Gender index na warmii i mazurach
Download
1 / 17

Gender Index na Warmii i Mazurach - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Gender Index na Warmii i Mazurach. projekt realizowany przez Region Warmińsko-Mazurski NSZZ Solidarność. Finansowanie projektu Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gender Index na Warmii i Mazurach' - ananda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gender index na warmii i mazurach

Gender Indexna Warmii i Mazurach

projekt realizowany

przez

Region Warmińsko-Mazurski

NSZZ Solidarność


Finansowanie projektu

 • Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

 • Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

 • Poddziałanie 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności


Obszar realizacji projektu

Termin realizacji : 1 czerwiec 2009 – 30 lipiec 2010

Kampanie medialne

Szkolenia z Polityki Gender


Cele projektu

Cel główny:

 • Upowszechnienie wśród pracodawców, pracowników, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i lokalnej społeczności Warmii i Mazur rezultatów PIW Equal dot. godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

  Cele szczegółowe:

 • Wypromowanie rezultatów z zakresu polityki Gender i roli kobiety w życiu społeczno-ekonomicznym.

 • Wyposażenie Promotorów Powiatowych Centrów CSR w wiedzę dot. Gender

 • Przeszkolenie pracodawców i pracowników z zakresu zarządzania różnorodnością i prawa pracy w obszarze równych szans i niedyskryminacji.

 • Popularyzowanie nowoczesnego modelu społeczeństwa – godzenie ról zawodowych i rodzinnych.

 • Nagłośnienie problematyki i sposobów wyrównywania szans kobiet na rynku pracy.


Działania projektowe

 • Konferencje regionalne.

 • Szkolenia dla promotorów odpowiedzialności społecznej organizacji z Polityki Gender.

 • Kampania Społeczna i Targi Dobrych Praktyk – (4)

 • Akcja medialna.

 • Konferencja -100 lecie Święta Kobiet

 • Powiatowe Centra CSR - upowszechnianie Gender Index.

 • Szkolenia z Gender Index dla pracodawców i pracowników (2x20 osób).

 • Publikacje i poradniki dot. Polityki Gender.


Kampania Społeczna:

 • Konferencja

 • Dyskusje panelowe

 • Targi dobrych praktyk

 • Konferencja prasowa


Zwalidowane Rezultaty PIW Equal

 • Gender Index

 • Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina

 • Kompromis na rynku pracy. Innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet.

 • Przedsiębiorstwo Fair Play

 • Zatrudnienie Fair Play

 • Równowaga - Praca - Rodzina

  Inne rezultaty w części związane z Polityką Gender.


Elementy rezultatów:

 • Elastyczne i efektywne formy organizacji pracy.

 • Standard Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 • Moduły szkoleniowe dla pracodawców i pracowników.

 • Metodologia poradnictwa zawodowego (FiC)

 • Akcje społeczne: Osiedlowe Grupy Zabawowe, Bank Godzin.

 • Kompetencje zawodowe rodziców.


Kwestie do uwzględnienia podczas kampanii.:

 • Prawo pracy – nowe zapisy

 • Polityka równości w projektach unijnych

 • Rozwiązania z innych krajów unijnych

 • Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz równości

 • Instytucje wspierające rozwój zawodowy kobiet

 • Upowszechnienie idei CSR

 • Wspieranie rozwiązań innowacyjnych w obszarze elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia

 • Szczęśliwa Rodzina i Sukces Zawodowy


Miękkie rezultaty projektu to m.in.:

 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami konferencji nt równości kobiet i mężczyzn w pracy.

 • Nabycie nowej, zaktualizowanej wiedzy nt Polityki Gender na bazie rezultatów Equal.

 • Wzmocnienie przekazu wiedzy i praktyki dot. Godzenia życia rodzinnego i zawodowego w powiatach W-M.

 • Zainspirowanie Partnerów Społecznych do rozwijania i wprowadzania w praktykę rozwiązań genderowych.


Uczestnicy Projektu:

 • Samorządy

 • PUP

 • Organizacje pracodawców

 • Organizacje pracowników

 • Organizacje pozarządowe

 • Społeczeństwo Warmii i Mazur


Polityka Gender:

 • Studia podyplomowe: Kraków, Warszawa

 • Studenckie Koła Naukowe: UMK Toruń, Uniwersytet Gdański

 • Akademia Działaczy i Trenerów Antydyskryminacyjnych

 • Fundacja MAMA

 • Gender in Norway

 • Komisja Europejska


Działania związkowe – NSZZ „Solidarność”

 • Sekcja Kobiet – koordynatorka Danuta Wojdat

 • Sprawy kobiet w obszarze prawa pracy, wynagrodzenia, warunków pracy, godnego traktowania

 • Promocja udziału kobiet w życiu zawodowym, zwłaszcza na rzecz Kobiet i Mężczyzn w Związku

 • Sekcja problemowa

 • Działa regionalnie i na szczeblu krajowym


Działania związkowe – Kongres w Warszawie , czerwiec 2009

Kobiety dla Polski Polska dla Kobiet

 • Panel dyskusyjny: zw. zaw, org. Kobiece, partie polityczne, MPiPS oraz media

 • Dyskusja – doświadczenia kobiet w pracy i działalności w związkach zawodowych

 • Rekomendacje dla rządu

 • Rekomendacje dla organizacji związkowych

 • Postulaty


Zejście z szybkiej ścieżki kariery jest łatwe. Znacznie trudniej jest wejść do gry z powrotem

. A przecież, gdy wykształcone kobiety nie wracają do pracy, cierpią na tym nie tylko one same, straty ponoszą również pracodawcy i całe branże gospodarki.

Sylvia Ann Hewlett, Carolyn Buck Luce


Rewolucja odwrotu od kariery – dziennikarka Lisa Belkin z New York Times

2004 r. – amerykańskie Centrum ds. Polityki na rzecz Integracji Życia Osobistego z Zawodowym powołało zespół (firmy sektora prywatnego) – Ukryty drenaż mózgów: kobiety i mniejszości jako niewykorzystany potencjał.

Przeprowadzono badania:

 • Motywy odejścia z pracy

 • Motywy powrotu do pracy

 • 2443 kobiety; dwie grupy wiekowe (28 – 40; 41 – 55)

 • 653 mężczyzn


Dziękuję za uwagę New York Times

www.wmcentrum-csr.net


ad