H LLBART ARBETE

H LLBART ARBETE PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

H?llbart arbete. ?rebro Universitet, Misa, ActivaProjekt 2007-2010Sparbanksstiftelsen NyaSupported EmploymentFramg?ngsfaktorer f?r att beh?lla ett arbete.. Supported Employment. " paid work in ordinary work sites, with individual ongoing support and obvious possibilities for inclusion and collaboration with employees without disabilitise in the work place".

Download Presentation

H LLBART ARBETE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. HÅLLBART ARBETE Delaktighet och inkludering

2. Hållbart arbete Örebro Universitet, Misa, Activa Projekt 2007-2010 Sparbanksstiftelsen Nya Supported Employment Framgångsfaktorer för att behålla ett arbete.

3. Supported Employment ” paid work in ordinary work sites, with individual ongoing support and obvious possibilities for inclusion and collaboration with employees without disabilitise in the work place”

4. Grundprinciper Motivation till arbete. Utgå från individens val och önskemål. Arbete först – träning sen Integrerad del i övriga rehabiliteringsinsatser. Stödet är inte tidsbegränsat. Målet är anställning på den reguljära arbetsmarknaden

5. Motivation till arbete ”huvudtanken är att alla är arbetsdugliga …och huruvida man lyckas eller misslyckas på arbetsplatsen beror på det sociala sammanhanget och det stöd som finns tillgängligt.”

6. Arbete först ”everybody can learn if I can figure out how to teach”

7. Målet är anställning på den reguljära arbetsmarknaden ”Normalisering…är att ge personer med funktionsnedsättningar en jämbördig position jämfört med andra innevånare i både rättigheter och skyldigheter…”

8. Integrerad rehabilitering ”Jag måste tyvärr konstatera att det finns stora brister i bemötandet av personer med funktionshinder. Mänga känner sig kränkta, kontrollerade och ifrågasatta. Den upplevelsen går igen i nästan alla berättelser jag fått och mönstret är detsamma oavsett funktionshinder, livssituation och vilket stöd och service och vilken hjälp man söker.” (SOU 1999:21:11).

9. Individens val och önskemål ”Vi vill använda begreppet delaktighet i bemärkelsen aktivt deltagande i samhällslivet. Önskemål och intressen kan variera mellan olika skeden i livet, mellan olika personer och mellan olika orter. Vi vill också se delaktighet som ett begrepp för att människor med omfattande funktionshinder har alla medborgares rättigheter och skyldigheter.” (SOU 1991:46:134)

10. Stödet är inte tidsbegränsat Lågt värderad roll Empowerment Individens förändring Arbetslivets förändring

11. Naturligt stöd ” … any assistance, relationships, or interactions that allow a person to secure, maintain and advance in a community job of his or her chosing in ways that correspond to the typical work routines and social actions of other employees”.

12. Typiskt arbete Ett riktigt arbete med riktig lön Rättigheter likväl som skyldigheter Arbetsbeskrivning Naturligt stöd

13. Forskningen visar…

14. Forskning visar… Delaktighet Passa in hellre än anpassa Inte arbete på låtsas Möjligheter till interaktion Så normalt som möjligt Person i svårigheter, inte med svårigheter

15. Forskning visar… Från omsorg till business ”Så lite som möjligt så mycket som nödvändigt” Stöd till att stödja naturligt Avdramatisera Möt rädslan för det avvikande

16. Forskning visar… Utbildning och arbetslivserfarenhet Stöd från omgivning Intressant arbete Strategier Arbeta efter grundprinciperna

17. Hållbart arbete Att behålla ett arbete behöver inte betyda att man är kvar på den arbetsplats man fick stöd av Supported Employment till. Att behålla ett arbete är att ha en anställning, att behålla sin plats på den reguljära arbetsmarknaden.

18. Mitt fokus Intersektionalitet Individens strategier Arbetsgivarens strategier och samspel med individen Möte mellan individ och samhällssystem

19. [email protected]

  • Login