Algemene ledenvergadering Watersportvereniging - PowerPoint PPT Presentation

Algemene ledenvergadering
Download
1 / 24

 • 265 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Algemene ledenvergadering Watersportvereniging. donderdag 17 november 2011. Agenda. 1. Opening en mededelingen 2.In Memoriam Harry Menninga 3. Notulen vorige vergadering 4. Ingekomen stukken 5.  Jaarverslag secretaris 6. Terreincommissie 7.Jaarverslag activiteitencommissie

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Algemene ledenvergadering Watersportvereniging

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Algemene ledenvergadering watersportvereniging

Algemene ledenvergaderingWatersportvereniging

donderdag 17 november 2011


Algemene ledenvergadering watersportvereniging

Agenda

 • 1. Opening en mededelingen

 • 2.In Memoriam Harry Menninga

 • 3. Notulen vorige vergadering

 • 4. Ingekomen stukken

 • 5.  Jaarverslag secretaris

 • 6. Terreincommissie

 • 7.Jaarverslag activiteitencommissie

 • 8.  Jaarverslag leesmap

 • 9.  Jaarverslag penningmeester

 • 10. Verslag kascommissie

 • 11. Begroting 2011-2012

 • 12. Bestuurswisseling

 • 13.Verkiezing kascommissie

 • 14.  Jaarplanning verenigingsjaar 2012

 • 15. Rondvraag

 • 16. Sluiting


Opening en mededelingen

Opening en Mededelingen

 • Opening door de Voorzitter


In memoriam harry menninga

In memoriam Harry Menninga


Opening

Opening

 • Lief en Leed

 • In gesprek met de PV


Algemene ledenvergadering watersportvereniging

Notulen vorige ALV 25 november 2010

 • Secretaris leest voor

 • Op- of aanmerkingen


Algemene ledenvergadering watersportvereniging

Ingekomen stukken

 • Correspondentiebetreffendedoorliggers


Algemene ledenvergadering watersportvereniging

JaarverslagSecretaris

 • Periode: 1 september 2010 t/m 31 augustus 2011

 • Overzicht ledenaantal per 31 augustus 2011:

  Het aantal leden is 44, hiervan zijn er 5 buitenlid, 18 gepensionneerd en 21 werkzaam binnen Thales.

  Nieuw lid: Paul Lamain

 • Bestuur heeft 6 maal vergaderd

 • Nieuw lid per oktober: Peter Olde Damink


Algemene ledenvergadering watersportvereniging

Jaarverslag Terreincommissie (1)‏

 • Schoonmaakdag 26 maart 2011

 • Vanwege bezuinigingen bij Thales, wordt het terrein niet meer onderhouden door Fa.Donkers. Het onderhoud nu zelf uitvoeren

 • Hierdoor extra schoonmaakdagen: 1e op 19 nov. a.s.

 • 36 sleutels in omloop

 • Loods: toegangsdeuren buiten geschilderd, binnen nog afmaken

 • Kozijnen van de kajuit: eveneens geschilderd

 • Ponystal

  • toegangsweg iets verbeterd (gesprek zal opnieuw worden aangegaan)‏

  • zandberg (gesprek nog gaande)‏

 • Aantal schepen per 30-10-2010:

  • 19 boten op de wal, waarvan 3 langdurig

  • 5 boten in de loods

  • 7 boten op trailer


Algemene ledenvergadering watersportvereniging

Jaarverslag Terreincommissie (2)‏

 • Evaluatie Takeldag op 22 oktober:

  • Algemeen: Hijsen ging goed.

   • Iedereen was op tijd aanwezig

   • Meeste plekken waren schoon, enkele kunnen beter

   • Hijsplan liep niet zoals bedoeld. Kraan (120 ton) was te groot

   • Hijstijd 7,5uur [12 schepen] (was in okt 2010 8,5 uur [17 schepen])

   • Watertanks (nog steeds) geleend van ponystal, werkt prima, maar er komt toch een aftakking van de waterleiding vanuit de loods ponnystal naar onze loods plus twee extra aftappunten. Realisatie: voorjaar 2012

   • Extra hogedrukspuit (opnieuw) van Jan Berteler geleend

   • Defecte hogedrukspuit: blijkt alsnog te repareren

 • Aanschaf nieuw materiaal:

  • 2e steiger

  • 1 bosmaaier

 • Gasflessen: geen flessen aan boord of op het terrein (zie reglement)


Algemene ledenvergadering watersportvereniging

Jaarverslag Aktiviteitencommissie

Activiteiten in het afgelopen seizoen:

 • 8 jan 2011: Nieuwjaarsborrel.Bezocht door 25 leden/ partners

 • 10 feb 2011: Winterlezing. Deze keer in het Van der Valk Hotel i.v.m. gesloten PV-home wegens modernisering. Lezing van Edo Ankum over zijn zeilreis met zijn gezin rondom Afrika. Werd goed bezocht door 35 personen.

