvoj kanoistiky narazil na odpor některých funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

První kanoističtí nadšenci v čele s Josefem Rösslerem-Ořovským si uvědomili nutnost vytvořit nový orgán, který by dal kanoistice nový směr, který by koordinoval činnost dosud roztříštěných kanoistů z jednotlivých veslařských a jachtařských oddílů, kroužků a klubů.


Vznik svazu kanoist kr lovstv esk ho
Vznik svazu kanoistů království Českého funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • 12. října 1913 se v Praze uskutečnily 1. kanoistické soutěže (jako součást mezinárodních závodů motorových člunů). Pořadatelem byl ČYK. Závody měly propagační charakter. Soutěžilo se ve třech disciplínách, v lehké kanoi na 1 km, v těžké kanoi na 500 m a v překážkové jízdě na 400 m. (Pádlovalo se v sedě).

 • Průběh roku 1913 a úspěch prvních soutěží vedl Josefa Rösslera-Ořovského k tomu, že dal popud ke svolání zájemců o kanoistiku.Schůze se konala 29. listopadu 1913 v tehdy známé a populární sportovní kavárně U Karla IV. na Karlově náměstí v Praze.


 • předsedou byl Josef R funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích. össler-Ořovský, místopředsedou Zakládajícími členy byly ČYK Praha, ČYK České Budějovice a Veslařský klub Blesk.

 • Zakladatelem a prvním byl zvolen Václav Rybář a jednatelem Jan Roztočil.

 • Činnost svazu se začala celkem slibně rozvíjet. Podporovala se turistika, popisovaly se ve sportovním tisku vodní túry, konaly se besedy a závody.

 • Krátce na to vypukla první světová válka, která všechnu tuto práci zastavila.


Rozvoj kanoistiky v obdob 1918 1933
Rozvoj kanoistiky v období 1918 - 1933 funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Léta 1920 – 1930 jsou obdobím značného zakladatelského rozmachu naší kanoistiky.

 • Vznik řady oddílů v Praze i mimo ni.

 • Kanoe a skládací kajaky již plně převzaly úlohu dřívějších typů plavidel.

 • Velké zásluhy o rozvoj kanoistiky měli členové Klubu čs. turistů ( KČST)

 • Před první světovou válkou měly závody především propagační cíl, po válce nabývají závody skutečně sportovní charakter.


Prvn z vody
První závody funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Nejprve se rozvíjely distanční závody, od poloviny 20. Let se začalo závodit na klasických rychlostních tratích 1 km a 10 km.

 • 1921 Záhoří - Chuchle

 • 1922 České Budějovice – Praha (189 km)

 • 1923 Cholín – Praha (65 km)

 • 1926 Praha – Měchenice – Praha

 • Svatojánské proudy – Zbraslav atd.


Mezin rodn kanoistick federace
Mezinárodní kanoistická federace funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Internationale Reprasentantschaft für Kanusport (IRK), později přejmenována na ICF (1946).

 • Vznik 20.1. 1924 v Kodani

 • Na základě jednání mezi zástupci Švédska, Dánska, Německa a Rakouska.

 • Náš svaz přistoupil k IRK 1925 a je počítán mezi pět zakládajících zemí.

 • 1925 IRK pověřila náš svaz, aby se v Praze v rámci VIII. Mezinárodního olympijského kongresu uskutečnily velké mezinárodní kanoistické závody.

 • Od 1925 se pravidelně jezdí mistrovství republiky.


1 me v praze v roce 1933
1. ME v Praze v roce 1933 funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Velký a nesnadný úkol pro náš svaz.

 • Závody na F1, F2 (skládací kajaky), K1 (švédské kajaky) na trati 10 km (Zbraslav – Praha), kanoe a kajaky na 1 km.

 • Celkem na závodech startovalo 58 závodníků z 10 zemí.

 • Při ME zasedal IRK – snaha sjednotit typy lodí a vytvořit tak stejné podmínky pro všechny. Stanovil přesné rozměry pro závodní lodě.

 • ME velký společenský a sportovní úspěch, přispělo k zařazení do programu OH.


Kanoistick sout e na programu oh v berl n 1936
Kanoistické soutěže na programu OH v Berlíně 1936 funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Předseda svazu JUDr. Karel Popel (1936)

 • 10 km – F1, F2, K1, K2, C2

 • 1 km – K1, K2, C1, C2

 • C2 10 km Mottl – Škrland 1. místo

 • C2 1 km Brzák – Syrovátka 1. místo

 • C1 1 km Karlík 2. místo

 • OH měly velký vliv na vývoj techniky pádlování


1 ms waxholm 1938
1. MS Waxholm 1938 funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Stejné soutěže jako v Berlíně, přibylo K1, K2 ženy.

