Ak vlastnosti maj l tky
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

AKÉ VLASTNOSTI MAJÚ LÁTKY? PowerPoint PPT Presentation


  • 208 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

AKÉ VLASTNOSTI MAJÚ LÁTKY?. CHÉMIA VI. ročník. KYSLÍK. VODA. ŽELEZO. LÁTKY. SOĽ. ROPA. SKLO. ZAHRIEVANIE. FARBA. OBJEM. SKUPENSTVO. HUSTOTA. VZHĽAD. VLASTNOSTI LÁTOK. ROZPUSTNOSŤ VO VODE. VÔŇA. HORľAVOSŤ. ZÁPACH. TEPLOTA. CHUŤ. VLASTNOSTI LÁTOK URČUJEME. POZOROVANÍM.

Download Presentation

AKÉ VLASTNOSTI MAJÚ LÁTKY?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ak vlastnosti maj l tky

AKÉ VLASTNOSTI MAJÚ LÁTKY?

CHÉMIA

VI. ročník


Ak vlastnosti maj l tky

KYSLÍK

VODA

ŽELEZO

LÁTKY

SOĽ

ROPA

SKLO


Ak vlastnosti maj l tky

ZAHRIEVANIE

FARBA

OBJEM

SKUPENSTVO

HUSTOTA

VZHĽAD

VLASTNOSTI

LÁTOK

ROZPUSTNOSŤ

VO VODE

VÔŇA

HORľAVOSŤ

ZÁPACH

TEPLOTA

CHUŤ


Ak vlastnosti maj l tky

VLASTNOSTI

LÁTOK URČUJEME

POZOROVANÍM

POKUSOM

FARBA

VZHĽAD

ROZPUSTNOSŤ

HORĽAVOSŤ

TEPLOTU

TOPENIA

TEPLOTU

VARU

SKUPENSTVO

FARBA

VÔŇA

OBJEM

HUSTOTU

ZÁPACH


Ktor vlastnosti sk mame pozorovan m

Ktorévlastnostiskúmamepozorovaním?

SKUPENSTVO

HORĽAVOSŤ

TVAR

TEPLOTA TOPENIA

ROZPUSTNOSŤ

TEPLOTA VARU

FARBA

VÔŇA

ZOHRIEVANIE

ZÁPACH


Ktor vlastnosti sk mame pokusom

Ktoré vlastnosti skúmame pokusom?

HORĽAVOSŤ

ZOHRIEVANIE

TVAR

ROZPUSTNOSŤ

ZÁPACH

VÔŇA

SKUPENSTVO

TEPLOTA TOPENIA

TEPLOTA VARU

FARBA


Ktor l tky s v tuhom skupenstve

Ktoré látky sú v tuhom skupenstve?

ĽAD

JEDLÁ SOĽ

DUSÍK

ŽELEZO

OXID UHLIČITÝ

CUKOR

ROPA

BENZÍN

VODA

OCEĽ


Ktor l tky s v kvapalnom skupenstve

Ktoré látky sú v kvapalnom skupenstve?

ČAJ

COLA

ZLATO

KYSLÍK

VODA

DREVO

OLEJ

MÚKA

ĽAD

BENZÍN


Ktor l tky s v plynnom skupenstve

Ktoré látky sú v plynnom skupenstve?

ROPA

ZEMNÝ PLYN

PRACH

VODA

KYSLÍK

OLOVO

OXID

UHLIČITÝ

KRV

VODNÁ

PARA

DUSÍK


Ktor l tky s hor av

Ktoré látky sú horľavé?

NAFTA

DREVO

ĽAD

ZEMNÝ PLYN

ROPA

MEĎ

VODÍK

KAMEŇ

ŽULA


Ktor l tky s nehor av

Ktoré látky sú nehorľavé?

SKLO

DREVO

VODA

BENZÍN

SOĽ

PAPIER

ŽELEZO

ETANOL

/LIEH/

PLASTY


Ktor l tky s rozpustn vo vode

Ktoré látky sú rozpustné vo vode?

CUKOR

SOĽ

ŽELEZO

PIESOK

OCOT

OLEJ

MODRÁ SKALICA

ČAJ

ZLATO

KYSELINA


Ktor l tky s nerozpustn vo vode

Ktoré látky sú nerozpustné vo vode?

KYSLÍK

CITRÓNOVÁ ŠŤAVA

OLEJ

ŽELEZO

MÚKA

PRACÍ

PRÁŠOK

ŠUMIENKA

OCEĽ

SKLO

PLASTY


Ing jana kot nov z kladn kola sadov 620 senica 2013

ZDROJE

CHÉMIA pre 6.ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií a osemročným štúdiom

ING. JANA KOTÚNOVÁZÁKLADNÁ ŠKOLA SADOVÁ 620, SENICA 2013


  • Login