Z kon 25 2006 z z o verejnom obstar van
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ... PowerPoint PPT Presentation


  • 62 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zákon ... Verejné obstarávanie Zákazka – zmluva s peňažným plnením (kúpa, lízing, stavebné práce, poskytnutie služby) Finančné limity Verejný obstarávateľ. Finančné limity [ € ]. Pravidlá výpočtu PPHZ § 5.

Download Presentation

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zákon č. 25/2006 Z. z.o verejnom obstarávaní ...

Zákon ...

Verejné obstarávanie

Zákazka – zmluva s peňažným plnením (kúpa, lízing, stavebné práce, poskytnutie služby)

Finančné limity

Verejný obstarávateľ


Finančné limity [ € ]

Pravidlá výpočtu PPHZ § 5


Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

- primerané náklady

- nie je povinnosť OSO

  • nie je povinnosť EA

  • POVINNOSŤ zverejniť 1 x štvrťročne (web, tlač,...) súhrnnú správu o zákazkách s NH s cenami vyššími ako 1 000 €. Za každú zákazku uvedie: hodnotu zákazky, predmet zákazky, úspešného uchádzača.

  • POVINNOSŤ viesť dokumentáciu o zadávaní zákazky a archivovať päť rokov po uzavretí zmluvy.


Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

  • Špecifikácia predmetu zákazky, ... §34, §35

  • Rozhodnutie o použití postupu (prieskum trhu, výzva na predloženie ponuky ...)

  • Realizácia postupu

  • Vyhodnotenie

  • Kúpa tovaru, realizácia stavebných prác alebo poskytnutie služby


Postup

  • prieskum trhu

    - aktuálne cenníky

    - dopyt cez špecializované firmy (cez internet)

    - zjednodušená výzva na predloženie ponuky

    - e-mail

    - pošta

    - osobné doručenie

  • vyhodnotenie prieskumu

  • archivácia


  • Login