Livets historie
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Livets historie PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Livets historie. Livets historie. Det første livet på jorden oppstod i havet for om lag 3,85 milliarder år siden. De første formene for liv var ørsmå encellede organismer. Over havet var det ulevelige forhold, for atmosfæren bestod av giftige gasser.

Download Presentation

Livets historie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Livets historie

Livets historie


Livets historie1

Livets historie

 • Det første livet på jorden oppstod i havet for om lag 3,85 milliarder år siden.

 • De første formene for liv var ørsmå encellede organismer.

 • Over havet var det ulevelige forhold, for atmosfæren bestod av giftige gasser.

Prekambrium: 4,6 milliarder – 542 millioner år siden.

Foto: Jennifer Williams


Livets historie2

Livets historie

 • I tidsperioden kambrium gjennomgikk jordens organismer en enorm utvikling.

 • Nå oppstod flercellede dyr som kunne minne om dagens maneter, svamper og mark.

 • Det store oppsvinget i dyrearter kalles den kambriske eksplosjon.

Kambrium: 542 – 488 millioner år siden.

Bilde: Apokryltaros


Livets historie3

Livets historie

 • I ordovicium oppstod de første virveldyrene.

 • Virveldyr kjennetegnes av at de har ryggrad, samt en hjerne omgitt av et kranium.

 • De første virveldyrene var kjeveløse fisk med kraftig hodepanser.

Ordovicium: 488 – 444 millioner år siden.

Bilde: Stanton F. Fink


Livets historie4

Livets historie

 • I silur dukket de første plantene opp på landjorden.

 • Plantene bidro til at atmosfæren ble mer oksygenrik.

 • Dette la grunnlaget for at enkelte dyr kunne bevege seg fra havene og opp mot land.

Silur: 444 – 417 millioner år siden.


Livets historie5

Livets historie

 • I devon blomstret plantelivet på jorden.

 • Nå fantes det trær, bregner og sopp på landjorden.

 • I denne perioden beveget de første virveldyrene seg fra vann til land.

 • Dette var fisker som hadde gjeller og lunger.

Devon: 417 – 360 millioner år siden.


Livets historie6

Livets historie

 • I karbon skjøt livet på landjorden fart.

 • Nå fantes det tropejungler med 40 meter høye trær.

 • Det krydde av insekter. Enkelte av dem var gigantisk store.

 • I denne perioden utviklet de første landlevende fiskene seg til kjempepadder.

Karbon: 360 – 290 millioner år siden.


Livets historie7

Livets historie

 • I perm var verdens landområder samlet i superkontinentet Pangea.

 • Dette gjorde at store områder ble liggende langt fra hav og vann.

 • Mange steder ble klimaet tørrere.

 • I denne perioden ble krypdyrene en dominerende dyreart.

Eurasia

Nord-Amerika

Afrika

Sør-Amerika

Antarktis

Australia

Perm: 290 – 250 millioner år siden.


Livets historie8

Livets historie

 • Krypdyrene fortsatte å dominere landjorden i trias.

 • Krypdyrene levde av planter, insekter, fisk og andre krypdyr.

 • Det fantes mange ulike arter av krypdyr.

 • Etter hvert skulle noen av dem vokse seg kjempestore.

Trias: 250 – 200 millioner år siden.

Tegninger: Arthur Weasley


Livets historie9

Livets historie

 • I jura sprakk superkontinentet Pangea opp, klimaet ble fuktigere og det oppstod skoger.

 • Dinosaurene dominerte jorden.

 • I luften kunne man se flygeøgler, mens fiskeøgler svømte i havene.

Bilde: Gerhard Boeggemann

Jura: 200 – 145 millioner år siden.


Livets historie10

Livets historie

 • I kritt utviklet blomsterplantene seg.

 • Disse spredte seg over store deler av verden.

 • Fremdeles var dinosaurene jordens herskere.

 • Den fryktede Tyrannosaurus levde i denne perioden.

Foto: Lisa Andres

Skjelett fra en Tyrannosaurus.

Kritt: 145 – 65 millioner år siden.


Livets historie11

Livets historie

 • For 65 millioner år siden traff en ti kilometer bred steinbit jorden vår.

 • I løpet av kort tid ble atmosfæren dekket av støv og aske.

 • Man tror at mangelen på lys og varme gjorde at dinosaurene døde ut.

For pattedyrene betydde imidlertid nedslaget at det ble bedre plass og utviklingsmulighet.

Kritt: 145 – 65 millioner år siden.


Livets historie12

Livets historie

 • I palogen fikk kontinentene den form og plassering slik som vi kjenner det i dag.

 • En rekke av dagens store fjellkjeder oppstod.

 • Dyrelivet fikk bedre kår når dinosaurene var borte.

Fjellkjeden Himalaya oppstod i palogen.

Palogen: 65 – 23 millioner år siden.


Livets historie13

Livets historie

 • I neogen begynner hav og land å ligne slik vi kjenner det i dag.

 • Det oppstod åpne gressletter som gav føde til mange dyrearter.

 • Menneskeslekten oppstod for om lag to millioner år siden.

Foto: Keith Danila Medvedev

Neogen: 23 millioner år siden til nå.


Livets historie14

Livets historie


 • Login