 • 23 april 2011: Barbecue.Grote opkomst: 33 leden/ partners. Weer goed verzorgd door slagerij Koekenberg in Hengelo


Jaarverslag leesmap

Jaarverslag Leesmap

Het aantal leden van de leesmap is dit jaar helaas met 1 lid verminderd.

Er zijn op dit moment, in totaal nog 10 bladen (uitgave 2011) in de omloop, welke al geretourneerd hadden moeten zijn.

De doorlooptijd (is 3 dagen) van een leesmap is nu gemiddeld;

Motorboot:103 dagen~26 dagen p/l

Pratical Boatowener:107 dagen~22 dagen p/l

Palstek:132 dagen~26 dagen p/l

Spiegel der Zeilvaart: 81 dagen~13 dagen p/l

Waterkampioen: 69 dagen~14 dagen p/l

Zeilen:116 dagen~16 dagen p/l


Jaarverslag leesmap1

Jaarverslag Leesmap

2 jaar geleden

Actueel

Vorig jr.

9

(10)‏

(9)‏

Aantal deelnemers

Iedere deelnemer leest gemiddeld vier bladen

Abonnementen:

5

 • Waterkampioen

(6)‏

(5)‏

7

(7)‏

 • Zeilen

(7)‏

6

 • Spiegel der Zeilvaart

(7)‏

(6)‏

 • Motorboot

4

(4)‏

(3)‏

(6)‏

5

 • Palstek (Yacht)

(5)‏

(6)‏

(5)‏

 • Practical Boatowner

5

Yacht (112 euro) is vervangen door het 2 maandelijkse blad Palstek (36 euro)


Algemene ledenvergadering watersportvereniging

Jaarverslag Penningmeester

 • Penningmeester: financieel overzicht 2010 -2011


Financieel overzicht 2010 2011

Financieel overzicht 2010 -2011


Algemene ledenvergadering watersportvereniging

Verslag Kascommissie

 • Verslag KasCie ALV 2011:

  • Geert van Bockel

  • Jan Houttuin

 • Decharge bestuur m.b.t. financieel beleid boekjaar 2010-2011


Algemene ledenvergadering watersportvereniging

Begroting 2010-2011

 • Penningmeester: toelichting op het begrotingsvoorstel


Begroting 2011 2012

Begroting 2011 - 2012


Bestuurswisseling

Bestuurswisseling

 • Huidig bestuur

  • Voorzitter a.i.: Hugo de Groot

  • Secretaris: Clemens van der Beek

  • Penningmeester: Rob van Ockenburg

  • Terrein comm.: Jan Berteler

  • Activiteiten comm.: Dick Ringenier

 • Aftredend:

  • Clemens van der Beek

  • Jan Berteler

  • beiden stellen zich herkiesbaar (Clemens stelt zich beschikbaar als de mogelijke nieuwe voorzitter)

 • Op voordracht van het bestuur:

  • Voorzitter: Clemens van der Beek

  • Secretaris: Niels van Breederoode

  • Terrein comm.:Jan Berteler


Algemene ledenvergadering watersportvereniging

Verkiezing Kascommissie

 • Kascommissie

  • Jan Houttuin

  • Johan Kuhlmann

 • Reserve

  • ...


Jaarplanning 2011 2012 1

Nieuwjaarsborrel

Zondag 8 januari 2012

Winterlezing

nog niet bekend

1e: Zaterdag 19 november 20112e: Zaterdag 24 maart 2012

Terreindagen

Barbecue

Zaterdag 21 april 2012

Schepen in het water

Vrijdag 27 april 2012

Schepen uit het water

Zaterdag 27 oktober 2012

Donderdag 15 november 2012

ALV

Jaarplanning 2011-2012 (1)‏


Jaarplanning 2011 2012 2

Jaarplanning 2011-2012 (2)‏

Geplande activiteiten winterperiode

Terrein schoonmaken, grasmaaien

Kajuit en loods schoonmaken

Waterleiding aanleggen

Hogedrukspuiten repareren en nazien


Algemene ledenvergadering watersportvereniging

Rondvraag


Algemene ledenvergadering watersportvereniging

En nu …..

 • Biertje?

 • De Zegger!


 • Login