Advertisement
/ 12 []

NOWOTORY NEREK - Najczęstsze objawy kliniczne to 1.krwiomocz2.ból w okoli...


Klasyfikacja raka nerki :TNM. T = srednica guzaN = przerzuty do wezlw chlonnychM = przerzuty odlegle. NOWOTWORY ZLOSLIWE. Rak nerkowokomrkowy (jasnokomrkowy Ca clarocellulare)Guz WilmsaRak z nablonka przejsciowego. RAK JASNOKOMRKOWY OBJAWY. KrwiomoczPrzewlekla goraczkaPodwyzszone OB.Chu

Download Presentation

NOWOTORY NEREK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Nowotory nerek

NOWOTORY NEREK

Najczęstsze objawy kliniczne to

1.krwiomocz

2.ból w okolicy lędźwiowej

3.obecność guza w jamie brzusznej


Klasyfikacja raka nerki tnm

Klasyfikacja raka nerki :TNM

 • T = średnica guza

 • N = przerzuty do węzłów chłonnych

 • M = przerzuty odległe


Nowotwory z o liwe

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

 • Rak nerkowokomórkowy (jasnokomórkowy Ca clarocellulare)

 • Guz Wilmsa

 • Rak z nabłonka przejściowego


Rak jasnokom rkowy objawy

RAK JASNOKOMÓRKOWYOBJAWY

 • Krwiomocz

 • Przewlekła gorączka

 • Podwyższone OB.

 • Chudnięcie

 • Hiperkalcemia, nadciśnienie, anemia lub czerwienica

 • Tkanka nowotworowa może wydzielać substancje podobne w działaniu do hormonów

 • Przerzuty do płuc, tkanki miękkie,kości, wątroba


Rak jasnokom rkowy

RAK JASNOKOMÓRKOWY

 • Najczęściej spotykany nowotwór nerki u dorosłych

 • Najczęściej 7 i 8 dekada życia u mężczyzn


Diagnostyka

DIAGNOSTYKA

 • USG: odróżnienie od torbieli i angiomyolipoma

 • Tomografia komputerowa

 • Rezonans magnetyczny

 • NIE WYKONUJE SIĘ BIOPSJI GUZA!


Leczenie i rokowanie

LECZENIE I ROKOWANIE

 • Nefrektomia radykalna

 • Wycięcie guza gdy śr. mniejsza od 4 cm

 • Usuwanie pojedynczych przerzutów

 • Leczenie immunologiczne

 • 75% przeżywa 5 lat gdy wolne węzły chłonne

 • 20% przeżywa 5 lat gdy zajęte węzły chłonne


Guz wilmsa

GUZ WILMSA

 • Najczęściej spotykany u dzieci

 • 100 zachorowań /rok w Polsce

 • Główny objaw : powiększenie obwodu brzucha

 • Częste wczesne przerzuty do płuc


Leczenie i rokowanie1

LECZENIE I ROKOWANIE

 • Nefrektomia z węzłami chłonnymi

 • Chemioterapia

 • Radioterapia

 • Wyleczenie w 60-100%


Guzy agodne nerek

GUZY ŁAGODNE NEREK

 • Angiomyolipoma (AML): można rozpoznać w : 1.USG ze względu na obecność tłuszczu w utkaniu

  2. Tomografia komputerowa

  występują częściej u kobiet,przeważnie w 5 i 6 dekadzie życia.

  Objawy : najczęściej bezobjawowe

  -Ból okolicy lędźwiowej

  -Krwawienie do przestrzeni okołonerkowej

  -Krwiomocz

  Guzy > 4cm jeżeli są objawowe to oszczędzające leczenie operacyjne. Pozostałe obserwacja USG co 6 miesięcy


Guzy agodne nerek1

GUZY ŁAGODNE NEREK

 • Gruczolak nerki (adenoma): jest stanem przedrakowym

 • Onkocytoma

 • Przedoperacyjnie nie można rozróżnić typów nowotworów


Torbiele nerek

TORBIELE NEREK

 • Pojedyncze małe nie wymagają interwencji

 • Duże mogą być nakłuwane i obliterowane lub leczone chirurgicznie

 • Autosomalnie dominująca wielotorbielowatość nerek (ADPKD)