 • Naši opět velice úspěšní

  C2 10 km Karlík – Brzák 1. místo

  K2 sestry Pavlisovy 1. místo

  C2 1 km Mottl – Škrland 2. místo


V voj kanoistiky po roce 1948
Vývoj kanoistiky po roce 1948 funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Vytvořeny podmínky pro sjednocení čs. Tv a sportu pro budování socialistického systému naší tělesné kultury.

 • Zákon o státní péči o Tv a sport vytvořil základní předpoklady pro plánovitý a soustavný rozvoj naší tělovýchovy.

 • Nové formy sportovního tréninku.

 • Rostou počty závodů, počty kanoistických oddílů.


Vodn slalom
Vodní slalom funkcionářů veslařských oddílů, kteří neradi viděli, že kanoe odvádí členy od plného vyžití na veslicích.

 • Zrod vodního slalomu ve 30. letech 20. stol.

 • 1. průkopníkem byl brněnský vodák František Smutný.

 • 1937 1. závod v ČSR v Brně.

 • 1939 1. Mistrovství ČSR

 • 1949 1. MS Ženeva

 • 1. OH 1972 Mnichov, 1992 Barcelona

 • Čeští slalomáři ovlivnili pojetí tohoto sportu ve světě a trvale si udržují vysokou úroveň.


Historii rychlostn kanoistiky je mo no rozd lit na t i obdob
Historii rychlostní kanoistiky je možno rozdělit na tři období:

 • 1936-1958: „ZLATÁ ÉRA“

 • OH: Berlín, Londýn, Helsinky, Melbourne

 • získané medaile: 6 zlatých, 3 stříbrné, 1 bronzová

 • MS: Waxholm, Kodaň, Macon, Praha

 • získané medaile: 6 zlatých, 8 stříbrných, 8 bronzových

 • Brzák-Felix, Syrovátko, Mottl, Škrdland, Karlík, Čapek, Holeček, Pavlisová, Zvolánková, Kudrna atd.


Oh lond n 1948
OH Londýn 1948 období:

C1 1 km Holeček Josef 1. místo

C1 10 km Čapek František 1. místo

C2 1 km Brzák – Kudrna 1. místo

C2 Havel – Pecka 2. Místo

OH Helsinki 1952

C1 1 km Holeček Josef 1. místo

C2 1 km Brzák – Kudrna 2. místo

C2 10 km Jindra Alfréd 3. místo


 • 1959-1992: období:„DOBRÝ PRŮMĚR“

 • OH: Řím - Barcelona

 • bez medaile

 • MS: Berlín, Paříž

 • získané medaile: 0 zlatých, 8 stříbrných, 9 bronzových

 • Čtvrtečka, Souček, Eliáš, Pěnkava, Šach, Školník, Suder, Kvasil, Švec, Vrdlovec, Dvořák, Kubíček, Bartůněk, Procházka, Fibigr


 • 1993-současnost: ÉRA MARTINA DOKTORA období:

 • OH: Atlanta, Sydney, Athény, Peking

 • získané medaile: 2 zlaté, 0 stříbrných, 0 bronzových (Martin Doktor)

 • MS: Kodaň-Duisburg

 • celkem: 3 zlaté, 15 stříbrných, 6 bronzových

 • z toho: 2 zlaté, 9 stříbrných a 3 bronzové získal Martin Doktor a 1 zlatou, 4 stříbrné a 4 bronzové C4 200m

 • M. Doktor, C4: Procházka, Křivánek, Fibigr, Dittrich, Kožíšek, Břečka, Kučera, Hruška, Bednář, Fuksa, Netušil, Heller, Leština, Šváb, Holubář, Polívka, Strnadová-Mrůzková, Blahová


Innost esk ch funkcion v icf
Činnost českých funkcionářů v ICF období:

 • V komisích: MUDr. Čech, Vacek, Šulc, Charvátová, Rolečková

 • 1997-2001: Prof. Pollert – předsedou slalomové komise

 • „vydupal“ znovu zařazení slalomu na OH

 • projekt a spolupráce na výstavbě kanálu v Sydney

 • 1945-1960: JUDr. Karel Popel (od r. 1936 předseda ČSK)

 • 1945-54: 1. místopředseda ICF

 • 1954-60: předseda ICF

 • 60-do současnosti: doživotní čestný předseda ICF


K sp ch m esk kanoistiky pat i pov en po dat ms a me sp n
K úspěchům české kanoistiky patří i pověření pořádat MS a ME – úspěšně:

 • Rychlostní kanoistika + maraton

  1938 – 1. ME Praha

  1958 – MS Praha

  1993 – MSJ Račice

  2002 – MSM Týn n. Vlt. – povodně!

  2005 – MEM Týn n. Vlt.

  2006 – ME Račice

  2007 – MSJ Račice

  2008 – MSM Týn n. Vlt.


 • Vodní slalom + sjezd pořádat MS a ME – úspěšně:

  1967 MS Lipno/ Špindlerův Mlýn

  1996 MSJ

  1998 ME Roudnice

  2006 MS Trója/ Karlovy Vary

  2008 MSJ Roudnice