cz 04 3 07 4 2 01 1 0015 vzd l n v souvislosti se zaveden m inova n technologie smartplant
Download
Skip this Video
Download Presentation
CZ.04.3.07/4.2.01.1/0015 Vzdělání v souvislosti se zavedením inovační technologie SmartPlant

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0015 Vzdělání v souvislosti se zavedením inovační technologie SmartPlant - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací. CZ.04.3.07/4.2.01.1/0015 Vzdělání v souvislosti se zavedením inovační technologie SmartPlant. Chemoprojekt,a.s. VŠCHT, ČVUT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CZ.04.3.07/4.2.01.1/0015 Vzdělání v souvislosti se zavedením inovační technologie SmartPlant' - angela-gillespie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cz 04 3 07 4 2 01 1 0015 vzd l n v souvislosti se zaveden m inova n technologie smartplant

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2

Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť

s podnikatelskou sférou, podpora inovací

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0015 Vzdělání v souvislosti se zavedením inovační technologie SmartPlant

Chemoprojekt,a.s.

VŠCHT, ČVUT

Hana Benediktová, 724 635 640, [email protected]

www.chemoprojekt.cz

zd vodn n projektu
Zdůvodnění projektu
 • Účelem projektu je vyškolení zaměstnanců Chemoprojektu, doktorandů a studentů ČVUT a VŠCHT v novém SW SmartPlant a COMOSFEED
 • Program SmartPlant představuje moderní informační systém zaměření na projekční práce především v oblasti chemických provozů. Hlavní předností tohoto systému je integrace řady dílčích modulů, které jsou v současné době používány odděleně, čímž dochází ke zbytečným prodlevám a bariérám při přenosu a sdílení dat.
 • Projekt SmartPlant umožní rychlejší přenos informací mezi teorií a praxí, což významným způsobem ušetří čas a finanční prostředky.
 • Cílem projektu je vyškolit cca 300 expertů pro práci s daným programem.
2 c lov skupiny
2 Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci CHP, studenti a doktorandi a věd.pracovníci VŠCHT a ČVUT

