Jadern zbran
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Jaderné zbraně PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jaderné zbraně. Cyrus,Stošek,Říčný. Definice:.

Download Presentation

Jaderné zbraně

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jadern zbran

Jaderné zbraně

Cyrus,Stošek,Říčný


Definice

Definice:

Jakákoliv zbraň, která obsahuje nebo je konstruována tak, aby obsahovala nebo využívala jaderný štěpný materiál nebo radioaktivní izotopy, a která je schopna výbuchem nebo nekontrolovatelnou jadernou přeměnou jaderného štěpného materiálu nebo radioaktivních izotopů způsobit hromadné ničení osob,majetku nebo hromadné otravy.


Z hlediska principu rozli ujeme dv z kladn skupiny jadern ch zbran

Z hlediska principu rozlišujeme dvězákladní skupiny jaderných zbraní

 • Štěpné jaderné zbraně

 • Termonukleární jaderné zbraně


Jadern zbran

 • V roce 1945 byla v USA úspěšně zakončena několikaletá intenzivní práce vědců z celého světa na vývoji jaderné zbraně. Dne 16.7.1945 byl v poušti Nového Mexika proveden poprvé pokusný jaderný výbuch na světě o mohutnosti 17 až 20 kilotun. Pak následovala Hirošima a Nagasaki. Již v roce 1949 oznámil Sovětský svaz, že provedl pokusný jaderný výbuch. V lednu 1950 vydal americký prezident Trumen prohlášení, v němž dal příkaz k výrobě termojaderné bomby. 31.10.1952 dochází k ověření principu termojaderné výbušné reakce na ostrůvku Eugelab o mohutnosti výbuchu odpovídající 3 Mt TNT. 20.10.1953 vydal Sovětský svaz prohlášení o vyzkoušení termojaderné pumy. 1.3.1954 byl americkou armádou proveden vojensky použitelný termojaderný výbuch.


Jadern zbran

V atomových bombách se používají normální výbušniny k přiblížení dvou kusů štěpného materiálu k sobě, přičemž každý z těchto dvou kusů má menší než kritickou hmotnost. Celková hmotnost je větší než kritická hmotnost, takže řetězová reakce se rychle šíří a způsobí jadernou explozi.


R zn lid maj r zn n zory

Různí lidé mají různé názory

 • Mezi nejkrásnější efekty, které je možno vytvořit, patří jaderný výbuch.V nepatrném okamžiku se uvolní ohromné množství energie, které zbytek nálože odpaří a promění v ideální plazma o teplotě několika milionu kelvinů. Toto se navenek projevuje jako nesmírně jasná, krásná a rozpínající se koule ohně, šířící kolem sebe tlakovou vlnu ničící vše živé i neživé a zametající zemský povrch.


Jadern zbran

 • Tlakovou vlnu předchází vlna světelná a tepelná, které trvají několik sekund a způsobují oslepnutí a až smrtelné popálení nechráněných osob. Jsou provázeny radiovým zářením,zářením gama a neutrony. Radiový a magnetický impuls působí poškození elektroniky, radiační vlna působí silné ionizace, čímž se narušuje struktura např. živé tkáně a dochází k poškození živých organismu, v konečném důsledku vždy smrtelného. Sekundárním důsledkem jaderného výbuchu je radioaktivní zamoření rozsáhlého prostoru, což však jeho obyvatele, zejména z blízkosti epicentra výbuchu, už nemusí zajímat.


P klady

Příklady


Jadern mocnosti

Jaderné mocnosti

 • Za vlastníky jaderných zbraní se považují státy,které úspěšně vyzkoušely funkční jaderné náplně do 1.ledna 1967

 • USA Ruská federace Francie

 • Velká Británie Čína


Jadern zbran

 • Tyto mocnosti otevřeně vlastní reálnou jadernou munici i odpovídající prostředky jaderného napadení, mají jasně vymezené zásady jejich použití v ozbrojeném konfliktu a kromě Číny se žadný z nich nezříká prvního použití.

 • Jsou však vázány povinností učinit všechna opatření k zabránění šíření jaderných zbraní do dalších států.


Shody mezi st ty

Shody mezi státy

 • Větší mezinárodní shody může být dosaženo vymezením jednotlivých kategorií podle skutečného dosahu.


Kategorie

Kategorie

* Balistické řízené střely krátkého dosahu

(800-1100 km)

* Balistické řízené střely středního dosahu

(2400-2750 km)

* Střely s prodlouženým středním dosahem

(5500 km)

* Mezikontinentální balistické střely

(dosah neurčen)


Jadern zbran

Ale….

 • Existují státy, o kterých nemáme dostatek informací o jaké zbraně se jedná.

  * Izrael Indie Pákistán

 • Zvlášť problematické státy

  * Libye Írán Irák Korea


Esk republika

Česká republika

ČR (a dřívější ČSSR) nikdy nevlastnila jaderné zbraně.

V roce 1985 byly na území ČSSR rozmístěny sovětské řízené střely SS-23 jako odpověď na rozmístění amerických střel PERSHING II a střel s plochou dráhou letu v západní Evropě

.…


Jadern zbran

SS-23


Dal st ely

Další střely


Jadern a radiologick terorismus

Jaderný a radiologický terorismus

Principiálně existují pro jaderné teroristy čtyři cesty:

* použití ukradených jaderných hlavic

* zkonstruování improvizovaného jaderného

prostředku využitím štěpného materiálu

* použití rad. materiálu pro kontaminaci území

* útok na jaderná zařízení

……


Z v r

Závěr

 • Šíření ZHN patří v současné době mezi nejzávažnější bezpečnostní rizika ve světě.

 • Jsou hlavním rizikem proto, že zvyšují stupeň destrukce kteréhokoliv konfliktu

 • Proti šíření ZHN se v současné době přijímá řada opatření různého charakteru.(vojenského,civilního,politického)

 • Všeobecné a úplné jaderné odzbrojení lze považovat za konečný, i když dlouhodobý cíl a cesta k němu bude ještě velmi složitá.


Jadern zbran

!!! APLAUS !!!


 • Login