Skolens yrkes og utdanningsveiledning tiltak i st meld nr 16 2006 2007 og ingen sto igjen
Download
1 / 14

Innlegg på konferanse, Bergen, 13-14 september - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

”Skolens yrkes- og utdanningsveiledning” - tiltak i St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen. Innlegg på konferanse, Bergen, 13-14 september. Eg kjenner ingen beinvegar Vegar er krokete, attgrodde brått islagte, med svake kantar Dei fleste står ikkje på kartet. Pål Helge Haugen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Innlegg på konferanse, Bergen, 13-14 september

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


”Skolens yrkes- og utdanningsveiledning” - tiltak i St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen

Innlegg på konferanse, Bergen, 13-14 september


Eg kjenner ingen beinvegar

Vegar er krokete, attgrodde

brått islagte, med svake kantar

Dei fleste står ikkje på kartet.

Pål Helge Haugen

Fra "Det overvintra lyset" 1985


Bakgrunn – veiledningsfeltet

 • OECDs landrapport 2002

 • NOU 2003:13 I første rekke (Søgnen-utvalget)

 • St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring

 • Rapporten ”Gjennomføring i videregående opplæring” 2006 (bredt sammensatt gruppe, ledet av Utdanningsdirektoratet)

 • St.meld. nr. 16 (2006-2007)…og ingen sto igjen


St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen

 • Hovedutfordring: reproduksjon av sosial ulikhet

 • Hovedgrep: tidlig innsats, ikke ”vente og se”


Status fem år etter skolestart for elever på allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger for årskullene 1997, 1998, 1999 og 2000.


”Det er ikke lett å være ung og ta valg”


Sentrale innsatsområder:

 • Tidlig innsats

 • Økt gjennomføring i VGO

 • Økt kunnskap og kompetansebasert utvikling

 • ”Kunnskapsløft for voksne”


Tiltakene i meldingen - 1

Rådgivertjenesten

 • Rådgivningen skal som hovedregel deles mellom sosialpedagogiske formål og yrkes- og utdanningsveiledning

 • Utvide omtalen av rådgivningens formål og innhold i forskriften.

 • Utarbeide veiledende kriterier for kompetanse


forts. tiltak

 • Høste erfaringer fra programfag til valg og prosjekt til fordypning for å styrke yrkes- og utdanningsveiledningen

 • Praksisrettet toårig løp

 • Oppfølgingstjenesten – vurdere forskriftsendring


Tiltakene i meldingen - 2

Koordinering og profesjonalisering:

 • Evaluere de tre forsøkene med regionale partnerskap for karriereveiledning med henblikk på landsdekkende implementering

 • Sette ned en tverrdepartemental arbeidsgruppe for å vurdere opprettelse av et nasjonalt koordinerende organ for utdannings- og yrkesveiledning


Tiltakene i meldingen - 3

Øvrige tiltak:

 • Videreutvikle de etablerte nettstedene for utdannings- og yrkesveiledning

 • Systematisk følge opp de høyere utdanningsinstitusjonenes arbeid med studie- og karriereveiledning


Siste nytt…

 • Oppdragsbrev sendes Utdanningsdirektoratet i september om forskriftsendring (deling av rådgivningstjenesten), veiledende kompetansekriterier og forsøk med individuell utviklingsplan.

 • RNB – Stortinget vedtar å styrke ressursene til rådgivningstjenesten med 15 mill. kroner i 2007.

 • Oppstart forsøk med praksisbrev i tre fylker for tre fag høst 07.


forts. siste nytt…

 • Erfaringskonferanser om Programfag til valg i september.

 • NIBR leverer sin kartlegging av de tre forsøksfylkene for partnerskap (Nordland, Akershus og Telemark) sep/okt.

 • Tverrdepartemental arbeidsgruppe leverer sin anbefaling i oktober/november


ad
 • Login