 • Projekt poskytuje zaměstnancům a společnosti znalosti, které jim umožní vyrovnat se s problémy při zavádění nových technologií a přispívá tak k jejich konkurenceschopnosti
 • Projekt poskytuje studentům, doktorandům a mladým vědec.pracovníkům znalosti pro zakládání nových technologicky orientovaných firem.
 • Projekt poskytuje vzdělávání ved.pracovníkům průmyslového podniku, které jim poskytne odborné znalosti pro řízení inovačního procesu
 • Projekt vytváří a rozvíjí informační systém pro urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe
 • Projekt rozvíjí společný inovační projekt vysokých škol a podnikatelské sféry včetně mechanismů transferů technoloií, know-how a odborníků
 • zaměstnanců Chemoprojektu, doktorandů a studentů ČVUT a VŠCHT
3 typy innost
3 Typy činností
 • Úvodní seminář realizačního týmu SmartPlant
 • Technologický seminář Čpavek
 • Technologický seminář Kyselina sírová
 • Technologický seminář Fame
 • Technologický seminář Zpracování ropy
 • Technologický seminář Močovina, UAN
 • Technologický seminář Anilín
 • Technologický seminář Kyselina Dusičná
 • Školení PROII
 • Školení COMOS FEED
 • Školení SmartPlant
 • Konference
 • Koordinace
 • Vytvoření učební pomůcky (zpracování učeb.postupu pro další šíření výstupů projektu na partnerských VŠ)
4 vnit n postupy zen
4 Vnitřní postupy řízení
 • Pro vnitřní řízení projektů existují ve společnosti CHP postupy, které jsou součástí systému managementu jakosti. Ten je certifikován Lloyds Register Quality Assurance. Organizace školení je popsána v postupu CHP SJ 1801 a dokumentována v informačním systému společnosti.
 • V realizačních týmech dle jednotlivých produktů jsou pracovníci CHP, studenti, doktorandi a věd.pracovníci VŠCHT a ČVUT
 • Projekt oproti HMG má cca 3 měsíční zpoždění zaviněné vytížením pracovníků CHP na komerčních projektech, zkouškovým obdobím na VŠ a prázdninami.
 • Při realizaci projektu průběžně probíhají workshopy jednotlivých pracovníků týmů dle produktů.
 • Pravidelně také probíhají schůzky vedení projektu se zástupci VŠ
 • Problémy vyvstaly především v oblasti instalací a fungování školních a komerčních licencí SW Comos Feed, prozatím se nepodařilo zapojit do projektu stavební profese na ČVUT.
5 zaji t n publicity
5 Zajištění publicity
 • Ve všech školících materiálech je ESF a Státní rozpočet ČR zmíněn jako zdroj financování, taktéž na všech pozvánkách a akcích je zajištěno uvedení zdrojů pro financování projektu
 • Na web stránkách CHP je umístěn odkaz na projekt SmartPlant a jeho financování
6 p idan hodnota inovativnost multiplikace
6 Přidaná hodnotaInovativnost, Multiplikace
 • Technologie SmartPlant umožňuje jednak v jakékoli fázi projektu použít do ní vložená data, provést simulaci a po realizaci stavby či rekonstrukci nového provozu porovnat reálná data s daty simulovanými. Vytváří se tak komplexní databáze a model, který lze dále použít s výrazným ušetřením nákladů a zvýšením produktivity práce
 • Projekt je inovativní v přímém propojení vzdělávacích a výzkumných pracovišť s podniky, které budou moci nové objevy ihned realizovat a budou poskytovat zpětnou vazbu výzkumným a vzdělávacím pracovištěm ohledně praktického uplatňování navrhovaných řešení
 • Chemoprojekt,a.s. se tímto začleňuje mezi první společnosti, které zavedou tento inovativní produkt a prostřednictvím svých dodavatelů, kteří nadále budou pracovat s daty z databáze vytvořené pomocí SmartPlant rozšíří používání v ČR. Zvýší se tak efektivnost chemických provozů v ČR, která při dnešním důrazu na úspory energie a na ekologii bude v konečném důsledku pozitivním přínosem pro celou ČR.
7 udr itelnost innost synergie a n vaznost projekt
7 Udržitelnost činnostíSynergie a návaznost projektů
 • Pro plně funkční implementaci je nutné dlouhodobé rozvíjení sytému s reálnými daty za vzájemné součinnosti řady profesních odborníků a nositelů teoretických a praktických zkušeností z oboru. V tomto směru také bude probíhat plánovaná vzdělávací činnost.
 • SmartPlant Foundation bude nadále doplňována a bude fungovat jako datový sklad a archiv
 • Know-how a licence by měla být nositeli zpracovány tak, aby mohla být potřebná data předávána elektronicky.
 • Záznamy z provozu jednotky by měli provozovatelé předávat ve formě vhodné pro ověřování technologických procesů
 • Komunikace se subdodavateli by se měla urychlit vzájemnou výměnou dat prostřednictvím SmartPlant Foundation.
8 v stupy a v sledky
8 Výstupy a Výsledky
 • Výstupy (96 osob /3 organizace CHP, VSCHT, CVUT)
 • Výsledky (5 podpořených produktů – rozpracovanost 45%) Hlavní inovované produkty CAD: FAME, Kyselina dusičná, Močovina, Zpracování ropy/UAN, Čpavek, Kyselina sírová, Anilín...
9 doporu en pro dal programovac obdob 2007 2013
9 Doporučení pro další programovací období 2007-2013
 • Snížit administrativní zátěž monitorovacích zpráv (kolizi se zákonem na ochranu osobních údajů)
 • Neměnit pravidla monitoringu v průběhu realizace projektu
 • Přenést více odpovědnosti na realizátora projektu a tím zrychlit kontrolu jednotlivých monitorovacích zpráv.
 • Podpořit spolupráci škola-podnik...
ad