Ny rsrapport
Download
1 / 12

Ny Årsrapport - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Hvorfor ? Flere udgaver – individuelle tilvalg Nye regnskabsprincipper Implementering. Ny Årsrapport. Landsudvalget for driftsøkonomi……. Fokus på virksomheden Kendt opstilling – ÅRL !. Hvorfor ny årsrapport ?. Eksternt Regnskab. Værdibaseret - dagværdi Balancen er primær

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ny Årsrapport' - angelito-barbosa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ny rsrapport

Hvorfor ?

Flere udgaver – individuelle tilvalg

Nye regnskabsprincipper

Implementering

Ny Årsrapport


Hvorfor ny rsrapport

Landsudvalget for driftsøkonomi…….

Fokus på virksomheden

Kendt opstilling – ÅRL !

Hvorfor ny årsrapport ?


Eksternt regnskab
Eksternt Regnskab

 • Værdibaseret - dagværdi

 • Balancen er primær

 • Resultatopgørelsen sekundær

 • A eller B-opstilling

  • A-opstillingen kan fås som analysegrundlag i det interne regnskab


Internt regnskab
Internt Regnskab

Valgfrit

Analyser

Grafisk fremstilling

Nøgletal


Vigtige principper rsregnskabsloven

Retvisende billede

Væsentlighed

Neutralitet

Vigtige principper årsregnskabsloven


Anl gsaktiver

Aktiver er bygning og jord (dagsværdi)

- Ingen afskrivning på stuehuse og jord

- Produktionsbygninger - kostpris afskrives lineært

- Nedskrivninger over resultat(hvis der ikke er opskrevet tidligere)

- Opskrivninger over egenkapital

Inventar

- Lineær afskrivning (ctr saldo)

- Individualisering

Anlægsaktiver


Immaterielle anl gsaktiver

Mælkekvoter

- Dagspris, ingen afskrivning

- Opskrivninger til dagsværdi over egenkapital

- Nedskrivninger ud over nedskrevet værdi over resultat.

Betalingsrettigheder

- Dagspris, ingen afskrivning

- Opskrivninger til dagsværdi over egenkapital

- Nedskrivninger ud over nedskrevet værdi over resultat

Immaterielle anlægsaktiver


Kursreguleringer
Kursreguleringer

 • Kursreguleringer indgår i resultatet

  - Finansielle aktiver -Aktier, obligationer

  - Gæld – kursreguleringer prioritetsgæld, finanslån, swaps etc.


Udskudt skat
”Udskudt skat”

 • ”Hensættelser”

  - Reservering af egenkapital til skat

  - Beregnes på alle poster - principielt som værdiforskellen mellem den driftsmæssige og skattemæssige værdi.

  - Årlige reguleringer enten over resultatopgørelse eller balance

 • Afsættes med højeste skattesats

  - 51,5 - 55,5% (42%)


Implementering
Implementering

 • Vi har som målsætning at alle får beregnet udskudt skat - væsentligt

 • A eller B-udgaven – mindre væsentlig

 • Ressourcerne og systemerne sætter begrænsninger

 • Vi gør vort bedste !ad