Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla - PowerPoint PPT Presentation

Ty turvallisuus ja henkinen hyvinvointi ty ss oppimisjaksolla
Download
1 / 22

 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla. Lain säädäntö ja vastuukysymykset htwww.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738 Työturvallisuuslaki (738/2002tp://) Laki nuorista työntekijöistä (998/1993). lain soveltaminen

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ty turvallisuus ja henkinen hyvinvointi ty ss oppimisjaksolla

Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

12.12.2012 Pauli Holttinen


Ty turvallisuus ja henkinen hyvinvointi ty ss oppimisjaksolla

Lain säädäntö ja vastuukysymyksethtwww.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738Työturvallisuuslaki (738/2002tp://)Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

 • lain soveltaminen

 • jokaisen henkilökohtainen vastuu suojavälineiden käytöstä ja huollosta

 • koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö

12.12.2012 Pauli Holttinen


Lains d nt ja vastuukysymykset

Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

 • Työturvallisuuslaki

 • Työnantajalla velvollisuus taata turvallinen työympäristö

 • Työntekijällä velvollisuus tehdä työtä turvallisesti

 • Laki nuorista työntekijöistä (työssäoppimisen opas s. 26-27)

 • Työ ei saa olla työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi

12.12.2012 Pauli Holttinen


Lains d nt ja vastuukysymykset1

Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

Asetus erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä nuorille.

 • liiallinen rasitus

 • huomattavaa vastuuta omasta ja toisten turvallisuudesta

 • huomattavaa taloudellista vastuuta

 • erityisiä vaaroja, joita nuoret eivät kykene tunnistamaan

 • yksin työskentely silloin, kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman vaara

 • psykiatristen potilaiden ja psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden hoito ja huolto

12.12.2012 Pauli Holttinen


Lains d nt ja vastuukysymykset2

Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

Asetus erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä nuorille.

 • kuolleiden käsittely

 • teurastus

 • sukellus

 • työ jossa altistutaan haitallisille myrkyllisille aineille

 • palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden käsittely

 • työ, jossa altistutaan haitalliselle säteilylle

12.12.2012 Pauli Holttinen


Lains d nt ja vastuukysymykset3

Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

 • 16 vuotta täyttänyt nuori voi poikkeusluvalla (työsuojeluviranomaisen myöntämä) tehdä edellä mainittuja töitä, jos se on välttämätöntä nuoren ammatillisen kehityksen kannalta. Esimerkkiluettelo työssäoppimisen oppaan s. 28.

12.12.2012 Pauli Holttinen


Lains d nt ja vastuukysymykset4

Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

Oppilaiden vastuuvakuutusturva

 • Opiskelijan ollessa työssäoppimisjaksolla rinnastetaan opiskelija työntekijään ja tällöin työssäoppimispaikan vastuuvakuutus on opiskelijan turvana isännänvastuuperiaatteen mukaisesti.

12.12.2012 Pauli Holttinen


Lains d nt ja vastuukysymykset5

Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

Työssäoppijan vakuutus

 • Omnian opiskelijoiden vastuuvakuutusturvaa on laajennettu EU-alueella siten, että heidän vakuutusturvansa kattaa opiskelijan henkilökohtaisen korvausvastuun siinä tapauksessa, että hän työssäoppimisjakson yhteydessä on aiheuttanut työnantajalle taikka jollekin kolmannelle henkilö- tai esinevahingon lievää suuremmalla tuottamuksella.

12.12.2012 Pauli Holttinen


Ty suojelun valvonta

Työsuojelun valvonta

 • Työsuojeluorganisaatio

 • organisaatiossa toimivien henkilöiden tehtävät

12.12.2012 Pauli Holttinen


Miksi ty turvallisuutta tarvitaan

Miksi työturvallisuutta tarvitaan

Tapaturmien ennalta ehkäisy on sinun, työnantajan ja

yhteiskunnanetu

12.12.2012 Pauli Holttinen


Tapaturmista

Tapaturmista

 • Suomessa sattuu vuosittain yli 120000 työtapaturmaa joista n. 30 kuolemaan johtaneita

 • Tapaturman hinta yli 3 päivän poissaoloista keskimäärin 6000 €

12.12.2012 Pauli Holttinen


Ty tapaturmissa menehtyneet

Työtapaturmissa menehtyneet


Tapaturmista1

Tapaturmista

 • Työtapaturmien määrä nousi 6,5 % vuonna 2010

 • Palkansaajille sattui vuonna 2010 kaikkiaan 124 208 työtapaturmaa: 104 788 työpaikoilla ja 19 420 työn ja kodin välisellä matkalla. Nousua oli edellisvuoteen verrattuna 6,5 prosenttia, mutta silti vähemmän kuin vuonna 2008. Talouselämän tilanne ja työllisten määrä heijastuvat työtapaturmien määrässä. Vuonna 2009 taloudellisen taantuman vaikutuksesta tehdyn työn määrä väheni, samoin työtapaturmien määrä jopa noin kymmenen vuoden takaiselle tasolle.

12.12.2012 Pauli Holttinen


Ty tapaturmien syyt

Työtapaturmien syyt

 • yleisesti eri ammattiryhmissä

 • yleisimmät tapaturmat

 • suojautumiskeinot

12.12.2012 Pauli Holttinen


Ty tapaturmatilastoa 2010

Työtapaturmatilastoa 2010:

12.12.2012 Pauli Holttinen


Kolmen k rki v hiten tapaturmia

Kolmen kärki vähiten tapaturmia:

 • Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä

  toiminta3,0

 • Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen3,6

 • Rahoituksen välitys3,9

12.12.2012 Pauli Holttinen


Ty turvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus

 • 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille

 • Ensimmäinen TOP-jakso jo takana

12.12.2012 Pauli Holttinen


Ttk 08 ttk 09

TTK-08 TTK -09

8.00Yhteinen työpaikka

9.15Yhteinen turvallisuus

10.15Perehdyttäminen

11.00 Lounastauko

12.00 Turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla

15.00 Onnettomuustilanteissa toimiminen

15.30 Tentti

- 16.00

08.00Avaus  

08.15Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla

09.15Periaatteena nolla tapaturmaa

10.15Yleisohjeet

11.00Lounastauko

12.00Keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta

15.00Varautuminen onnettomuustilanteisiin

15.30 Tentti

–16.00

12.12.2012 Pauli Holttinen


Ty turvallisuus ja henkinen hyvinvointi ty ss oppimisjaksolla

Perehdytysohjelman sisältö

 • Liikenne ja liikkuminen

 • Päihteet ja tupakointi

 • Henkilönsuojaimet ja työvaatetus

 • Luvanvaraiset työt

 • Siisteys ja järjestys

 • Jätteiden käsittely

 • Erityisolosuhteet tai-toiminnot yhteisellä työpaikalla

 • Onnettomuustilanteessa toimiminen

 • Yhteyshenkilöt

12.12.2012 Pauli Holttinen

19


Henkinen hyvinvointi top jaksolla

Henkinen hyvinvointi TOP-jaksolla

 • Tiimityö

 • Työn suunnittelu

 • Tiimin yhteisvastuu laadusta ja tuloksesta

 • Tekninen kehitys

12.12.2012 Pauli Holttinen


Henkinen hyvinvointi top jaksolla1

Henkinen hyvinvointi TOP-jaksolla

 • Työvoiman oikea mitoitus

 • Kiireen vaikutukset

 • Huumori apuvälineenä

 • Työkyvyn ylläpito

12.12.2012 Pauli Holttinen


Onnea v a lmistuville

Onnea Valmistuville

THE END

12.12.2012 Pauli Holttinen


 • Login